David Bagge 1 maj

Vad är hävstång?

I denna artikel kommer du få en holistisk överblick på vad hävstång är inom trading. Här utforskas både grundläggande och avancerade koncept inom hävstång som verktyg för att öka din förståelse och maximera dina möjligheter att applicera dem framgångsrikt i dina investeringar.

Svep i sidled för att se fler artiklar

Nyckelpunkter

I den här artikeln kommer du få en grundlig genomgång om handel med hävstång. Vi kommer framförallt att diskutera följande saker:

  • Vad är hävstång?
  • Skillnaden mellan olika hävstångsprodukter
  • Vad man ska tänka på när man handlar med hävstång
  • Bäst strategier för handel med hävstång
  • Var man handlar med hävstång

Hävstång inom trading

När du handla med hävstång kan du få en betydligt större procentuell avkastning på ditt investerade kapital än om du köper exempelvis en aktie direkt. Det innebär att du kan uppnå samma resultat i kronor och ören som i en aktie, fast genom att investera ett lägre belopp. Med de högre avkastningarna ökar dock riskerna i direkt proportion.

Handel med hävstång, exempelvis i Bull & Bear-certifikat, lämpar sig främst för kortsiktig handel genom att försöka utnyttja tillfälliga kursrörelser.

Handel med warranter såsom Bull & Bear-certifikat är väldigt riskfyllt. God kunskap och noga förberedelser är därför av högsta vikt.

Hur fungerar en hävstång inom världen av finans?

Inom finansvärlden ger en hävstång dig möjligheten att handla med större belopp än ditt tillgängliga kapital, detta genom att använda en del av investeringen som säkerhet för lånet från mäklaren.

Produkter med hävstång utfärdas (”emitteras”) av särskilda banker (emittenter), inte sällan stora, internationella sådana såsom Vontobel, Societe Generale, eller BNP Paribas. Dessa emittenter säkerställer att produkterna fungerar som de ska och att de är likvida. Emittenterna är i sin tur hedgade mot din position och tjänar sina pengar på spreads och räntor.

Vad betyder hävstång inom ekonomi?

Inom ekonomi refererar begreppet hävstång till att använda lånat kapital för att finansiera en investering. Poängen med detta är att öka den potentiella avkastningen genom att investera mer pengar än man själv bidrar med. Detta betyder förstås också att riskerna ökar i direkt proportion, eftersom förlusterna kan bli större än det investerade beloppet.

Ett typexempel på hävstång inom ekonomi är bostadsköp där du som köpare vanligtvis går in med ett mindre belopp och lånar resten. Om du köpt en bostad för 1 MSEK och mot 90 % belåning, och sedan säljer den för 1,3 MSEK har du gjort 200 % vinst på dina investerade 100 000.

Vilka hävstångsprodukter kan man handla med hävstång?

Det finns olika typer av hävstångsprodukter beroende på ditt syfte och mål. Alla dessa produkter har olika struktur och är lämpade för olika ändamål. Att välja fel produkt kan vara direkt skadligt för din handel. Det är därför av hög vikt att du vet vilken produkttyp som bäst appliceras beroende på investeringens syfte.

Bull & Bear-certifikat lämpar sig exempelvis väl för daytrading och intradagshandel, Mini Futures för intradagshandel och swingtrading, medan optioner är populära instrument för hedgning.

De vanligaste hävstångsprodukterna är Mini Futures, Bull & Bear-certifikat och ETF:er. Därtill kan du även handla i warranter och optioner.

Exempel på aktier med hävstång

Genom att tillämpa en hävstångsprodukt på en aktie istället för själva stamaktien kan du uppnå en ”turboeffekt” på resultatet. Genom att exempelvis köpa Apple till 2x hävstång kan du gå in med halva kapitalet gentemot stamaktien för att uppnå liknande resultat. Märk väl att du inte får ta del av någon aktieutdelning.

När du handlar med en stamaktie, exempelvis Apple, kan du endast förlora hela det investerade kapitalet vid händelse av att bolaget går i konkurs. Köper du däremot Apple som hävstångsprodukt kan du förlora hela din investering. Det betyder att om din Apple-produkt knockas finns ingen chans till återhämtning även om stamaktien så småningom hämtar sig.

Exempel på fonder med hävstång

En ETF är en börshandlad fond som ger hävstång på utvecklingen. Skillnaden mellan en ETF och en vanlig börshandlad hävstångsprodukt är att en ETF innehåller flera underliggande, medan en hävstångsprodukt följer utvecklingen av en enda underliggande.

Till skillnad från fonder handlas ETF:er i realtid. De handlas alltså på samma sätt som en Mini Future eller ett Bull & Bear-certifikat.

Genom att investera i en ETF kan du få en kraftigare avkastning på investerat kapital gentemot en vanlig fond. Du tar dock proportionerligt högre risker och har heller inget kapitalskydd eller kapitalgarantier, utan riskerar hela det investerade kapitalet.

Hur börjar man handla med hävstång?

Innan du handlar med hävstångsprodukter är det av högsta prioritet att du känner till hur de funkar och vilken typ av produkt som bäst lämpar sig för din investering. Varje hävstångsprodukt är strukturerad på olika fundamentala vis. Att välja fel produkt, till exempel ett Bull & Bear-certifikat med hög hävstång för en swingtrade, kan nämligen bli mycket kostsamt.

För att maximera dina chanser att prestera väl rekommenderar vi dig att läsa mer om respektive produkt på www.marketmate.se, samt att börja med ”pappershandel” om du är nybörjare. Då kan du bilda dig en riskfri uppfattning om respektive produkttyps karaktärsdrag, uppsidor och risker.

Vilka tillgångar och marknader kan man handla med hävstång?

