David Bagge 1 maj

Vad är råvaror?

I denna artikel får du en komplett och grundläggande insikt om råvaror, vad de innebär, vilka råvaror som finns och hur du bäst investerar i dem. Du kommer få en god uppfattning om hur du tar dig an råvaruaktier så att du på ett optimalt sätt kan investera i dem.

Nyckelpunkter

Kort och gott kommer vi diskutera följande:

 • Vad är råvaror?
 • Olika typer av råvaror
 • Vilka faktorer som påverkar priset på råvaror
 • Vad innebär råvaror inom trading?
 • Hur du handlar framgångsrikt med råvaror
 • Vilka börshandlade produkter lämpar sig bäst för att investera i råvaror?

Råvaror – Fysiska tillgångar

Råvaror är naturliga ämnen som hämtas och utvinns direkt från naturen. De används huvudsakligen för att producera varor och energi och omfattar bland annat olja, gas, guld, silver och koppar, men även bomull och kaffe för att nämna några.

Råvaror ligger som grund för många centrala samhällsfunktioner. Det är exempelvis från olja som vi kan göra bensin och bomull som vi syr våra kläder. Just därför är råvaror både relevanta och högst populära på de globala marknaderna.

Priserna på råvaror kan variera mycket och bygger i huvudsak på faktorer såsom utbud och efterfrågan, geopolitik och ekonomiska sentiment.

Vad betyder råvaror inom trading?

Råvaror utgör ett grundläggande smörjmedel för den globala ekonomin. Då råvaror tenderar att vara volatila i sina priser är investeringar i råvaror – i form av råvaruaktier, derivat eller börshandlare produkter – en central del för företag att kunna balansera sina risker på.

Genom att exempelvis gå kort kaffe kan en kaffeproducent stabilisera sin omsättning och få ett jämnare flöde. De riskerar då inte att gå med förlust vid händelse av att priset på kaffe sjunker drastiskt.

Inom finansvärlden brukar man prata om hårda (som utvinns ur jorden) och mjuka råvaror (jordbruksprodukter).

Olika typer av råvaror

Inom råvaror pratar man vanligtvis om två olika kategorier: mjuka och hårda råvaror.

Hårda råvaror är de man utvinner från jorden eller naturen. Det rör sig exempelvis om mineraler såsom guld, koppar och andra metaller, samt energiråvaror såsom naturgas och olja.

Mjuka råvaror däremot utgörs av jordbruksprodukter och boskap. Socker, bomull och kaffe är typexempel, liksom nötkött och fläsk.

Både mjuka och hårda råvaror är hörnstenar inom internationell infrastruktur och handel och utgör därför mycket viktiga delar i den globala ekonomin.

Mjuka råvaror

Mjuka råvaror inbegriper jordbrukprodukter och boskap, eller kort och gott organiska saker som växer och som kan skördas eller slaktas. I denna kategori finner vi bland annat kaffe, bomull, socker, vete och majs, men även nötkött och fläskkött.

Mjuka råvaror är en så kallad kontracyklisk tillgång och används inte sällan som en hedge mot börsen i stort. Dock bör man undvika långsiktiga investeringar i mjuka råvaror då de inte är värdebevarande såsom hårda råvaror. Inte heller ger de någon avkastning som exempelvis aktier gör.

Hårda råvaror

Hårda råvaror är naturliga resurser som utvinns eller bryts ur jorden. Det gäller först och främst mineraler såsom guld, koppar, platina och andra metaller, men även energiråvaror såsom naturgas och råolja.

Det finns tre huvudsakliga fördelar med att investera i hårda råvaror. Genom att ha råvaror i din långsiktiga portfölj kan du:

 1. diversifiera dina innehav och därmed minska riskerna
 2. hedga dig mot inflationen
 3. undvika bolagsrisker då du handlar i en allmän tillgång snarare än ett företag som kan skötas på olika vis

Till skillnad från mjuka råvaror är hårda råvaror värdebevarande.

Vilka faktorer påverkar råvaror?

Priset på råvaror styrs av en rad faktorer, somliga mer tongivande än andra. I stora drag är det framförallt följande saker som påverkar priset:

 • Geopolitiska händelser. Krig och politisk osäkerhet i form av embargon och sanktioner i råvarustarka länder kan skapa problem kring utvinning och distribution.
 • Väder och naturkatastrofer.
 • Ekonomisk tillväxt. Stark efterfrågan från stora tillväxtländer driver upp priserna.
 • Valutakurser. Mestadelen råvaror handlas i USD, varpå förändringar i växelkursen påverkar priserna.
 • Räntor. Låga räntor ökar investeringsbenägenheten och vice versa.
 • Inflation. Denkanskeviktigaste parametern.

Att följa nyheter och ekonominyheter är det bästa sättet att hålla sig uppdaterad om saker som påverkar råvaror.  

Historiken bakom råvaruhandeln

Handel i råvaror har en lång historia. Den första officiella råvarubörsen grundades i Japan 1697, men bevis finns att ris handlades med så kallade terminer i Kina redan för 6000 år sedan. Råvarubörserna uppfanns som en möjlighet för bönder att minska sin ekonomiska risk.

Genom att på förhand komma överens om priset på exempelvis vete kunde en vetebonde garantera en viss intäkt oavsett hur skörden slog ut. Det skapade en trygghet och förutsägbarhet för både bonden och köparen av skörden.

Den mest kända råvarubörsen idag är Chicago Mercantile Exchnage (CME) i USA där spekulanter agerar mellanhand mellan köparen och säljaren.

