Integritetspolicy

Senast ändrad 7 september, 2023.

Denna Integritetspolicy beskriver hur våra policys och processer ser ut angående insamling och behandlingen av dina personuppgifter när besöker vår hemsida.

Dessutom anger denna policy vilka rättigheter du har som individ i förhållande till dina personuppgifter. Vi är medvetna om att dataskydd är ett ansvar som är i ständig utveckling. Därför kommer vi att löpande uppdatera denna Integritetspolicy i takt med att vi påbörjar nya personuppgiftsbehandlingar eller anammar nya policys.

När vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att göra det för att kunna tillhandahålla dig hemsidan Marketmate.se i inloggat läge, nedan kallat ”Användare”. Vi lagrar en e-postadress och lösenord för att du som användare ska kunna logga in och spara dina inställningar. När du skapar ett konto på Marketmate.se sparas din e-postadress i vår databas och du godkänner att vi kan komma skicka dig nyheter rörande Marketmate.se samt betalt innehåll från våra partners.

Vi uppmärksammar och är medvetna om att hanteringen av din integritet och dina personuppgifter är ett fortlöpande ansvar, varför denna Integritetspolicy kommer att uppdateras när vår hantering av dina personuppgifter ändras eller utvecklas. Du kommer att informeras om dessa ändringar via publicering på denna hemsida eller e-post.

Utgivningstillstånd

Marketmate med hemsida https://marketmate.se har utgivningstillstånd ”Utgivningsbevis för databas” från Myndigheten för press, radio och tv. Giltighetstiden för beslutet löper under perioden 2023-08-11 – 2033-08-10. Det innebär enligt 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen utgivningsbevis för följande databas med nedan angiven tekniska beskrivning:

  1. Databasen tillhandahålls på särskild begäran genom överföring via webbsidor
  2. Databasen hålls tillgänglig för allmänheten via internet
  3. Innehållet i databasen kan ändras endast av den som driver verksamheten
  4. Överföringar från databasen utgår från Sverige

Insamlade personuppgifter

För att du ska kunna spara dina sökkriterier på Marketmate måste du ska ett konto genom att registrera en e-postadress och skapa ett lösenord. Uppgifterna kommer inte att spridas till tredje part, men som ovan beskrivet godkänner du därmed att vi kan komma att skicka nyheter rörande Marketmate.se samt betalt innehåll från våra partners.

Personuppgifter som tillgängliggörs åt oss

Genom din användning av Marketmate.se, oavsett om du gör det som Besökare eller som Användare, tillgängliggör du vissa uppgifter om dig för oss. Marketmate samlar även in personuppgifter om dig via cookies. Dessa är bl.a. nödvändiga cookies, drift- och optimeringscookies samt cookies för annonsering. Nödvändiga cookies krävs för att vissa funktioner på sajten ska fungera. Drift- och optimeringscookies används för att samla in och behandla kundfeedback och utföra webbanalyser. Dessa analyser baseras på information om hur du beter dig på vår hemsida i syfte att kunna göra vår hemsida ännu bättre.

Din kommunikation med oss

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller andra metoder kan vi komma att spara sådan kommunikation, inklusive den information som finns däri (såsom ditt namn, din förfrågan, din plats och andra personuppgifter som du tillhandahåller i fritextformat), för att besvara din förfrågan; eller för att dokumentera din förfrågan eller liknande. Om du vill att vi ska ”radera” alla dina personuppgifter eller annars avstå från att kontakta dig kan du alltid kontakta oss på info@marketmate.se.

Om du inte ger oss dina personuppgifter

Du kan inte skapa ett konto på Marketmate.se utan att registrera ett e-postkonto hos oss samt ett personligt lösenord för hemsidan. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna i inloggat läge till dig.

Hur och varför vi använder dina personuppgifter

Vi använder information som vi samlar in om våra Användare och Besökare för dessa tre huvudsakliga ändamål:

(1) för att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) hemsidan och våra tjänster;

(2) för att skicka kommunikation, nyhetsbrev om Marketmate.se samt betalt innehåll från våra partners; samt

(3) för att marknadsföra tjänster och visa reklam på Marketmate.se som stöds av reklam.

Av dessa skäl kombinerar vi data som vi samlar in för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi byggt in tekniska och organisatoriska skydd som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data. Nedan finner du en lista på varje ändamål med behandlingen av dina personuppgifter, på vilket sätt dessa ändamål uppfylls samt vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på.

