Stockholmsbörsen idag

Stockholmsbörsen är den största aktiemarknaden i Norden och fungerar som en viktig handelsplats för aktier och andra finansiella instrument i Sverige. Den omfattar flera olika marknadssegment, inklusive Large Cap, Mid Cap, och Small Cap, som representerar företag med varierande storlek och marknadsvärde.

Stockholmsbörsen ger investerare och företag en plattform för att handla aktier, obligationer och andra värdepapper, vilket främjar kapitalanskaffning och investeringar. Utvecklingen på Stockholmsbörsen kan påverkas av en rad faktorer, inklusive globala ekonomiska trender, geopolitiska händelser, samt specifika bransch- och företagsnyheter.

TradingView Widget med Rundade Hörn

Dagens rörelser

Nedan visas en tabell som ger dig en sammanfattning av dagens vinnande och förlorande aktier, samt de mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen.

TradingView Widget med Rundade Hörn

Långa och korta positioner på Stockholmsbörsen

Börshandlade produkter är noterade på börser och följer värdet på en underliggande tillgång, exempelvis index, råvaror och aktier. Ursprungligen härstammar de från optioner och terminer och kan användas för hedging, tillgångsförvärv och spekulation. Börshandlade produkter inkluderar bland annat Bull & Bear-certifikat, Warranter och Mini Futures.

Att ta långa och korta positioner på aktier på Stockholmsbörsen innebär att man köper eller säljer aktier med förväntningar om prisrörelser. Att vara lång innebär att man köper aktier i förväntan om att deras värde kommer att öka över tiden, medan att vara kort innebär att man säljer aktier som man inte äger med förhoppningen att köpa dem tillbaka till ett lägre pris i framtiden.

Lastning…
Datakälla
Börskurser på denna sida presenteras med hjälp av data från TradingView, en global kartläggningsplattform och ett socialt nätverk för traders. Denna plattform tillhandahåller omfattande marknadsdata, interaktiva diagram, aktuella nyheter och andra verktyg som underlättar övervakningen av marknaderna.
Makrokalender
Tid
Evenemang
Prognos
Utfall
Tuesday 16 April 2024
Lastning...