David Bagge 1 maj

Vad är börsen?

I denna artikel kommer du få en grundlig och to-the-point-uppfattning om vad börsen är, vilka börser som finns, börsernas funktion och öppettider, hur du bäst planerar och anpassar din handel, samt vilka faktorer som påverkar priserna på börsen. I vår utbildningskategori Börsen får du en djupgående inblick i allt du behöver veta för att framgångsrikt handla på börsen.

Svep i sidled för att se fler artiklar

Nyckelpunkter

I denna artikel kommer vi diskutera följande saker:

  • Vad exakt börsen är
  • Börsens syfte
  • Varför börsen går upp och ned
  • Faktorer som påverkar börsens rörelser
  • Börsen som investeringsplats

Börsen –  en öppen och organiserad marknadsplats

Börsen spelar en central roll för varje lands ekonomi. Kort och gott är den en marknadsplats för aktier, fonder och andra finansiella instrument såsom optioner, obligationer och börshandlade produkter. Här möts köpare och säljare, eller företag och privatpersoner, för att handla med varandra baserat på utbud och efterfrågan.

Numer sker mestadelen av börsens handel digitalt. Du kan enkelt handla på börsen via din nätmäklare, exempelvis via Nordnet eller Avanza. I Sverige finns huvudsakligen fyra olika börser, och som nästan alltid är samlade på en och samma plattform: Stockholmsbörsen, NGM, Spotlight Stock Market, och Nasdaq First North.

Hur fungerar börsen?

Börsen i stort består av fyra grundkomponenter, utan vilka börsen som fenomen inte vore möjlig.

Investerare. De aktiva handlarna och som inkluderas av såväl privatpersoner som företag och institutioner.

Börser. Förser investerarna med de tekniska plattformarna för handeln. I Sverige finns Stockholmsbörsen, NGM, Spotlight Stock Market, och Nasdaq First North.

VP-mäklare. Mellanhänder som möjliggör den praktiska handeln.

Tillsynsmyndigheter. Varje officiell börs regleras av en statlig eller officiell tillsynsmyndighet. I Sverige är det Finansinspektionen som säkerställer att all handel och allt förfarande på de svenska börserna är transparent och följer svensk lag.

Vad betyder börsen?

Med ”börsen” menas en organiserad och reglerad handelsplattform för investerare, på vilken handel med aktier och värdepapper sker. Denna handelsplattform kan vara antingen offentlig eller privat.

Vanligtvis används begreppet ”börsen” med hänvisning till aktiemarknaden i stort. Man pratar exempelvis om att ”börsen idag slutade på plus”, vilket betyder att det volymvägda resultatet för alla listade bolag gick upp i värde. När vi pratar om börsen i Sverige relaterar vi underförstått till den inhemska börsen bestående av svenska bolag.

Förutom börsens betydelse som handelsplattform är ordet ”börs” även ett aningen föråldrat ord för plånbok eller handväska.

När och varför vänder börsen?

Det är omöjligt att på förhand veta exakt när börsen sonika vänder, det vill säga att den går upp efter en tids nedgång eller vice versa. Några starka påverkansfaktorer är däremot följande:

Makroekonomiska faktorer. BNP-tillväxt, inflationsrapporter, kvantitativa lättnader, och ränteförändringar har alla stark inverkan på börsens rörelser. Detta eftersom de har en praktisk effekt på privatpersoners och företags ekonomi, och därigenom deras förmåga att investera.

Geopolitiska händelser. Krig och handelsembargon, i synnerhet plötsliga sådana, kan få börsen att snabbt vända riktning.

Sentiment. En mycket viktig och ofta underskattad faktor. Om sentimentet är positivt krävs mer för att vända börsens uppgång, och vice versa.

När brukar går börsen gå upp?

Börsen är känslig och beroende av en rad faktorer som påverkar dess rörelser och trender. Med det sagt ”mår börsen som bäst” under följande förutsättningar:

Låga räntor. Ger privatpersoner och företag mer pengar över till investeringar.

Företagsvinster. När företag går bra avspeglar detta sig i stigande aktiekurser.

