PopeyeCharts 20 april

Uppföljning Bitcoin, RIOT och MARA

Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.

I veckans inlägg följer jag upp analyserna på Bitcoin (BTC), Riot Platforms, Inc. (RIOT) och Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) som jag delade här på Marketmate den 2/3 (BTC) och den 23/3 (RIOT och MARA).

I den senaste analysen av BTC noterade jag att så länge BTC handlas över 50.000 finns potential för en uppgång mot 75.000-85.000, och på längre sikt även 100.000-120.000. Först om den bryter under 45.000-50.000 kan andra alternativ börja beaktas, som kan leda ner mot området kring 30.000.

I veckografen nedan ser vi att BTC började utmana motståndsområdet 58.800-69.300 i slutet av februari. Det är intressant att notera volymen under den sista veckan i februari och den första veckan i mars, då BTC för första gången på länge handlades i intervallet 58.800-69.300. Vi kan jämföra detta med tidigare perioder när BTC handlades i samma område. Jag tycker mig se relativ styrka i BTC denna gång, särskilt sett till staplarna och volymen jämfört med tidigare perioder. Den avtagande volymen sedan början av mars, i takt med att BTC konsoliderar sidledes i området 58.800-69.300, är positiv.

Så länge BTC inte ser en veckostängning under 58.800 med betydande volym, tror jag att närmaste målområdet på uppsidan är runt 76.500-84.500. En veckostängning under 58.800 öppnar däremot upp för en återgång till området kring 50.000, och i värsta fall även området 29.000-32.000. På lite längre sikt ser jag att BTC har potential upp till området kring 100.000-130.000, även om den ser en nedgång till 29.000-32.000 som i detta fall skulle ses som en höger axel.

I den dagliga grafen nedan tittar vi närmare på strukturen och de nivåer som kan vara av intresse för BTC. Elliott Wave strukturen visar att BTC hittade potentiellt stöd i veckan i form av (iv) och att den härifrån ska upp till 76.425-84.600 som (v)/3. Därefter förväntas våg 4 i området 58.575-64.850 och senare våg 5 i området 99.700-117.525.

Våg (v)/3 kan också se högre än 76.425-84.600, skulle BTC exempelvis handla över 88.000 tror jag (v)/3 hamnar runt 100.000, i det här fallet förskjuts nivåerna för våg 4 och 5 uppåt. Så våg 4 hamnar runt 76.425-84.600 och våg 5 runt 117.525-130.100.

Summering Bitcoin

Kortsiktigt: På kort sikt ser jag goda odds för en lång position i BTC så länge den håller sig över 58.575-58.800 med sikte på 76.425-84.600. Under 58.500 finns risk för återbesök av 49.700-50.000 där BTC har nästa stödområde.

Långsiktigt: På lite längre sikt tror jag BTC ska upp till åtminstone 100.000-130.000 området, denna syn håller även om BTC ser 50.000 och i värsta fall 30.000 området kommande månader.

I senaste analysen av RIOT (23/3) noterade jag en symmetrisk triangel i aktien under motståndet runt 17.50-21.50 och skrev att om stödet för den symmetriska triangeln höll i närtid kunde man förvänta sig RIOT runt 17.50-21.50 på kort sikt, och eventuellt 27.00-35.00, 55.00 på lite längre sikt. Strax därefter bröts stödet för den symmetriska triangeln och aktien fann nästa stödnivå i form av priskanalstöd sedan april förra året.

I veckografen nedan ser vi att RIOT avslutade veckan med en stark reversal candle efter att ha testat priskanalstödet. Viktiga nivåer att ha koll på i veckografen är 8.20, 6.60 på nedsidan (fibonacci 0.5-0.618 av A/1) och 10.60 på uppsidan (lägsta VWAP i december 2022). Så länge RIOT håller sig över 6.60 finns det fortfarande potential för uppsida. En återetablering över 10.60 ser positivt ut för ytterligare uppgångar i aktien.

I den dagliga grafen nedan tittar vi närmare på strukturen och de nivåer som kan vara av intresse för RIOT. Kortsiktigt behöver RIOT etablera sig över området 8.85-10.00 för att öppna upp för ytterligare uppgångar. Så länge aktien handlas under 8.85-10.00 kan nästa potentiella stödnivå ligga runt 6.35-7.20. Elliott Wave strukturen visar en impuls upp under perioden december 2022-juli 2023, följt av en korrigering. Så länge korrigeringen håller sig över fibonacci 0.5-0.618 av den initiala impulsen bör man vara förberedd på fortsatt uppsida i aktien.

Summering RIOT

Kortsiktigt: För att öppna upp för direkt uppgång från nuvarande nivå behöver RIOT etablera sig över området 8.85–10.00. Om priset fortsätter att handlas under denna nivå kan nästa potentiella stöd och vändningszon för aktien ligga i intervallet 6.35–7.70. Om förra veckans lägsta håller finns kortsiktigt potential upp till 10.00-12.00 området (strax över 12.00 finns SMA50/SMA200).

Långsiktigt: Aktien verkar attraktiv i området 6.35–8.00 ur ett längre perspektiv. Uppsida potentialen är 17.50-21.50 och 50.00 på lite längre sikt.

RIOT släpper nästa rapport den 8/5

I den senaste analysen av MARA (23/3) noterade jag en flatkorrigering över 14.50-18.00 stödet. Liksom RIOT har aktien tappat en del sedan senaste analysen, men den håller fortfarande stödet för eventuellt högre målkurser. MARA handlas för närvarande under november 2021 högsta VWAP (18.50) men fortfarande över december 2022 lägsta VWAP (13.50), se nedan veckografgraf.

I den dagliga grafen nedan tittar vi närmare på strukturen och de nivåer som kan vara av intresse för MARA. Vi kan se att MARA handlas i en större priskanal sedan december 2022 lägsta och i en mindre priskanal sedan december 2023 högsta. Under veckan föll aktien tillfälligt under SMA200, testade stödet i den mindre priskanalen och avslutade sedan veckan starkt tillbaka över SMA200. Återstår att se om den kortsiktigt ska ner och testa av stödet i den större priskanalen eller om den nöjer sig med onsdagens lägsta. Så länge MARA handlas över fibonacci 0.618 av röd (a), 12.60, verkar chansen för en uppsida vara god från nuvarande nivå.

Summering MARA

Kortsiktigt: Aktien ser attraktiv ut i området 12.60-15.00, så länge den handlas över 12.60 tror jag den kan se 22.00-25.00 som nästa målområde på uppsidan. Först under 12.60 kan man börja överväga andra alternativ ner mot 11.00 och 7.00.

Långsiktigt: Aktien verkar attraktiv även på lite längre sikt. En impulsrörelse upp till området 25.00-30.00 från nuvarande nivå kan öppna upp för målkurser runt 45.00 och 70.00 på lite längre sikt.

MARA släpper nästa rapport den 8/5

Elliott Wave och handel. Elliott Wave fungerar som en guide för att förutsäga prisrörelser på marknaden med hänsyn till marknadsaktörernas psykologi. För att fatta välgrundade handelsbeslut är det viktigt att använda Elliott Wave tillsammans med andra tekniska indikatorer och bekräftelse från prisstrukturer. Detta hjälper till att minska risken för felaktiga beslut. Att enbart agera baserat på att en specifik Elliott Wave-nivå eller område har nåtts kan vara riskabelt.

Önskar en fortsatt trevlig helg!

/Popeye Charts

Lastning…

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
20 juni PopeyeCharts
Uppföljning av TSLA, NVDA
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni PopeyeCharts
Apple Inc (AAPL) mot nya höjder?
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…