Hantering av ditt användarkonto

Det primära syftet för att samla in personuppgifter i form av e-postadress och lösenord är för att kunna administrera ditt användarkonto hos oss. Vi behandlar enbart nödvändiga personuppgifter för att kunna hantera ditt konto som användare i inloggat läge.

Skicka ut nyhetsbrev

När du registrerar en e-postadress på Marketmate.se godkänner du att vi kan komma skicka dig nyheter rörande marketmate.se samt betalt innehåll från våra partners. Du kan när som helst avaktivera sådana typer av nyhets- och informationsutskick genom att meddela oss på info@marketmate.

Marknadsföring och reklam

Vi använder de uppgifter du lämnar när du registrerar dig som Användare, data vi samlar in när Besökare och Användare använder våra tjänster och hemsida, för att ge dig relevant marknadsföring när du besöker våra hemsidor och prenumererar på våra nyhetsbrev.

Statistik och uppdatering av Tjänsterna

Vi behandlar uppgifter om såväl ditt onlinebeteende som din historik. Dessa personuppgiftsbehandlingar är nödvändiga för att vi ska kunna anpassa och förbättra våra tjänster så att de passar dina behov. Vi kommer att använda denna information för att förbättra och utveckla Marketmate.se samt till att ta fram nya Tjänster i syfte att möta dina behov och preferenser. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att förbättra Tjänsterna och att utveckla vår verksamhet. När vi använder oss av cookies förlitar vi oss på ditt uttryckliga samtycke i enlighet med ePrivacy-direktivet (implementerat i svensk lag genom lagen om elektronisk information).

Hantera kundtjänstärenden och fullgöra rättsliga förpliktelse

Vi använder din e-postadress för att kontakta dig vid problem med Marketmate.se eller kring ditt konto. Vi kommer i dessa lägen att skicka relevant information till din e-postadress. För att kunna kommunicera med dig som Användare och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller e-post till info@marketmate.se, digitala kanaler, inklusive sociala medier, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support), hanterar vi följande personuppgifter; kontaktuppgifter, korrespondens, klagomål, uppgifter om problem med din utrustning eller vid tekniska problem. Personuppgifter hanteras ibland för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter som åligger oss. De personuppgifter vi hanterar för dessa ändamål är de samma som för kundtjänst här ovan. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt gemensamma berättigade intresse av kundtjänst eller för att möta de rättsliga förpliktelser som åligger oss enligt lag, förordningar och myndighetsföreskrifter.

Tjänsteförbättring

Vi behandlar dina personuppgifter (e-postadress), ditt online-beteende och din historik i syfte att förbättra våra befintliga tjänster. Dessa personuppgiftsbehandlingar görs bland annat för att uppdatera befintliga funktioner hos tjänsten. Vi använder till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende, sökfrågor och klick på vår hemsida för att förbättra relevansen för sökresultat, innehållet på hemsidan och placering av relevant innehåll för dig på hemsidan. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att förbättra filtrering, sökfunktionerna, utseende på hemsidan och att utveckla vår verksamhet. När vi använder oss av cookies förlitar vi oss på ditt uttryckliga samtycke i enlighet med ePrivacy-direktivet (implementerat i svensk lag genom lagen om elektronisk information).

Säkerhet

Vi använder dina personuppgifter för att skydda våra Tjänsters och kunders säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri, för att bekräfta programvarulicensers giltighet och för att lösa tvister och verkställa våra avtal med dig och med våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer. Vi behandlar också dina personuppgifter i syfte att blockera meddelanden och innehåll som uppenbarligen bryter mot våra villkor. Vi behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att skydda våra system och Tjänster.

Andra ändamål

Hemsidan Marketmate och domänen https://marketmate.se/ (”Marketmate”) ägs och drivs av Augere AB med org. nr. 559317–7537 och registrerad adress Skeppargatan 57 114 59 Stockholm. Om vi avser att använda personuppgifter på sätt som inte överensstämmer med denna Integritetspolicy kommer vi att informera dig om detta före, eller då personuppgifterna samlas in. Alternativt kommer vi att be om din tillåtelse efter insamling men före sådan användning.

Integritetspolicy

Din e-postadress kommer inte att säljas till tredjepart, men kan komma att vara mottagare för nyheter rörande Marketmate.se samt betalt innehåll från våra partners. Övrig behandling av användardata utförs med ditt samtycke till användning av cookies. Du kan stoppa behandlingen genom att ändra dina cookiepreferenser i din webbläsare.

