OMX-index idag

OMXS30-indexet är ett av de mest kända och använda aktieindexen i Sverige. Det representerar de 30 mest handlade och mest likvida aktierna på Stockholmsbörsen. Indexet inkluderar stora svenska företag över olika sektorer, vilket gör det till en viktig indikator för den allmänna utvecklingen på den svenska aktiemarknaden. OMXS30-indexet används ofta som en referenspunkt för att mäta och jämföra prestationen för svenska aktieportföljer och investeringar.

Det är också en vanlig grund för olika finansiella instrument och derivat. Utvecklingen av OMXS30-indexet kan påverkas av olika faktorer såsom globala ekonomiska förhållanden, företagens resultat och makroekonomiska händelser.

TradingView Widget med Rundade Hörn

Dagens rörelser

I tabellen nedan kan du få en överblick över vilka aktier som är vinnare respektive förlorare i OMXS30-indexet idag.

Genom att övervaka olika sektorer nedan kan investerare dra nytta av olika marknadscykler och minska risken genom spridning. Dessutom ger det insikter om trender och möjligheter i olika branscher, vilket kan hjälpa till att fatta informerade beslut om när man ska köpa eller sälja tillgångar.

Genom att ha en bred överblick över olika sektorer kan investerare också identifiera potentiella tillväxtområden och undvika att vara för beroende av en enda sektor, vilket minskar exponeringen mot systemiska risker.

TradingView Widget med Rundade Hörn

Lång och kort OMXS30

Börshandlade produkter är noterade på börser och följer värdet på en underliggande tillgång, exempelvis index, råvaror och aktier. Ursprungligen härstammar de från optioner och terminer och kan användas för hedging, tillgångsförvärv och spekulation. Börshandlade produkter inkluderar bland annat Bull & Bear-certifikat, Warranter och Mini Futures. De kan handlas på banker och nätmäklare och utfärdas av olika emittenter.

Handel med börshandlade produkter liknar aktiehandel, men vanligtvis görs affärer med marknadsgaranten, inte andra privatpersoner. Marknadsgaranten ställer köp- och säljkurser, vilket gör det enkelt att identifiera i orderdjupet. Du kan handla börshandlade produkter på olika kontotyper, inklusive ISK och kapitalförsäkring.

Lastning…
Solana
Datakälla
Börskurser på denna sida presenteras med hjälp av data från TradingView, en global kartläggningsplattform och ett socialt nätverk för traders. Denna plattform tillhandahåller omfattande marknadsdata, interaktiva diagram, aktuella nyheter och andra verktyg som underlättar övervakningen av marknaderna.
Makrokalender
Tid
Evenemang
Prognos
Utfall
Tuesday 16 April 2024
Lastning...