David Bagge 1 May

Vad är kryptovalutor?

Enkelt sammanfattat är kryptovalutor decentraliserade valutor som är baserade på en teknisk som kallas blockkedjor. Det betyder att ingen stat eller centraliserad enhet såsom en institution, myndighet eller företag är myntare av valutan och dess så kallade coins. De mest kända kryptovalutorna är Bitcoin och Ethereum.

Nyckelpunkter

Marketmate summerar:

 • Till skillnad från vanliga centraliserade valutor är kryptovalutor decentraliserade. Det betyder att det inte finns någon styrande enhet bakom.
 • Kryptovalutor är inte fysiska, utan helt digitala. Man lagrar sina coins i så kallade wallets.
 • Alla transaktioner i en kryptovaluta sker på en så kallad blockkedja. Detta är en databas med alla transaktioner.
 • Kryptovalutor är nästan alltid anonyma eller pseudonyma av sin natur. Det innebär att alla transaktioner ligger ute offentligt, men utan att för den skull avslöja identitetenpå den som gjort dem.
 • För den som aktivt vill handla med kryptovalutor lämpar sig ofta olika finansiella instrument och börshandlade produkter bättre. Detta framförallt av skatteskäl, eftersom varje transaktion direkt i en kryptovaluta är skattemässigt ofördelaktig, medan handel från ett ISK-konto är förmånligt.
 • Handel i kryptovalutor, oavsett format, är mycket riskfyllt. Detta eftersom kryptovalutor är mycket volatila av naturen.

Hur fungerar kryptovalutor?

Kryptovalutor baserar sig på blockkedjor – en ny och revolutionerande teknik som uppkom 2009 när pseudonymen Satoshi Nakamoto lanserade white papern för vad som skulle komma att bli Bitcoin.

En blockkedja är en databas i form av en distribuerad huvudbok på vilken alla transaktioner registeras på ett sätt som inte går att justera i efterhand. Varje ”block” består av en rad transaktioner och blocken i kedjan är i sin tur kryptografiskt ihoplänkade med varandra i kronologisk följd. Man kan likna blockkedjor med en rad offentliga Excel-ark som alla kan se, och där det inte går att göra ändringar i gamla ark.

I vissa kryptovalutor skapas nya coins regelbundet, medan de i andra har ett på förhand antal myntade – eller inom kryptovalutor ”minade” (från engelskans mining) – coins. Bitcoin är ett exempel på en kryptovaluta där nya coins minas kontinuerligt till dess att samtliga 21 miljoner coins är minade. Ethereum minar också de nya coins, fast med skillnaden att det inte finns någon övre gräns på hur många som kan komma att myntas. Ett exempel på en kryptovaluta där alla coins är myntade på förhand är Ripple (XRP). Där kommer inga nya coins att tillkomma i efterhand.

Varje gång någon gör en transaktion behöver frivilliga deltagare på nätverket, så kallade miners, använda sina datorer för att lösa mycket komplexa matematiska problem. Genom att göra det både bekräftar och registrerar de transaktionen på blockkedjan. På detta vis skapas nya och/eller distribueras coins till allmänheten. Denna process är mer känd som proof of work och skyddar nätverket från bedrägerier och mot eventuella attacker. För detta får den miner som löser problemet en ersättning i form av just coins. Detta incitament är en grundförutsättning för att minersen ska fortsätta med sin funktion. Proof of work, som används inom Bitcoin, är den vanligaste metoden inom mining. Därtill finns även proof of stake som kräver mindre energi än proof of work. Ethereum planerar på sikt att applicera den sistnämnda.

Viktiga termer inom krypto

Kryptovärlden har introducerat en rad nya termer och begrepp. Nedan går vi igenom några av de vanligaste och vad exakt de innebär.

 • Wallet. En wallet är en digital plånbok på vilken du lagrar dina kryptovalutor. Din wallet kan antingen vara en mjukvara, exempelvis en app, eller basera sig på en hårdvara i form av en fysisk enhet, till exempel en USB-sticka.
 • Kryptobörs. Här kan köpare och säljare handla kryptovalutor med varandra mot en avgift. Flera kryptobörser erbjuder även hävstångshandel, vilket lämpar sig bra för personer som aktivt handlar eller daytradar olika kryptovalutor.
 • Node. En node, eller nod på svenska, är en dator i ett kryptovalutanätverk som både verifierar och lagrar en kopia på blockkedjans samtliga transaktioner. Noder är centrala i upprätthållandet av nätverkets säkerhet. Det är de som bekräftar att nätverkets regler efterföljs och giltigheten i alla transaktioner.

