Börsens öppetider


När öppnar börsen? När stänger börsen? Skiljer öppettiderna sig mellan olika börser och olika länder? Marketmate listar börsens öppettider, såväl ordinarie som avvikande sådana, för börsen i Sverige, Norden, USA, Kanada, Frankrike, Tyskland, och övriga Europa. Du får även viktig information om hur du bäst anpassar din handel till öppettiderna.

Detta bör du veta om börsens öppettider

Stockholmsbörsens ordinarie öppettider är 09:00-17:30. Detsamma gäller för Helsingforsbörsen, Tysklandsbörsen, Italienbörsen och Portugalbörsen.

I övriga Norden håller Oslo-börsen öppet mellan 09:00-16:25 och Köpenhamnsbörsen mellan 09:00-17:00.

USA-börserna NYSE och Nasdaq håller öppet mellan 09:30-16:00 lokal tid, eller 15:30-22:00 svensk tid.

Gällande USA är det extra viktigt att hålla reda på sommar- och vintertid, eftersom USA och Sverige inte skiftar samtidigt. Det innebär att tidsförhållandet mellan Sverige och USA förskjuts med ytterligare en timme under begränsade perioder varje år.

De olika ländernas börsöppettider och tidszonskillnader påverkar internationell handel på flera vis. De medför såväl möjligheter som risker. Nedan listan några exempel.

Omsättning och volatilitet. De timmar när framförallt större börsers öppettider överlappar med varandra resulterar inte sällan i kraftigt ökad omsättning, vilket i sin tur skapar volatilitet. Detsamma gäller tvärtom.

Valutarisker. Skillnaden mellan olika börsers öppettider kan öka exponeringen mot valutarisk. Detta gäller i synnerhet i länder med flytande växlingskurser.

Nyheter. När stora ekonomiska nyheter och rapporter släpps i ett land medan dess börs är stängd märker man inte sällan effekten av dessa på andra, öppna börser. Krasst sett påverkar Asienbörsen Europabörsen, som påverkar USA-börsen och som i sin tur påverkar Asienbörsen – allt i ett slags kedjereaktion.

Olika tidszoners effekt på handelstider

Inte nog med att olika länder har olika börsöppettider, därtill tillkommer deras respektive tidszoner. Detta kommer med både uppsidor och risker.

Aldrig förut har det varit enklare för en trader eller investerare att utnyttja världens alla börser. Det digitala klimatet möjliggör inte bara dygnet-runt-handel i valutor och krypto, utan även tillgängligheten av andra börser.

För den som arbetar kontorstider kan det exempelvis vara svårt att hinna med rörelserna på Stockholmsbörsen. Det är därför inte ovanligt att dessa personer, i synnerhet de som daytradar på hobby- eller extrabasis, istället vänder blicken mot USA-börsen som håller öppet till kvällstid svensk tid.

Vidare möjliggör det för handel på nätterna och tidiga morgnar på Asienbörserna.

För den som arbetar med automatiserade handelslösningar, såsom algoritmisk trading, öppnar de olika börsernas öppettider och tidszoner upp för dygnet-runt­-möjligheter.

Helgdagar och avvikande öppettider

När du handlar är det viktigt att känna till helgdagar och avvikande öppettider för de börser som du är aktiv på. Risken är annars att du fastnar i en position som du inte hade för avsikt att låta ligga över natten. Detta gäller framförallt dig som daytradar. Genom att oavsiktligen ligga kvar i en daytrading-position exponerar du dig emot onödig risk.

De stora helgdagarna i Europa är framförallt jul-, nyår och påskhelgerna, men även lokala röda dagar såsom midsommar i Sverige.

I USA är också där de stora helgdagarna jul, nyår och påsk. Därtill har de nationella helgdagar såsom 4th of July, Thanksgiving, och Memorial Day.

Börsen är generellt helstängd på helgdagar. Dock är det vanligt att eventuella klämdagar och intilliggande dagar till en helgdag utgör halvdag på börsen. I Sverige betyder det att Stockholmsbörsen stänger klockan 13:00. Detsamma gäller också i USA.

Det är just avvikande öppettider i form av halvdagar som folk tenderar att missa. Handlar du med hävstång är du extra riskutsatt. Du bör i sådant fall hålla extra god koll på just avvikande öppettider och halvdagar.

Specialfall: Halvdagar och röda dagar

Klämdagar och intilliggande dagar till högtidsdagar ackopanjeras inte sällan av en halvdag på börsen. Ett exempel på detta är Kristi himmelfärdsdag där den föregående dagen vanligen är halvdag på börsen.

