David Bagge 23 april

Vad är daytrading?

Daytrading är motsatsen till långsiktig buy and hold. Det innebär att man som handlare tar vara på börsens mindre prisrörelser, såväl i uppgång som nedgång, och ofta i produkter med hävstång. Beslutsunderlaget för en daytrader är nästan alltid någon form av teknisk analys.

Svep i sidled för att se fler artiklar

Nyckelpunkter

I denna artikel kommer vi diskutera allting som handlar om daytrading. Vi kommer gå igenom följande punker:

  • Vad exakt daytrading är
  • Hur och vad man daytradar
  • Vad som skiljer daytrading från andra investeringsformer
  • Hur man lägger upp sin strategi för att daytrada med bäst förutsättningar

Steg-för-steg: Kom igång med daytrading

Att komma igång med daytrading är både enkelt och smidigt. Nedan följer en steg-för-steg-guide på hur du kan komma igång.

  1. VP-mäklare. För att daytrada behöver du först och främst någonstans att daytrada på. Detta gör man hos en VP-mäklare (värdepappersmäklare), exempelvis Nordnet eller Avanza. Här är det viktigt att du väljer den mäklare som bäst matchar dina handelspreferenser, exempelvis vilka tidshorisonter du vill handla på, samt vilken typ av produkter du vill använda dig av.
  2. Utforska handelsplattformen. Innan du slänger dig in med huvudet före är det viktigt att du har en god uppfattning om plattformen du använder, hur den är strukturerad och var de olika funktionerna finns. Först när du vet var de olika knapparna sitter kan du snabbt exekvera på tidskänsliga beslut.
  3. Utbilda dig själv. Detta är den absolut viktigaste biten innan du börjar handla med riktiga pengar. Här finns en uppsjö av möjligheter till att lära dig teorin och de tekniska förutsättningarna för att trada framgångsrikt. Det är viktigt att hitta en handelsstil som är förenlig med din personlig handelsfilosofi.
  4. Demokonto. Kunskap till trots fordrar det inte sällan en viss startsträcka innan en trader är långsiktigt vinnande. Många nya traders tenderar att underskattat just denna läroperiod, vilket lätt kan bli dyrt. Fördelen är att det numer finns demokonton med vilka man kan handla som om det vore på riktigt, fast utan riktiga pengar. På så vis kan man lära sig trada i en riskfri miljö.

De 5 bästa marknaderna för daytrading

Beroende på vad och hur du vill trada finns det olika alternativ till förfogande. Alla dessa alternativ kommer med sina respektive upp- och nedsidor. Nedan går vi igenom de fem största marknaderna för daytrading.

Aktier. Den största fördelen med att daytrada direkt med aktier är att riskerna är lägre. Medan det är vanligt att olika börshandlade produkter ”knockas” och blir värdelösa, är det ovanligt att ett företag blir värdelöst över en natt. Nackdelen med handel direkt i aktier är att mindre likvida bolag kan skapa större spreadar. Det kan därför vara svårt att köpa eller sälja till önskade kurser. Du kan inte heller applicera hävstång, varpå en mindre del av ditt kapital tillåts arbeta.

Forex. Daytrading i valutor är väldigt vanliga internationellt sett, men mindre så i Sverige. En av nackdelarna i Sverige är att de ISK-baserade möjligheterna begränsar dig till börsens öppettider, och att de dygnet-runt-öppna plattformarna är mindre fördelaktiga skattemässigt.

Krypto. Kryptomarknaden är väldigt volatil och kräver inte sällan en riskanpassad approach för nybörjare. Liksom med forex fordrar kryptohandel en tillgänglighet dygnet runt, eftersom marknaden inte stänger.

Råvaror och index. Dessa marknader är de mest populära då de är mycket likvida och det finns produkter för alla smaker och riskprofiler. De utgör de kanske bästa marknaderna för dig som vill daytrada på riktigt och med hävstång.

Daytrading

Exempel på daytrading-strategier

Inom daytrading finns det ingen enskild sko som passar alla fötter. Tvärtom dukar daytradingen för en uppsjö av möjliga handelsmöjligheter och strategier. Här är det viktigt att du hittar en strategi som är förenlig med dina personliga preferenser, riskprofil och stil.

Nedan följer några av de vanligaste exemplen på strategier inom daytrading:

Scalping. Innebär att man utnyttjar mycket små prisrörelser och under så kort tid som minuter, ibland även sekunder. För att scalping ska funka krävs ofta en väldigt hög hävstång, genom vilken man kan dra nytta av även mindre prisrörelser i den underliggande tillgången.

Momentumtrading. Inom trading sägs det att trenden är din vän, och det är precis detta som momentumtrading tar till vara på. Kort och gott bygger denna strategi på att man följer den riktning som den underliggande förefaller röra sig i. Lång vid styrka, kort vid svaghet. Därefter håller daytradern i positionen till dess att den börjar visa tendenser på att vända.