Hur handlar man råvaror?

Det är av praktiska skäl avsevärt mycket enklare att investera i råvaror via finansiella instrument. Enklast är att leta upp en lämplig börshandlad produkt som matchar din investeringsprofil. Det kan röra sig om allt från Mini Futures, fonder och trackers till ETF:er och optioner beroende på investeringens funktion och tidshorisont.

När du köpt en råvara i form av ett finansiellt instrument speglar denna utvecklingen på din råvara beroende på de underliggande faktorerna för ditt köp, dvs om du gått lång eller kort, om du använt hävstång, samt den underliggande strukturen på din börshandlare produkt. Gör därför alltid noggrann research innan du investerar.

Var handlar man råvaror?

Du kan handla råvaror hos de flesta, större svenska VP-mäklarna såsom Nordnet och Avanza, men även hos banker som Saxo Bank. Dessa erbjuder ett brett utbud av både underliggande råvaror och produkttyper, i synnerhet fonder, ETF:er, trackers och ETP:er – allt för att bäst matcha din handelsprofil, risknivå och tidshoristont.

Du kan även handla råvaror via CFD:er hos IG och CMC Markets.

Fördelen med exempelvis Nordnet och Avanza är att du kan handla via ISK-konto. För CFD-handel gäller andra skattevillkor.

Du kan även köpa råvaror direkt på avistamarknaden. Då får du råvaran direkt vid kontant betalning.

Handla råvaror på avistamarknaden

För dig som fysiskt vill äga dina råvaror är det avistamarknaden som gäller. Här köper du den direkta underliggande, till exempel vete, och erhåller den fysiska produkten direkt vid betalning. Det är den raka motsatsen till börshandlade produkter.

Till avistamarknaden kommer industrier och producenter för att köpa och sälja fysiska råvaror direkt. Det kan röra sig om en fabrik som behöver koppar för att tillverka sina produkter, och ett gruvbolag som vill sälja den koppar de brutit. Dessa kan då göra upp direkt.

Fördelen med avistamarknader är att de säkerställer en viss standard för snabb och säker handel vid stora fysiska kvantiteter.

Handla råvaror på terminsmarknaden

Ett terminskontrakt säkerställer att man kan köpa eller sälja en viss mängd råvara till ett förutbestämt pris på ett förutbestämt datum. Det kan exempelvis gälla 15 ton majs till 1,14 kronor kilot och som gäller den 29 maj 2027.

På terminsmarknaden handlas inte den fysiska råvaran, utan bara terminskontrakt. Detta möliggör spekulation eftersom terminskontrakt kan handlas vitt och brett före leveransdatum.

Terminskontrakt används mycket av företag som vill kunna utbyta fysiska råvaror längre fram i tiden. Därtill är det ett mycket vanligt instrument för spekulation och hedgning.

Bli expert på råvarubörsen

För att bli framgångsrik inom handel i råvaror krävs en gedigen kunskap i ämnet. Det fordrar en grundlig förståelse för vad råvaror är, hur de påverkar och samspelar med den globala ekonomin, samt vilka produkter som bäst lämpar sig för ens individuella handel. Därtill är tekniska analyser av vikt, eftersom råvaror inte lämpar sig för långsiktig buy and hold.

Marketmate.se är en utmärkt plattform för dig som vill utveckla dina färdigheter inom råvaruhandel. Här delar både Vontobel och vår redaktion regelbundna råvaruartiklar och -analyser. Marketmate är plattformen för dig som handlar aktivt på börsen, vare sig det gäller daytrading eller swingtrading.

Sammanfattning

Du har nu fått en god introduktion om vad exakt råvaror är, historiken kring dem, vad som påverkar priserna, var du kan handla med råvaror, samt hur du bäst tar dig an att handla dem på börsen för framgångsrika resultat.

Handel i råvaror är en oerhört spännande del inom trading. Det är inte för inte som det är en av de mest likvida kategorierna på de globala börserna.

Vanliga frågor och svar

Vad är råvarupriser?

Priset på råvaror anger det senaste värdet på specifika råvaror såsom guld, olja eller bomull. Priset skiftar ständigt beroende på en rad faktorer såsom inflation, tillgång och efterfrågan, samt geopolitiska orsaker. Priset på börshandlade produkter behöver inte matcha priset på den underliggande råvaran.

Vad är råvaruterminer?

Råvaruterminer ger dig rätten att köpa eller sälja en specifik kvalitet av en råvara till ett förutbestämt pris vid ett förutbestämt datum. Terminen i sig har ett eget värde och kan köpas och säljas fram till leveransdatumet.

Vad kan jag handla med råvaror?

Den vanligaste metoden för privata investerare är att handla råvaror är genom börshandlade produkter via en välselekterad VP-mäklare såsom Nordnet eller Avanza. För dig som vill köpa fysiska råvaror är avistamarknaden den rätta platsen.

Vilka handelsinstrument lämpar sig bäst för råvaruhandel?

Det finns ett brett utbud med börshandlade produkter i råvaror såsom Mini Futures, fonder, ETF:er, trackers och optioner. Vilket som lämpar sig bäst kokar ned i dina handelspreferenser, risktolerans och tidshorisont. Läs mer om de olika börshandlade produkterna på Marketmate.se för mer information.

Varför handlar man i råvaror?

Råvaror är kontracykliska och är ofta bra periodvisa investeringar när börsen går dåligt. Eftersom de är fristående ämnen drabbas de inte av bolagsrisker.