I USA håller börsen stängt bland annat på Martin Luther-dagen, Presidentdagen, Minnesdagen, Arbetsdagen, Columbus Day, Veteranernas Dag och Tacksägelsedagen för att nämna några. Dagen före Tacksägelsedagen är halvdag, liksom julafton (detta då man i USA firar julen den 25). Därtill har de även de i väst gängse helgdagarna såsom jul, nyår och påsk.

Handeln på halvdagar och intilliggande dagar till helgdagar och röda dagar tenderar att åtföljas av låg handelsaktivitet. Med lägre handelsvolymer följer inte sällan högre volatilitet –  detta eftersom det kräver mindre aktivitet för att röra priset. Likaså är det inte ovanligt att investerare säljer av positioner inför helgdagar, i synnerhet när dessa sammanfaller med vanliga helgdagar. Detta gör de för att minska riskexponeringen då andra öppna marknader riskerar att påverka investeringarna under stängningen.

Praktiska tips för handlare

Att framgångsrikt utnyttja börsens öppettider och helgdagar för att maximera sina handelsresultat kräver strategisk planering och insikt i hur marknaden beter sig under dessa perioder. Nedan följer några konkreta exempel.

Kännedom kring marknadsrytmen. Genom att känna till hur volymerna och volatiliteten förändras under dagen kan du framgångsrikt anpassa din handel därefter. Exempelvis tenderar aktiviteten vara som störst vid börsöppning och -stängning, vilket överlag skapar större prisrörelser.

Pre-market och after-hours. Om du har ett konto hos en VP-mäklare som erbjuder handel utöver börsens ordinarie öppettider kan du reagera snabbare på nyheter som publiceras efter börsen stängt.

Globala händelser. Världens börser och marknader är tätt sammankopplade. En nyhet eller rapport i en del av världen skapar lätt kedjereaktioner. Genom att hålla koll på större ekonomiska händelser såsom FED, inflations- och arbetslöshetssiffror tillsammans med annan matnyttig och marknadspåverkande information kan du bilda dig en bättre uppfatting om din investering.

Strategisk positionering inför helgdagar. Statistiskt sett tenderar börserna att uppvisa särskilda mönster före helgdagar. Dessa kallas kort och gott för ”helgeffekten” och innebär att marknaden gärna stänger högre dagen före en helgdag. Denna typ av information kan ge en långsiktig fördel för dig som investerare.

Hur handlare kan anpassa sig till avvikande tider

För att maximera din prestation på börsen bör du ha en god kännedom och strategi för hur du hanterar helgdagar, halvdagar och övriga avvikande öppettider. Ett tips är att ha en ekonomisk kalender som inte bara meddelar om avvikande öppettider, utan även om diverse rapporter och ekonomiska händelser.

En strategi som blir alltmer vanlig är automatiserade handelssystem. Dessa exekverar all handel själva enligt tydliga och på förhand utsatta parametrar. Med automatiserad handel kan du basera algoritmerna på tidsanpassade faktorer, exempelvis att utnyttja volatiliteten vid börsens öppning och stängning.

Vanliga frågor och svar

Vad händer om jag lägger en order när börsen är stängd?

Ordrar som placeras när börsen är stängd hålls i vänteläge till dess att marknaden öppnar igen. Dessa ordrar behandlas i turordning baserat på ordningstyp och inlämningstid.

Kan jag handla internationella aktier utanför deras lokala öppettider?

Vanligtvis är det inte möjligt att handla internationella aktier utanför de lokala öppettiderna, men vissa mäklarplattformar erbjuder handel i internationella ETF:er eller andra instrument som speglar aktierna och som kan handlas på din lokala börs.

Påverkar sommartid börsens öppettider?

Ja, övergången till och från sommartid kan påverka börsens öppettider, speciellt för handlare som agerar på internationella marknader. Tidsskillnaden kan justeras, vilket kan leda till att öppettiderna skiftar en timme framåt eller bakåt.

Hur kan jag hålla koll på plötsliga ändringar i börsens öppettider?

Många finansiella nyhetssajter och mäklarplattformar erbjuder uppdateringar och notiser om ändrade öppettider. Det är även bra att regelbundet kontrollera officiella börsmeddelanden och ha inställda påminnelser eller larm via din handelsplattform.

Finns det några mobila appar som hjälper till att spåra olika börsers öppettider?

Ja, det finns flera mobila appar som erbjuder realtidsinformation om börsers öppettider globalt, inklusive varningar för avvikande tider. Exempel på sådana appar inkluderar Investing.com och Market 24h Clock.

Hur påverkas öppettiderna av nationella högtider och oväntade händelser?

Nationella högtider leder ofta till stängda marknader, medan oväntade händelser såsom naturkatastrofer eller politiska kriser kan orsaka oplanerade marknadsstängningar. Dessa händelser meddelas vanligtvis via globala nyhetskällor och officiella börsmeddelanden.