Breakout-trading. Detta är en av de vanligare strategierna inom daytrading och går ut på att man handlar på så kallade tekniska utbrott. Ett exempel är om en underliggande rört sig fram och tillbaka mellan två prisnivåer ett antal gånger. Ju fler gånger priset studsat, desto större tenderar det tekniska utbrottet att bli rent statistiskt. Här är det därför många daytraders som tar vara på när priset ”bryter ut”.

Krasst sett skiljer det inte någonting på ovanstående strategier vad risknivå beträffar. Allt kokar ned i vilken produkt och hävstång du handlar med. Du kan exempelvis styra så att din stoploss alltid matchar en viss procentuell nedsida beroende på hävstång.

Så förbereder du dig för daytrading

Daytrading kokar i stort ned i risk och belöning (från engelskans risk to reward). Det innebär att du redan på förhand, det vill säga innan du tar en trade, tydligt satt ut entrynivå, stoploss samt målzon. Genom att göra detta kan du direkt utröna storleksförhållandet mellan vinst och förlust. Det finns inget rätt eller fel gällande risk och belöning, men en gängse standard är att ett förhållande på 2:1 är ett rekommenderat minimum. Det betyder att din vinst bör vara minst dubbelt så stor som beloppet du riskerar.

Hur enkel en sådan plan än må förefalla är det inte ovanligt att traders, och nybörjare i synnerhet, handlar utan en konkret plan. Man brukar säga att om man misslyckas med att planera sin trade så planerar man för att misslyckas. Nedan följer några av de vanligaste nybörjarmisstagen inom daytrading.

För stora positioner. Nybörjare tar inte sällan alldeles för stora risker i sin handel. Detta kokar framförallt ned i hur mycket de riskerar per trade i relation till sitt totala handelskapital. För stora positioner, helt enkelt.

Strunta i stoplossen. När du planerar en trade gör du det under nyktra omständigheter. När traden är igång är det inte ovanligt att folk blir stressade och börjar tänka och agera annorlunda. Även erfarna traders vittnar om hur de ignorerar sina egna regler och stoplossar. Stoplossen är det heligaste som finns inom daytrading. Tallar du på den blir vägen mot framgång snårig och kall.

Dålig produktförståelse. Om du inte vet vilken produkttyp du ska använda för olika ändamål riskerar du att gå miste om marginaler, eller i värsta fall förlora pengar.

Hur stor budget behövs?

Det finns inget egentligt minimum för att komma igång med sin daytrading. Allt kokar ned i vilken typ av courtageklass du har. Vissa mäklare erbjuder exempelvis courtagefri handel för konton under ett visst nettobelopp. Andra erbjuder courtagefri handel i särskilda produkter. Genom att slippa courtage, och enbart betala i form av spread, kan du börja med ett lågt belopp.

Med det sagt kan det vara svårt att bygga någonting omfattande från små startbelopp. Många tror felaktigt att daytrading handlar om att bli rik fort. Så är inte fallet. Tvärtom bygger daytrading på att så stadigt som möjligt öka sin portfölj, vilket generellt sett tar tid. Hur mycket pengar som är mycket eller lite beror förstås på din personliga ekonomiska situation.

Oavsett vad är det viktigt att applicera en sund budgetstrategi när du handlar. Tar man som daytradar för stora positioner i förhållande till ens handelskapital så ökar man riskerna och minskar avkastningen. När du vet ditt genomsnittliga, statistiska övertag i en trade kan du exempelvis använda dig av Kelly-kriteriet för att bäst optimera positionsstorlekarna.

Gängse standard är annars att en daytrading-position inte får kosta mer än 1 % av ditt totala handelskapital vid händelse av förlust. Denna kan dock justeras uppåt vid händelse av att du har en hög win rate.

Vad kan jag förvänta mig att tjäna som nybörjare inom daytrading?

Nybörjare inom daytrading tenderar att överskatta hur mycket man vinner per dag eller månad. Hur mycket du tjänar beror helt på din handelsstrategi, hur duktig och diciplinerad du är.

Det finns inget rätt eller fel för hur en framgångsrik strategi ser ut. Krasst sett kan man ha en win rate på 10 %, det vill säga att bara en trade av tio går med vinst, och ändå vara en starkt vinnande trader så länge avkastningen per vinst är mer än 10x i relation till risken. En daytrader med 10 % win rate och med 20x i avkastning per genomsnittlig vinsttrade kommer exempelvis prestera betydligt bättre på sikt än en som har 80 % win rate, men vars genomsnittliga vinst ger 1,1x i avkastning.

För att bli lönsam på sikt är det viktigt att alltid jobba på sina färdigheter. Ju bättre du blir, desto mindre blir riskerna och desto stabilare blir dina förväntade vinster. Likaså tenderar handelsklimatet att vara i ständig rörelse. Att inte hålla sig ajour i sin handel och sin strategi kommer därför med långsiktiga risker.

En annan central del i din utveckling är att analysera tidigare trades med opartiska ögon. Det är här viktigt att inte vara utfallsorienterad, utan att se den stora bilden. En förlusttrade kan i själva verket ha varit en bra trade och vice versa.