Politisk stabilitet. Under fredstid och perioder av geopolitisk sämja finns det färre handelsmässiga hinder såsom handelsembargon eller stoppade handelsflöden.

Ekonomisk tillväxt. Denna går hand i hand med företagsvinster, men inkluderar även starka BNP-siffror och låg arbetslöshet.

När börsen går upp är det ett praktiskt uttryck för en bred ekonomisk tilltro och hög investeringsvilja.

Hur har börsen gått historiskt sett?

Den första officiella börsen grundades på 1500-talet i Antwerpen, Belgien, i en ansats att underlätta handeln i särskilda varor och värdepapper. Konceptet vidareutvecklades därefter till att bana väg för New York Stock Exchange (NYSE) och London Stock Exchange (LSE) i slutet på 1700- och början på 1800-talet.

Historiskt sett presterar börserna väl. Anledningen till detta är att de utgör en grogrund för företag som genom att lyfta kapital från investerare främjar samhällsmässig innovation och utveckling. Detta leder i sin tur till fler jobb och nya pengar att spendera på företags tjänster och produkter. Sedan börskraschen 2007-2009 har börsen gått oerhört bra.

Hur mycket ökar börsen i snitt per år?

Historiskt sett är börsen en bra investering. Den årliga genomsnittliga ökningen ligger mellan 7-10 % och inkluderar börsras och långa perioder av sidledesrörelser. Denna utveckling baserar sig på aktier enbart och inkluderar inte finansiella instrument eller börshandlade produkter såsom Mini Futures, Bull & Bear-certifikat, optioner och turbowarranter.

Att börsen ökar så pass stadigt som den gör beror på den ekonomiska tillväxten som sker, inflation och företagens vinstökningar. Dessa faktorer, tillsammans med att investerare inte sällan återinvesterar sina aktieutdelningar, bidrar alla till att stadigt och med tiden driva upp priset på börsen.

Vad påverkar börsen?

Börsens prestation beror på flera faktorer. De viktigaste är följande:

Företagsvinster. Om företag går bra tenderar aktiekurserna att stiga.

Makroekonomiska faktorer. Om arbetslösheten och landets BNP sjunker har det en direkt negativ inverkan på börsen. Och vice versa.

Centralbankerna. Dessa beslutar om ränteläget, evenuella finanspolitiska beslut såsom kvantitativa lättnader som påverkar folks investeringsförmåga.

Politik. Val, krig, lagändringar är några av de många saker som påverkar investeringsklimatet.

Sentiment. Om investerare är positiva tenderar de att köpa mer, oberoende av underliggande ekonomiska orsaker. Detsamma gäller tvärtom.

Hur tjänar man pengar på börsen?

Som investerare finns det flera sätt att man kan tjäna pengar på börsen. Bland annat finns det kortsiktiga investerare, inte sällan i form av aktiva handlare såsom daytraders och swingtraders. Dessa utnyttjar mindre rörelser på börsen, såväl upp som ned, och använder ofta börshandlade produkter såsom Mini Futures, Bull & Bear-certifikat, och turbowarranter.

Den mest vanliga varianten är så kallad buy and hold, där man helt enkelt köper aktier eller fonder för att äga dem under lång tid framöver.

Olika investeringsstilar kräver olika kunskaper och färdigheter. Ju kortare tidshorisont man investerar på, desto svårare är det samtidigt som den möjliga vinsten är betydligt högre. Detsamma gäller tvärtom.

Vad heter svenska börsen?

Den svenska börsen heter Nasdaq Stockholm (tidigare Stockholmsbörsen, vilket den fortfarande kallas i folkmun), och är landets största marknadsplats för finansiella handel. Här finner du våra listade, svenska storbolag. Dess största index heter OMX.

I andra länder råder samma princip. De har sin egen börs på vilken folk kan handla. Därtill är det vanligt att investerare handlar på andra länders börser. Det är exempelvis inte ovanligt att svenskar köper aktier och fonder i tyska DAX, amerikanska Nasdaq, Dow Jones och S&P500, eller brittiska ”Footsie” (FTSE 100).

