USA-börsen idag


USA-börsen, en av världens största och mest inflytelserika marknadsplatser, omfattar flera ledande börser såsom New York Stock Exchange (NYSE) och NASDAQ. På dessa börser handlas ett brett spektrum av aktier, ETF:er, obligationer och andra finansiella instrument.

De mest kända indexen som handlas på USA-börsen inkluderar S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA), och NASDAQ Composite. Dessa index representerar olika segment av den amerikanska ekonomin och används som referenspunkter för marknadens prestation och som underliggande tillgångar för investeringsprodukter såsom ETF:er och derivat.

TradingView Widget med Rundade Hörn

Utveckling via sektorer

Att bevaka sektorer på USA-börsen är avgörande för att förstå marknadens övergripande hälsa och identifiera investeringsmöjligheter. Genom att följa sektorer kan investerare få insikter i specifika branschers prestation och de bredare ekonomiska trenderna som driver dem. Det ger även möjlighet att diversifiera investeringsportföljen och justera positioner baserat på skiftande marknadsförhållanden.

Dessutom ger sektorsbevakning en fördjupad förståelse för individuella företags prestanda inom sina respektive sektorer, vilket är avgörande för att fatta välgrundade investeringsbeslut.

TradingView Widget med Rundade Hörn

Lång och kort USA-börsen

Börshandlade produkter är noterade på börser och följer värdet på en underliggande tillgång, exempelvis index, råvaror och aktier. Ursprungligen härstammar de från optioner och terminer och kan användas för hedging, tillgångsförvärv och spekulation. Börshandlade produkter inkluderar bland annat Bull & Bear-certifikat, Warranter och Mini Futures. De kan handlas på banker och nätmäklare och utfärdas av olika emittenter.

Handel med börshandlade produkter liknar aktiehandel, men vanligtvis görs affärer med marknadsgaranten, inte andra privatpersoner. Marknadsgaranten ställer köp- och säljkurser, vilket gör det enkelt att identifiera i orderdjupet. Du kan handla börshandlade produkter på olika kontotyper, inklusive ISK och kapitalförsäkring.

Priset på börshandlade produkter påverkas av prisutvecklingen i den underliggande tillgången, till skillnad från aktier där prisförändringar kan vara mer direkt kopplade till efterfrågan.

Lastning…
Olja
Datakälla
Börskurser på denna sida presenteras med hjälp av data från TradingView, en global kartläggningsplattform och ett socialt nätverk för traders. Denna plattform tillhandahåller omfattande marknadsdata, interaktiva diagram, aktuella nyheter och andra verktyg som underlättar övervakningen av marknaderna.
Olja
Makrokalender
Tid
Evenemang
Prognos
Utfall
Tuesday 16 April 2024
Lastning...