PopeyeCharts 25 april

On Balance Volume (OBV)

Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.

I dagens inlägg kommer jag att gå igenom On Balance Volume (OBV) indikatorn, hur den används och fördelarna med att använda den som ett komplement till andra indikatorer såsom RSI och MACD, som främst använder sig av pris i sina beräkningar. OBV är en volymindikator som mäter “köp- och säljtryck” i en aktie genom att analysera den kumulativa volymen över tid. Indikatorn lägger till volym på dagar då priset stiger och drar av volym på dagar då priset sjunker.

OBV indikatorn stiger när volymen på uppdagar är starkare än volymen på neddagar (positivt volymtryck) och sjunker när volymen på neddagar är starkare än volymen på uppdagar (negativt volymtryck). Positivt volymtryck leder oftast till högre priser medan negativt volymtryck leder oftast till lägre priser. Det absoluta värdet av OBV är inte så viktigt, det viktiga är utvecklingen i volymen jämfört med utvecklingen i pris över tid.

Genom att jämföra utvecklingen i volymen med utvecklingen i pris kan man upptäcka divergenser som kan förutspå potentiella framtida trendskiften. OBV kan också användas för att bekräfta befintliga trender.

On Balance Volume (OBV): Divergenser

I nedan graf , Assa Abloy AB (ASSA_B), kan vi se negativ divergens från november 2022 till februari 2023. Under denna period såg ASSA_B en ny högsta prisnivå i februari 2023 jämfört med november 2022, medan OBV höll sig ungefär runt samma nivå vid båda tidpunkterna. Detta indikerade svagt köptryck i aktien. Därefter handlades aktien sidledes fram till juli 2023, då den bröt igenom stödnivån och fortsatte ner till lägre kurser fram till slutet av oktober 2023. Mellan september och oktober 2023 observerades positiv divergens mellan pris och OBV, vilket följdes av utbrott till nya höjder för aktien. Noterbart här är att OBV bröt igenom stöd- och motståndsnivåerna före priset vid både juli och november 2023, vilket bekräftar det välkända uttrycket “volume leads price”.

Divergenser i OBV tolkas på liknande sätt som divergenser i andra indikatorer såsom RSI och MACD, men här analyseras divergenserna mellan pris och volymutveckling över tid.

On Balance Volume (OBV): Trend bekräftelse och köp/sälj signaler

I nedan graf, Coinbase Global Inc (COIN), ser vi hur OBV kan användas för att bekräfta den rådande trenden och för att generera köpsignaler efter tillfälliga avbrott i en trend. Efter att COIN hade varit i en kraftig nedåtgående trend sedan toppen i april 2021, hittade aktien till slut en botten i januari 2023. Denna botten bekräftades när COIN bröt över den tidigare höga svängpunkten (BS) och sedan höll sig över Fibonacci-nivåerna 0.5-0.618 som stöd i pullback, vilket ledde till en fortsatt uppgång i den aktuella trenden.

För att få bättre insikt i de korta svängningarna och generera köp/säljsignaler under den rådande trenden kan man lägga till ett enkelt glidande medelvärde till OBV (SMA30 i det här fallet). Efter att COIN hittade stöd runt 45.00-nivån i juni 2023, steg aktien och både pris och OBV gjorde högre toppar och bottnar, vilket är typiskt för en upptrend. Avbrotten/pauserna i denna upptrend identifierades när OBV bröt stöd, följt av SMA30, och köpsignaler genererades när OBV återigen bröt över motstånd och SMA30. I nästa exempel tittar vi på hur OBV kan kombineras med andra indikatorer.

On Balance Volume (OBV) i kombination med andra indikatorer

I nedan graf tittar vi på Nasdaq 100 indexet (NASDAQ) som ju levererat en väldigt stark trend sedan lägsta i oktober 2023. Utan att gå in i detaljerna hur respektive indikator i grafen beräknas så kan man sammanfatta med att:

-Stoch RSI använder indikator, RSI-värden i sin beräkning (RSI-momentum)

-RSI använder pris i sin beräkning (prismomentum)

-OBV använder volym i sin beräkning (volymmomentum)

Stoch RSI kan visa översålda nivåer även om RSI är över 50 i en uppåtgående trend, och vice versa, vilket gör att den genererar fler köp- eller säljsignaler jämfört med om man bara använder RSI i en trendande marknad. RSI är en momentumindikator som visar starkt momentum när den är över 50 och svagt momentum när den är under 50. Dessutom identifierar den överköpta/översålda nivåer och positiva/negativa divergenser. OBV, som tidigare nämnts, visar den kumulativa volymutvecklingen över tiden.

En nackdel med att bara fokusera på prisbaserade indikatorer som RSI är att man missar informationen från volymen. I ovan graf kan vi till exempel se att pris och RSI båda gjorde lägre bottnar och toppar mellan augusti 2023 och oktober 2023. Å andra sidan visade OBV under samma period högre toppar och bottnar. Vad ska man då lita på: volym eller pris? Jag skulle luta åt att lita på volym. En prisrörelse som saknar volym är vanligtvis svagare än en rörelse med stark volym bakom sig.

I ovan graf kan man se att en uppåtgående trend inleddes när OBV bröt igenom motståndet, samtidigt som RSI återgick över 50 (vilket indikerade starkt momentum). Därefter fortsatte OBV att stiga medan RSI låg över 50. Stoch RSI genererade tre köpsignaler mellan december 2023 och februari 2023. Den sista signalen var dock svagare än de tidigare, eftersom det nu noterades negativ divergens enligt RSI sedan en tid tillbaka och OBV återgick under motstånd och SMA30. För att se en pålitlig uppgång härifrån krävs att OBV bryter tillbaka över det stöd som den bröt i februari 2024.

Sammanfattningsvis:

-On Balance Volume (OBV) är en volymindikator som mäter köp- och säljtryck i en aktie genom att analysera den kumulativa volymen över tid. Den lägger till volym på dagar när priset stiger och drar av volym på dagar när priset sjunker.

-OBV kan användas för att bekräfta befintliga trender och upptäcka divergenser mellan pris och volymutveckling över tid. Positivt volymtryck leder vanligtvis till högre priser, medan negativt volymtryck oftast leder till lägre priser.

-OBV kan användas som komplement till andra tekniska indikatorer såsom RSI och MACD. Det kan ge ytterligare bekräftelse på trender och generera köpsignaler efter tillfälliga avbrott i trenden.

-Jämfört med enbart prisbaserade indikatorer kan OBV ge en mer komplett bild av en akties styrka/svaghet genom att ta hänsyn till volymen. En prisrörelse som stöds av stark volym anses vanligtvis vara mer hållbar än en rörelse med låg volym.

Relaterade artiklar

Se alla
25 april
Analys av bredden i marknaden
Vi vet att USA drivs på av framförallt de sju stora techbolagen som tillsammans står för...
11 maj
Börsens öppetider
Detta bör du veta om börsens öppettider Stockholmsbörsens ordinarie öppettider är 09:00-17:30. Detsamma gäller för Helsingforsbörsen,...
24 april
MACD
Moving Average Convergence/Divergence är en trendföljande indikator och lämpar sig bäst föranalys av dagsdiagram. Den vanligaste...