Skillnaden mellan olika länders börser är framförallt deras storlek, reglering, marknadsstruktur och inriktning.

Varför går börsen ner ibland?

Börsen kan gå ner av olika anledningar. De faktorer som framförallt bidrar till att börsen sjunker, faller, eller till och med rasar är:

Höjda räntor.Högre levnadskostnader leder till mindre pengar till investeringar, samt att folk tvingas sälja aktier och fonder för att täcka utgifter. Också företagen tjänar mindre då majoriteten har lån.

Politisk instabilitet. När flödet av varor och tjänster stryps med anlednin av krig, embargon eller politiska spänningar kan det leda till att berörda bolag går dåligt.

Sentiment. När folk är pessimistiska är de mindre benägna att investera.

Om en börs faller eller rasar tenderar det att leda till högre arbetslöshet, vilket i sin tur leder till en minskad BNP – och så är ekorrhjulet igång.

Vad kallas det när börsen faller?

Kärt barn har många namn, men detta okära barn kallas ofta för marknadskorrektion, börsnedgång, baisse (uttalas bäs) eller börskrasch beroende på hur allvarligt tappet är.

En marknadskorrektion är mildare och helt naturlig. Hur starkt ett bolag är kan det inte bara gå upp; det måste korrigera ibland med. Skillnaden mellan att börsen faller eller kraschar ligger i dessa hastighet. Ett börsfall är mer utdraget, medan en krasch innebär stora och dramatiska nedgångar på kort tid.

När börsen är fallande brukar detta kallas för baisse. Man pratar även om björnmarknader (från engelskans bear market). Motsatserna är hausse och tjurmarknad.

Kan man tjäna pengar när börsen går ner?

Kunniga investerare, framförallt de som använder teknisk analys, exempelvis Elliott Wave-principen, kan tjäna pengar inte bara när börsen går upp, utan också när den går ner. De främsta sätten är att antingen korta en aktie, eller att använda börshandlade produkter såsom Mini Futures, Bull & Bear-certifikat, turbowarranter, optioner eller plain vanillas, med vilka man kan satsa pengar på att det underliggande priset, exempelvis en aktie, en råvara eller till och med ett helt index, ska tappa i värde.

Riskerna med att investera i nedgångar är påtagliga. Det går oftast fortare nedåt än det gör uppåt. Därtill kräver exempelvis en 80-procentig nedgång att densamma underliggande återhämtar sig med +400 % för att gå plus minus noll.

Bör man köpa aktier eller fonder när börsen går ner?

Som vi nämnde tidigare tenderar börsen att gå upp historiskt. Intressanta köplägen kan därmed uppstå för att köpa aktier eller fonder när börsen gått ner. Här är det dock viktigt att ha tungan rätt i mun genom att hålla koll på omvärldsklimatet för att själv bedöma om det är läge eller inte.

Det är viktigt att ha en tydlig investeringsprofil när du handlar efter att börsen gått ner. Ju längre tidshorisont du köper på, desto lägre blir riskerna. Det kan även i dessa lägen vara värt att överväga stora och kvalitativa bolag som klarat tidigare börskriser väl. Risken finns oavsett alltid att börsen fortsätter sjunka lägre, eller att bolag går i konkurs.

Vad händer om börsen kraschar?

När en börs kraschar upplever marknaden en plötsligt kraftig nergång i aktiernas värde. Detta kan i sin tur skapa en psykologisk lavineffekt där andra säljer i panik därför att ”alla andra säljer”.

Krasst sett leder en börskrasch inte sällan till bred, ekonomisk osäkerhet. Detta i sin tur kan leda till en serie tråkigheter i form av ökad arbetslöshet och minskad konsumsion. Ju högre arbetslösheten är, desto färre köpare finns det till företagens tjänster och varor, varpå arbetslösheten riskerar att öka ytterligare.

Kända börskrascher är Den Stora Depressionen 1929, Black Monday 1987 och IT-kraschen 2000.

Varför går börsen upp ibland?