Köpa och sälja kryptovalutor

Det finns flera olika sätt att köpa och sälja kryptovalutor på. Här är research och kunskap av extra vikt, eftersom olika börser och handelsplatser kommer med olika för- och nackdelar. Nedan följer några av de vanligaste plattformarna tillsammans med kortare analyser, så att du som handlare kan fatta bättre beslut beroende på dina personliga handelspreferenser.

Kryptobörser

Här finns en stor uppsjö med internationella aktörer såsom Coinbase, Kraken, och Gemini. Innan du handlar på dessa är det viktigt att känna till deras respektive avgifter, inklusive eventuellt dolda sådana, att de är licenserade, samt vilket lands regelverk de går under.

Fördelar +
Fördelarna med kryptobörser är framförallt utbudet. Här kan du handla krypto med hävstång i form av CFD:er (contracts for difference) och inte sällan kan du handla olika kryptovalutor direkt mot varandra. Detta öppnar upp för ett enormt utbud för daytraders och swingtraders tjugofyra timmar om dygnet, varje dag.

Nackdelar –
Även om majoriteten stora och erkända kryptobörsaktörer är seriösa så har det hänt mer än en gång att kundernas pengar dragits under jorden för att aldrig ses igen. Det mest kända fallet är är Mt Gox. Som kund kan man alltid gardera sig mot detta genom att förvara alla coins i sin privata wallet.

En annan nackdel, i synnerhet för svenska medborgare, är skattesituationen. När du handlar en spot-kryptovaluta är du skyldig att redovisa samtliga transaktioner du gjort, såväl köp som sälj, till Skatteverket. Detta kan bli en administrativ börda.

Handel på Stockholmsbörsen

Emittenter av olika slag har blivit alltmer aktiva när det kommer till att emittera kryptoprodukter. Detta skapar ett nytt klimat för investerare som vill positionera sig med kryptovalutor.

Fördelar +
Den första fördelen är att du kan handla direkt via din ISK. För den som investerar långsiktigt i Bitcoin kan detta vara klart intressant. Likaså slipper du riskerna med att äga valutan själv. Det är nämligen inte ovanligt att folk både blir av med sina kryptos, eller att de blir bestulna via hackerattacker.

Därtill finns även ett brett utbud av kryptoprodukter. Den vanligaste och mest populära kryptoprodukten är trackers, men du kan även daytrada och swingtrada via Mini Futures.

Nackdelar –
Den främsta nackdelen är öppettiderna. Då krypto handlas dygnet runt, sju dagar i veckan, kommer ägandet av kryptoprodukter på Stockholmsbörsen med en rad begränsningar. Om någonting drastiskt sker och du vill sälja utanför börsens öppettider så kan du inte det.

Alla börshandlade kryptoprodukter kommer med årliga avgifter. Vanligtvis ligger dessa omkring 2-3 %.

En annan nackdel är att du inte fysiskt äger kryptovalutan själv. Istället äger du den by proxy via en tredjepart. Här är det därför viktigt att du har god koll på emittenten och deras direkta förhållning och eventuellt ägandeskap av den underliggande. Vissa emittenter äger motsvarande belopp i den underliggande kryptovalutan. Andra är syntetiska och skuggar bara prisrörelserna, vilket kommer med högre risk.

Så förvarar du kryptovalutor

För dig som inte använder börshandlade produkter såsom trackers för att investera i krypto, utan som handlar direkt i spot-kryptovalutor, finns det olika sätt som du kan förvara dina coins på. Dessa olika metoder kommer med sina respektive för- och nackdelar, vilket vi kommer gå in på i detalj i denna artikel.

Varma plånböcker. Uttrycket varma plånböcker kommer från engelskans hot wallets. En varm plånbok är en digital plånbok som är ansluten till internet. Fördelen med dessa är att de är enkla, bekväma och praktiska att använda eftersom de alltid är ”uppkopplade”. Det gör det praktiskt om du ofta handlar eller använder kryptovalutor. Då de alltid är uppkopplade är de dock per automatik exponerade mot olika säkerhetsrisker såsom hackning.

Kalla plånböcker. En kall plånbok (från engelskans cold wallet)är, i motsats till en varm plånbok, inte uppkopplad till internet. Det kan röra sig om en USB-sticka, en hårddisk eller ett hederligt gammalt papper med nycklarna nedskrivna på. Kalla plånböcker är utmärkta för långsiktig förvaring, men mindre praktiska för mer aktiva transaktioner. Med det sagt kommer även kalla plånböcker med sin beskärda del risker. Om du blir av med din kalla förvaring, om du exempelvis slarvar bort USB:n eller om bläcket smetar ut och blir oläslig, riskerar du att inte få åtkomst till dina coins igen. Det finns ingen support eller backoffice som kan hjälpa dig.