Krav på informationsdelning

Vi kan lämna ut dina uppgifter till tredje part om vi har skäl att tro att åtkomst, användning, lagring eller avslöjande av sådan information är nödvändig för att:

(a) Följa domstolsbeslut, administrativa beslut eller andra rättsliga skyldigheter;

(b) Hantera och upprätthålla säkerheten på vår hemsida, inklusive att förhindra eller stoppa en attack vårt datorsystem eller nätverk; och

(c) Skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten hos våra Användare och Besökare, marketmate.se, mm.

Dina rättigheter

Marketmate har utgivningstillstånd från Myndigheten för press, radio och tv, med beslut som gäller under giltighetstiden 2023-08-11 – 2033-08-10. Gällande dataskyddsförordningar inom Europeiska unionen, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som, i tillämpliga fall, ger följande rättigheter för individen. Som individ har du rätt att:

(a) få information om behandlingen av dina personuppgifter (enligt definition i GDPR);

(b) begära åtkomst till ett register över dina personuppgifter (enligt definition i GDPR);

(c) få tillgång till en kopia av dina personuppgifter;

(d) begära korrigering av dina personuppgifter;

(e) under vissa omständigheter begära radering av dina personuppgifter;

(f) begära begränsning och motsätta dig personuppgiftsbehandlingar som grundas på våra berättigade intressen;

(g) skicka ett klagomål till en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet som övervakar hur Marketmate följer relevant dataskyddslagstiftning, eftersom vi är etablerade i Sverige. Du som registrerad Användare har rätt att skicka in klagomål till vilken dataskyddsmyndighet du vill, t.ex. Datainspektionen;

(h) om behandlingen av personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter; och

(i) få dina personuppgifter i ett bärbart och maskinläsbart format (”dataportabilitet”).

Förfrågningar

Alla förfrågningar angående dina personuppgifter (e-post och lösenord) ska skickas till info@marketmate.se. Om vi inte kan förse dig med detta inom en rimlig tidsram ger vi dig ett datum för när personuppgifterna kan tillhandahållas. Om tillgång nekas kommer vi att förklara varför.

Rätt att invända mot behandling baserat på våra berättigade intressen

Du har rätt att när som helst motsätta dig behandlingen av personuppgifter som grundas på ett eller flera av våra berättigade intressen. Om du invänder slutar vi att bearbeta dina personuppgifter. Vi kommer inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa berättigade grunder för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter för marknadsföringsändamål

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter rörande sådan marknadsföring, inklusive profilering i den utsträckning som den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du motsätter dig behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål. Det finns inga formella krav för att motsätta sig; om möjligt bör det göras via info@marketmate.se. När vi bearbetar dina personuppgifter gör vi det i syfte att kunna hantera ditt konto som Användare (inloggat läge på hemsidan), driva vår verksamhet, uppfylla våra avtalsenliga och juridiska skyldigheter, skydda våra system och andra användare eller uppfylla de berättigade intressen som beskrivs utförligt i avsnitten ”Hur och varför vi använder dina personuppgifter” ovan. När vi överför personuppgifter från Europeiska unionen gör vi det baserat på ett antal juridiska mekanismer, enligt beskrivningen i avsnittet ”Datalagring och gallring”. Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick.

Säkerheten för dina personuppgifter

Vi åtar oss att hålla din information och dina personuppgifter säkra. Icke-känsliga uppgifter (din e-postadress, etc.) överförs normalt via Internet, och vid sådan överföring kan vi aldrig garantera ett helt komplett skydd. Därför kan vi inte, även om vi strävar efter att skydda dina personuppgifter, garantera säkerheten för all information du överför via Internet till oss, och du gör sådan överföring på egen risk. När vi har fått din information gör vi vårt bästa för att säkerställa dess säkerhet i våra system. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till dem som behöver dessa för att tillhandahålla hemsidan till dig eller för att administrera våra interna system. Vi förbinder oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att säkerställa och genomdriva denna Integritetspolicy.

