Marknadsinsikt

Marknadsinsikt syftar till att tydligt framhäva olika scenarion. Målet är att fungera som en ögonöppnare genom att ge en aktuell bild av den pågående situationen på börsen eller agera som en central komponent i läsarens egna analyser.

PUBLICERAS KVÄLLSTID VARDAGAR OCH EFTERMIDDAG HELGER
Svep i sidled för att se fler kategorier/taggar
25 juni David Bagge
Sektorrotation som startat?!
Frekventa besökare här på Marketmate vet att vi pekat på att utvecklingen i USA varit alldeles...
25 juni Edvin Wallin - Vontobel
Vad händer på råvarumarknaden?
Optimismen gryr på de västafrikanska kakaoodlingarna. Hopp om bättre väderförhållanden och skoning från växtsjukdomar har fått...
24 juni David Bagge
Techsektorn – överälskad och sårbar!
Som trader och aktiv handlare är det lätt att gå emot rörelser för tidigt då paraboliska...

ANNONS

23 juni David Bagge
Stora rörelser att vänta!
Vi är alla väl medvetna om den selektiva uppgången de senaste månaderna i USA som i...
22 juni David Bagge
Bränsle för vidare uppgångar?
Vi vet att större toppar brukar sammanfalla med maximal girighet i marknaden. Det kan vi knappast...
21 juni David Bagge
Rekordrörelser på ingång i S&P 500
Som alltid är det intressant att påminna sig själv om säsongsmönstret som vanligtvis präglar marknaderna och...