Vare sig du väljer att förvara dina coins i en varm eller kall plånbok finns det vissa säkerhetsaspekter som är viktiga att ha i åtanke.

 • Välj alltid ett starkt, unikt, och gärna långt, lösenord.
 • Ha alltid en fullt uppdaterad mjukvara.
 • Använd tvåfaktorautentisering när tillgängligt.
 • Undvik att förvara stora belopp i varma plånböcker.

Investeringsstrategier och riskhantering

Det finns flera olika sätt på vilka du kan applicera kryptovalutor i dina investeringar. Innan du investerar i kryptovalutor är det däremot av högsta vikt att du känner till de olika alternativen, samt att din handel matchar dina personliga handelspreferenser, tidshorisont och risktoleransnivå.

Först och främst bör du utröna vilken tidshorisont du vill handla på. Den vanligaste metoden är att använda kryptovalutor som en diversifiering av den långsiktiga portföljen. Genom att sprida sina innehåll i helt eller delvis icke-korrelerade tillgångar kan du minska dina långsiktiga investeringsrisker. Man kan även investera i krypto som en hedge mot aktier eller traditionella valutor – och i synnerhet så i osäkrare ekonomiska tider eller hög inflation. Med det sagt är och förblir kryptovalutor mycket volatila, oavsett marknadsklimat.

Om du vill köpa kryptovalutor på lång sikt behöver du välja hur exakt du ska investera i dem. Det finns flera attraktiva kryptoemittenter hos vilka du kan köpa vissa underliggande kryptovalutor mot en årlig förvaltningsavgift, ofta mellan 2-3 %. Detta kan vara ett särskilt attraktivt investeringsalternativ för dig som:

 1. Inte vill äga riktiga kryptovalutor, med de risker som de kommer med.
 2. Har ett ISK- eller kapitalriskförsäkringskonto på exempelvis Nordnet eller Avanza.

Notera dock att ovanstående kommer med en viss ”brytpunkt” där den årliga avgiften i kombination med beskattningsnivån i ISK:n kommer ikapp nettobeskattningen på 30 % av vinsten.

För dig som vill handla kryptovalutor mer aktivt eller som daytrading eller swingtrading lämpar det sig bättre att antingen handla direkt via en kryptobörs, eller också via börshandlade produkter på Nordnet eller Avanza, exempelvis hävstångsprodukter i Mini Futures. Notera dock att du vid handel i krypto via Stockholmsbörsen är begränsad till börsens öppettider. Du riskerar då att fastna i en position till dess att börsen öppnar igen.

Juridiska aspekter och skatteregler

I Sverige klassas kryptovalutor som en tillgång enligt Skatteverket. Det innebär att du är skatteskyldig på eventuella vinster som du gör i samband med kryptoinvesteringar, vare sig du handlar aktivt eller långsiktigt. Skattesatsen i Sverige är 30 % av vinsterna. Alla transaktioner du gör i krypto, det vill säga såväl köp som sälj, måste redovisas i din skattedeklaration. Detta inkluderar datum för handeln, inklusive köp- och säljkurser, samt resultatet för varje transaktion.

Checklista för deklarationen

 • Dokumentation. Det är upp till dig att säkerställa att du har dokumentation på samtliga transaktioner du gjort. Många kryptobörser erbjuder nedladdningsbara Excel-ark över hela din handelshistorik för en viss period. Denna service kan vara av värde att kolla upp på förhand innan du väljer en kryptobörs. En annan sak att tydligt dokumentera är valutakurserna för varje givet transaktionstillfälle. Eftersom kryptovalutor handlas mot USD som standard, och eftersom skatten i Sverige betalas i SEK, behöver du bokföra exakt vad varje transaktion var värd såväl i USD som i SEK.
 • Uträkningar. Säkerställ samtliga köp- och säljkurser för att räkna ut vinst eller förlust.
 • Rätt formulär. Ange alla uppgifter i deklarationsblanketten under ”Kapitalvinster”.
 • Deadline. Lämna in deklarationen i tid så att du slipper extra avgifter.

Innan du investerar eventuella större belopp i kryptovalutor kan det vara av värde att kontakta en skattejurist för att vara fullt ajour med vad som gäller.