Datalagring och gallring

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som vi samlar in enligt denna Integritetspolicy hanteras i enlighet med bestämmelserna i denna policy och enligt tillämpliga lagar där informationen är tillgänglig. Överföringar utanför EU / EES. Om vi skulle överföra dina personuppgifter till tredjeländer, dvs. länder utanför EU / EES, kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav, som omfattar Europeiska unionens standardavtalsklausuler. Vänligen maila info@marketmate.se om du vill ha mer information om de skyddsåtgärder vi har vid överföring av data utanför EU och EES. Om du använder webbsajten när du själv är utanför EU kan vi inte förhindra att dina personuppgifter överförs utanför EU. Vi behåller endast personuppgifter så länge uppgifterna är nödvändiga för att kunna tillhandahålla vår hemsida och tjänster, och för att uppfylla de ändamål som anges ovan. Vi lagrar inte din IP-adress, MAC-nummer och data av liknande typ på lång sikt. Dessa data bearbetas endast tillfälligt inom tekniska loggar som kan analyseras för att optimera hemsidan och användningen därav, t.ex. för att utföra felsökning avseende hemsidan. Vi kommer att spara och lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att administrera ditt konto som avnändare och tillhandahålla hemsidan eller så länge det krävs för att uppfylla våra eventuella rättsliga förpliktelser. Vi kommer att bevara dina uppgifter så länge du har ett användarkonto hos Marketmate, samt upp till tjugofyra (24) månader efter att du blev inaktiv, eller valde att avsluta ditt konto på Marketmate.se.

Kriterier för bestämning av lagringstid

Olika typer av data kan lagras med olika tid. Kriterierna som avgör hur länge vi lagrar dina uppgifter kan vara:

(a) Hur länge vi behöver dina personuppgifter för att vi ska kunna förse dig med hemsidan i inloggat läge? Till exempel: Om du registrerat dig som användare på Marketmate.se lagrar vi din information så länge som är nödvändigt för att hantera din inloggning, dvs tills du bestämmer dig för att avsluta eller ta bort ditt konto. Om du har haft kontinuerlig kommunikation med vår kundtjänst lagrar vi den information du har lämnat så länge som det är nödvändigt för att kunna hantera din förfrågan.

(b) Har vi lagliga, avtalsenliga eller andra liknande skyldigheter att lagra uppgifterna? Till exempel: Marketmate kan omfattas av obligatorisk lagstiftning om lagring av information. Det kan också röra sig om en myndighetsbegäran om att lagra data som är relevanta för undersökningar eller data som måste sparas för att lösa en eventuell tvist. Vi granskar och uppdaterar våra lagringsperioder för personuppgifter regelbundet. Observera att om du avslutar ditt konto kan vi behålla dina uppgifter i en uttrycklig ”do-not-send”-lista för att säkerställa att du inte får framtida kommunikation från oss via e-post.

Undantaget för denna policy

Aggregerade data samlas in och bearbetas med hjälp av cookies för att övervaka och utvärdera användartrender på webbsajten. För detaljerad information om hur Marketmate använder cookies, maila info@marketmate.se. Vi använder den anonyma informationen om hur våra Användare och Besökare använder vår hemsida och våra tjänster för statistik, förbättring av tjänster och tjänsteutveckling. Dessa uppgifter kommer att vara helt anonyma och utgör inte personuppgifter. Det kan därför lagras längre än din personliga information. Anonymisering innebär att vi tar bort alla delar i personuppgifter som kan kopplas till dig. Anonyma personuppgifter saknar också allt som i framtiden kan göra det möjligt att återansluta data till dig. Denna process för ”avpersonalisering” av personuppgifter går ett steg längre än processen för pseudonymisering vilket innebär att anonymisering gör det ännu svårare att identifiera en individ än pseudonymisering.

Denna Integritetspolicy gäller inte för personuppgifter som du själv tillhandahåller till en annan Användare eller Besökare via Marketmate.se eller då du på annat sätt använder tredjepartstjänster som meddelandetjänster.

Ändringar och Uppdateringar av denna policy

Vi kommer att uppdatera vår Integritetspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback, ändringar av tjänsten eller den uppdaterade tolkningen av lagstiftningen. När meddelandet uppdateras visar vi det senaste uppdateringsdatumet högst upp i meddelandet. Vid betydande ändringar i denna Integritetspolicy eller i hur Marketmate använder din personliga information kommer vi att meddela dig på Marketmate.se eller via e-post, innan ändringarna träder i kraft, om det krävs enligt lag. Läs denna Integritetspolicy då och då för att hålla dig informerad om hur Marketmate.se skyddar din personliga information och integritet.

Frågor, funderingar och klagomål

För att ställa frågor eller kommentera denna Integritetspolicy och i övrigt om hur vi behandlar dina personuppgifter, kontakta oss på: info@marketmate.se