Vissa faktorer är särskilt gynnsamma för börsens välmående och leder oftast till att den ökar i värde. De huvudsakliga exemplen på dessa är:

Låga räntor. Låga räntor gynnar både företag som privatpersoner. Företagens låneutgifter blir lägre, medan privatpersoner får mer pengar över till investeringar.

Makroekonomiska faktorer. Hög BNP och låg arbetslöshet krattar manegen för ett frodigt börslandskap.

Positiva företagsrapporter. När företagen går bra går deras aktiepriser upp.

Sentiment. När folk är positivt inställda till samhället, ekonomin och framtiden blir de mer investeringsbenägna.

En stigande börs stimulerar ekonomisk tillväxt, vilket leder till ökad konsumtion och investeringar.

Hur påverkar inflation börsen?

En måttlig inflation är överlag ett hälsotecken på en växande ekonomi, och utgör generellt sett det bästa klimatet för börsen. Hög inflation kan däremot leda till höga räntor, vilket har en direkt inverkan på företagens kostnader och vinster.

Ökad inflation kan leda till ekonomisk osäkerhet. Då riskerar företag och investerare att dra ned på konsumtionen, vilket bromsar den ekonomiska tillväxten.

Vid inflation är det viktigt att ha en tydlig plan för ens investeringar. Vissa sektorer, såsom fastigheter och råvaror, gynnas av inflation.

Sammanfattning

Du har nu fått en övergripande uppfattning om vad börsen är, dess allmänna beteende, vad som påverkar dess rörelser, och hur du bäst tar dig an den för att framgångsrika kunna handla på den. Vi har även diskuterat olika tidshorisonter såsom daytrading, swingtrading och buy and hold och hur och när de olika är lämpliga vapen i din handelsstrategi.

Om du vill fördjupa dina kunskaper kring börsen i allmänhet rekommenderar vi dig att läsa mer på www.marketmate.se.

Vanliga frågor och svar

Kan man sälja aktier när börsen är stängd?

När börsen är stängd kan du inte sälja vare sig aktier eller börshandlade produkter såsom Mini Futures, Bull & Bear-certifikat, optioner, turbowarranter eller plain vanillas.

Vad är blankare på börsen?

Att blanka en aktie på börsen innabär att du handlar den i omvänd ordning. Du säljer den då för att sedan köpa tillbaka den, istället för tvärtom. Blankning är mycket riskfyllt och där du kan förlora mer än ditt investerade kapital.

Vad är ett certifikat på börsen?

Ett certifikat på börsen är ett finansiellt instrument som följer en särskild underliggande, exempelvis OMX, Tesla eller guld. Denna följer priset på den underliggande, fast på olika premisser som lämpar sig för olika typer av tidshorisonter, och ofta med hävstång.

Vad betyder avnotering på börsen?

Ett bolag som avnoteras tas helt enkelt bort från börsen och kan inte längre handlas som en aktie där.

Vad händer när ett bolag avnoteras från börsen?

Efter en avnotering fortsätter bolagets aktier att handlas på en mindre, och mindre reglerade, marknader. Dessa är kända som OTC-marknader. En avnotering kan innebära mindre handel i aktien, vilket kan göra det svårare att sälja till önskat pris.

Vad innebär halvdag på börsen?

En halvdag på börsen innebär att den har öppet halva dagen. På de svenska börserna betyder det stängning klockan 13:00 istället för ordinarie 17:30.

Vad kan man handla på börsen?

På börsen kan du handla allt ifrån aktier, finansiella instrument och börshandlade produkter såsom Mini Futures, Bull & Bear-certifikat, optioner, turbowarranter och plain vanillas.

Vilken börs är bäst?

Det finns inget rätt eller fel när det kommer till börser. Allt kokar ned i vad du vill handla. Olika börser och olika länder tenderar att erbjuda olika typer av utbud.

Vilken börs är störst?

Globalt sett är de amerikanska börserna störst. Det gäller då US Nasdaq, S&P500 och Dow Jones. I Europa är tyska DAX och brittiska LSE störst.