För dig som handlar kryptovalutor via finansiella instrument eller börshandlade produkter såsom Mini Futures, trackers, eller ETF:er via exempelvis Nordnet eller Avanza behöver du känna till vilken kontotyp du innehar. Om du har ett vanligt depåkonto är du också här skyldig att skatta 30 % på nettovinsten. Om du däremot innehar ett ISK- eller kapitalriskförsäkringskonto så sker skattesatsen enligt de förordningar som gäller för respektive.

Framtiden för kryptovalutor

Kryptovalutor och blockkedjeteknik är navet i en helt ny rörelse. Många är positiva till dess utbredning, medan andra ställer sig fortsatt skeptiska till fenomenet. Oavsett vad strömmar stadiga och regelbundna investeringar in i själva infrastrukturen. Dessa hjälper till att växa möjligheterna kring blockkedjeteknik och kryptovalutor.

Några faktorer som kan ha en fortsatt positiv inverkan på kryptorelaterade innovationer är:

Decentraliserade tjänster (DeFi). Dessa utgör plattformar på vilka man kan låna, låna ut, eller handla själv utan att blanda in traditionella tredjepartsaktörer.

Integration med den finansbranschen. Att fler traditionella finansaktörer och institutioner anammar kryptovalutor i sitt utbud.

Tekniska förbättringar. Ju mer optimerade samt kostnads- och energieffektiva befintliga kryptorelaterade lösningar blir, desto mer attraktiv och skalbar blir den kryptorelaterade infrastrukturen. Detsamma gäller för nya innovationer, som genom en utbredning av tillgångar och möjligheter ökar intresset och de kryptorelaterade användningsområdena.

Reglering. En tydligare och praktiskt anpassad reglering kan öka trovärdigheten för hela industrin, såväl från privatpersoner som från företag och myndigheter.

Sammanfattning

Du har nu fått en grundlig introduktion till kryptovalutor och hur de fungerar, såväl genom deras praktiska struktur på blockkedjor, men även vad konkret man bör tänka på när man investerar i kryptovalutor.

Kryptovalutor kommer med en rad fördelar och möjligheter, men också till höga risker och volatila prisrörelser. Allt detta, inklusive kryptorelaterad skattejuridik, är centralt att känna till innan man investerar sina pengar i kryptovalutor.

Vanliga frågor och svar

Vad är skillnaden mellan en kryptovaluta och traditionell valuta?

Kryptovalutor är digitala och använder kryptografi för att säkra transaktioner, medan traditionella valutor (som USD eller EUR) är fysiska och ofta stöds av en regering eller centralbank. Kryptovalutor drivs på decentraliserade nätverk baserade på blockkedjeteknologi, vilket skiljer dem från traditionella, centraliserat kontrollerade valutor.

Hur köper jag min första kryptovaluta?

För att köpa kryptovalutor behöver du registrera dig på en kryptobörs, verifiera din identitet, och sedan sätta in pengar (antingen genom banköverföring eller kreditkort). När pengarna är på ditt konto på börsen kan du köpa kryptovalutor genom att placera en order på den valuta du är intresserad av.

Är det säkert att investera i kryptovalutor?

Investering i kryptovalutor medför hög risk, inklusive risken för total förlust av kapital, på grund av deras volatilitet och den ännu unga kryptomarknaden. Det är därför viktigt att göra grundlig efterforskning och bara investera pengar som du har råd att förlora. Att använda säkra plånböcker och välrenommerade utbyten kan också hjälpa till att skydda dina investeringar.

Vad är en kryptoplånbok och varför behöver jag en?

En kryptoplånbok är en digital plånbok som används för att lagra, skicka och ta emot kryptovalutor. Plånboken innehåller privata nycklar. Dessa är en form av kryptering som ger dig tillgång till dina mynt. Det är viktigt att alltid ha din plånbok i säkert förvar för att skydda dina tillgångar från hacking och andra former av obehörig åtkomst.

Hur påverkas kryptovalutor av marknadens volatilitet?

Kryptovalutor är extremt volatila jämfört med traditionella finansiella tillgångar. Deras värde kan dramatiskt förändras på mycket kort tid, ofta drivet av faktorer som marknadssentiment, regulatoriska nyheter, teknologiska förändringar och marknadsspekulationer. Denna volatilitet kan skapa både möjligheter och risker för investerare.

Måste jag betala skatt på vinster jag gör från kryptovalutahandel?

I många länder betraktas vinster från kryptovalutahandel som kapitalvinster och är därmed skattepliktiga. Det är viktigt att hålla reda på alla transaktioner och rapportera vinsterna på din årliga deklaration. Skatteregler kan variera kraftigt mellan olika länder, så det är rekommenderat att konsultera med en skatteexpert.