Nybörjare

Viktigt att veta – vad är likviditet?

Som daytrader är likviditeten en grundläggande beståndsdel, i synnerhet om du handlar med större belopp. Enkelt sammanfattat skapar likviditet i en produkt eller underliggande möjligheten för dig som daytrader att fort och enkelt komma in och ut ur en position utan att det är på bekostnad av priset.

I en produkt med låg likviditet riskerar du exempelvis att påverka priset med din handel. Det innebär att du får ett sämre pris, vilket försämrar dina vinstmarginaler. Med en likvid produkt eller underliggande utgör inte längre detta ett problem. Därtill tenderar mer likvida produkter och underliggande att ha betydligt tightare spreadar då det är fler som vill handla i produkten. Detta utbud och efterfrågan är därför till din fördel som daytrader.

När du är inloggad hos din VP-mäklare, exempelvis Nordnet eller Avanza, kan du se hur mycket omsättning en produkt eller underliggande har. Men viktigast av allt är att du kan se orderboken, det vill säga hur många produkter/andelar som ligger ut till köp och försäljning och till vilket pris. På så vis kan du enkelt se hur stora belopp du kan köpa och sälja utan att påverka priset.

Välj rätt handelsplattform

Innan du börjar handla behöver du hitta en lämplig handelsplattform för dina daytradingbehov. Nedan tittar vi på några av de mest populära alternativen och vilka möjligheter de respektive öppnar upp för.

Nordnet/Avanza. Detta är den vanligaste av svenska handelsplattformar. Båda erbjuder courtagefri handel i sina egna produkter (Nordea respektive Morgan Stanley). De har även flera olika courtageklasser så att du som daytrader enkelt kan matcha rätt beroende på handelsstil och handelsstorlekar. Både Nordnet och Avanza erbjuder ISK-konton.

IG. En populär handelsplattform för dig som vill handla med CFD:er (contracts for difference). Fördelen med IG är att du kan handla direkt i grafen. Det innebär att du kan markera ut entrynivåer, stoplossar och målzoner direkt i grafen, varpå handeln exekveras per automatik.

Coinbase. För dig som vill handla krypto är Coinbase en av de större aktörerna. De erbjuder både långsiktig buy and hold, men framförallt kortsiktiga handelsmöjligheter i form av deras hävstångsprodukter, vilket lämpar sig synnerligen väl för aktiva daytraders.

Sammanfattning

Du har nu fått en grundlig introduktion till daytrading, vad det innebär och hur du bäst applicerar det och dess strategier för att kunna handla framgångsrikt. Vi har även kollat på olika handelsplattformar beroende på dina behov som trader. Olika handelsplattformar lämpar sig olika väl beroende på din handelsstil och portföljstorlek.

För dig som vill lära dig mer om daytrading och hur du uppnår bäst resultat inom detta rekommenderar vi dig att läsa mer om det här på marketmate.se.

Vanliga frågor och svar

Vad är daytrading och hur skiljer det sig från långsiktigt investerande?

Daytrading är en strategi där man köper och säljer finansiella instrument, såsom aktier eller valutor, inom en och samma handelsdag och med syftet att dra nytta av små prisrörelser. Till skillnad från långsiktigt investerande, där man behåller sina positioner under en längre tid för att dra nytta av långsiktiga trender, är daytrading mer kortsiktig och innebär att man tar flera små vinster under dagen.

Vad behöver jag för att börja med daytrading?

För att börja med daytrading behöver du en dator eller en mobil enhet med tillgång till en pålitlig internetanslutning, samt kapital att investera. Du behöver också en handelsplattform eller mäklartjänst som du kan genomföra dina trades hos.

Vilka är de vanligaste misstagen nybörjare gör inom daytrading?

Några vanliga misstag inkluderar att handla utan en strategi, att övertrada, ignorera riskhantering, och att låta känslor styra handelsbesluten. Det är viktigt att ha en tydlig plan och att hålla sig till den för att undvika dessa fallgropar.

Kan jag bli rik snabbt genom daytrading?

Det är möjligt att göra stora vinster genom daytrading, men det är också förknippat med hög risk. Daytrading kommer inte med några garantiser och många daytraders förlorar pengar. Det är därför viktigt att ha realistiska förväntningar och inte riskera mer kapital än man har råd att förlora.

Hur påverkas skatter av daytrading-vinster?

Skatter på daytrading-vinster beror på din jurisdiktion och dina individuella omständigheter. I Sverige finns både kapitalvinstskatt och ISK-konton.Båda beskattas olika. Det är därför viktigt att du läser på för att utröna vilket av de två som passar dina personliga handelspreferenser bäst.

Finns det några tips för att minimera riskerna med daytrading?

Att minimera riskerna med daytrading innefattar att ha en tydlig handelsstrategi, att använda riskhanteringstekniker såsom stop loss-ordrar och att diversifiera sin portfölj. Det är också viktigt att hålla sig informerad om marknadstrender och att hålla en stabil, känslomässig balans under handelsdagen.