Som investerare kan du handla med hävstångsprodukter i de flesta marknader och tillgångsklasser. Dessa inkluderar framförallt:

Enskilda aktier. Exempel: Kinnevik, Tesla och Apple

Aktieindex. Exempel: OMX, DAX och Nasdaq

Valutapar. Exempel: USDSEK, USDEUR och USDJPY

Råvaror. Exempel: olja, guld, gas och apelsinjuice

Kryptovalutor. Exmpel: Bitcoin och Ethereum

Det är viktigt att veta att ovanstående marknader och tillgångsklasser beter sig olika, är olika volatila, samt reagerar olika på makronyheter och -faktorer. Vissa, såsom aktier och index, kan lämpa sig för lite längre horisonter, medan exempelvis valutapar och vissa råvaror inte gör det.

Det är återigen viktigt att välja rätt produkt beroende på tillgångsklass, marknad och investeringshoristont.

Hur räknar man ut hävstången med warranter?

För att räkna ut hävstången på en warrant dividerar man priset på den underliggande tillgången, exempelvis olja, med warrantens pris (lösenpriset). Vad man får då är hävstången, det vill säga hur stor förstärkningen i den underliggande tillgångens prisrörelser är jämfört med själva warrantens prisändringar.

Innan du handlar i warranter är det viktigt att känna till och ha följande saker i beaktande (utöver ovanstående) då de kan inverka på priset:

Deltavärdet. Beskriver hur känslig warrantens pris är för förändringar i den underliggande tillgången. Ju högre delta, desto mer reagerar warrantens pris på den underliggandes prisrörelser.

Förfallotid. Ju närmare warrantens förfallodatum, desto högre volatilitet.

Historian bakom den finansiella hävstången

Handel med hävstång har sin start i början av 1920-talet när man kunde handla ”på marginalen”. Det innebar att man kunde låna pengar för att köpa aktier, och ha sina egna aktier som säkerhet. Detta var en bidragande faktor till börskraschen 1929, efter vilket tydligare regulationer och säkrare produkter såg dagens ljus.

Ganska direkt efter kraschen uppfanns futures. Därefter följde optionssedlar och warrantemissioner, och på 1970-talet tog optionshandel fart. Under 2000-talet har vi sett en uppsjö med nya, säkrare produkter såsom Mini Futures och Bull & Bear-certifikat.

Handel med hävstång inom finans uppfanns för att ge investerare möjligheten att öka sin potentiella avkastning på kapital genom att använda lånade pengar. Denna metod gör det möjligt för investerare att engagera sig i större handelspositioner än vad deras egna kapital normalt skulle tillåta. Ursprunget till hävstångshandel går tillbaka till början av 1900-talet, då börsmäklare började erbjuda lånefaciliteter till sina kunder för att köpa aktier, vilket effektivt multiplicerade deras köpkraft och möjliga vinst (eller förlust). Denna praxis har utvecklats och integrerats i olika finansiella instrument och marknader över tid.

Vilka risker finns det att handla med hävstång?

Det finns två huvudsakliga risker att känna till vid handel med hävstångsprodukter.

Knock-out-nivåer. Många hävstångsprodukter kommer med så kallade knock-out-nivåer. Det innebär att produkten blir värdelös om den når ett visst, förutbestämt värde. Det kan exempelvis medföra att en produkt med 20x i hävstång blir värdelös om priset på den underliggande rör sig med 5 % i fel riktning.

Produkttyp. Olika produkter är strukturerade på olika vis. Detta är helt och hållet centralt att känna till. Ett Bull & Bear-certifikats hävstång är exempelvis konstant till skillnad från en Mini Future. Detta skapar en långsiktig urholkningsprocess som exempelvis inte sker i Mini Futures.

Vilka möjligheter finns det att handla med hävstång?

Möjligheterna är många när du handlar med hävstångsprodukter. Detta förutsätter att du är väl insatt i hur du bäst använder dem, samt har en riskanpassad handelsstrategi. Framgångsrik handel med hävstång kan kraftigt öka dina vinster på kort tid. Daytraders och swingtraders använder frekvent hävstångsprodukter och warranter i sin handel för att få maximal effekt från ett mindre kapital.

Vid handel med hävstångsprodukter och warranter är det av högsta vikt att ha en tydligt definierad riskprofil. Stoplossar blir centrala för att minimera eventuella förluster, samt att ta små positionsstorlekar i relation till den totala depån.

Sammanfattning

Handel med hävstångsprodukter såsom Mini Futures, Bull & Bear-certifikat och warranter är lika fulla av möjligheter som de är riskfyllda. De utgör populära och centrala verktyg för aktiva handlare och daytraders för att uppnå maximala resultat mot lägre exponering.

Hävstångsprodukter är ytterst komplexa och fordrar att du har full kunskap om vilka produkter som bäst lämpar sig för olika typer av positioner. Felaktiga produktval blir fort dyra. Läs mer om de respektive produkttyperna på www.marketmate.se.

Vanliga frågor och svar

Vilken hävstångsprodukt är bäst?

Olika hävstångsprodukter är lämpade för olika typer av handel. Det är av högsta vikt att du är påläst innan du investerar pengar. Hävstångsprodukter är komplexa instrument.

Vilka är de vanligaste hävstångsprodukterna?

Några av de vanligaste för daytraders och swingtraders är Mini Futures och Bull & Bear-certifikat. För portföljhedning är optioner och plain vanillas populära. För mer långsiktiga investeringar används vanligen ETF:er.

Vilken hävstång ska man använda?

Det finns inget rätt eller fel, utan kokar ned i positionsstorlek och riskbenägenhet. Ju högre hävstång du använder i en investering, desto högre risk kommer den med.