PopeyeCharts 23 mars

Swings i krypto-aktier

Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.

I veckans inlägg följer jag upp analyserna på RIOT och MARA, som jag delade här på Marketmate den 4:e februari i år. Därefter följer en färsk analys av RIOT och MARA samt andra krypto relaterade aktier. Gemensamt för alla dessa aktier är att alla såg en topp under 2021, därefter korrigering ner mot december 2022/januari 2023. Sedan dess har det varit en varierad utveckling bland dessa aktier.

Uppföljning av RIOT och MARA

I den tidigare analysen från den 4:e februari var förväntningarna riktade på en potentiell uppgång för både RIOT och MARA, RIOT från 8.00-9.00 och MARA från 7.00-10.00. Som kortsiktiga mål hade jag 17.00-21.00 för RIOT och 16.00-20.00 för MARA, medan målen på lite längre sikt var 40.00-45.00 för RIOT och 30.00-40.00 för MARA.

Veckan efter ovan analys noterade RIOT sitt lägsta på 10.25 och MARA på 16.14. Därefter såg båda aktierna en häftig uppgång som varade i 3-4 veckor. RIOT toppade på 18.36 den 27:e februari, medan MARA noterade sin högsta på 34.09 den 28:e februari. Sedan topparna i slutet av februari har både RIOT och MARA backat cirka 40 procent och är nu åter på ungefär samma nivå som i den tidigare analysen. Vad kan man förvänta sig härnäst? Hur ser det ut för övriga krypto relaterade aktier? Det ska vi titta på härnäst.

MicroStrategy Incorporated (MSTR)

Först ut är MSTR som stängde veckan på 1523 och är upp strax över 1000 procent sedan lägsta noteringen i december 2022, se nedan graf. Det är den enda aktien i dagens mix som handlas över högsta noteringen från februari 2021. Noterbart är den starka volymen när den bröt över 1060-1300 området som jag tänker kan hålla för vidare uppgång. I termer av Elliott Wave, har vi en potentiell impuls rörelse sedan lägsta noteringen december 2022 där aktien just nu handlas i våg 3 av denna impuls. Om aktien håller 1060-1300 som pullback nivå i närtid kan man tänka sig att den ser 1800-2000, 2500 och kanske även 3000 på sikt.

Coinbase Global, Inc. (COIN)

COIN stängde veckan på 255.51 och är upp strax över 700 procent sedan lägsta noteringen i januari 2023, se nedan graf. Aktien bröt nyligen upp över ett viktigt motståndsområde på 164-195, vilket förväntas fungera som stöd vid eventuella nedgångar i närtid. Enligt Elliott Wave befinner sig aktien just nu i målområdet för en potentiell våg 3 som öppnar upp möjligheten för en våg 4 korrigering ner till 164-195. Därefter är det möjligt att vi ser våg 5 runt 360-450 eller runt de tidigare topparna från april/november 2021.

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)

MARA stängde veckan på 20.87 och är upp 570 procent sedan lägsta noteringen i december 2022, se nedan graf. Trots att den fortfarande handlas under sin högsta notering från november 2021 bröt aktien i december förra året upp över ett viktigt motståndsområde, 14.50-18.00. Sedan dess har aktien rört sig sidledes, vilket jag tolkar som en flat korrigering. Tittar man på strukturen som helhet kan jag se en diagonal struktur där den just nu är i slutfasen av (b)/3 som avslutar flat korrigeringen. Om aktien fortsätter att hålla sig över 14.50-18.00 området kan vi förvänta oss att den ser 30.00 på kortsikt, och därefter 45.00, 70.00 på lite längre sikt.

Riot Platforms, Inc. (RIOT)

RIOT stängde veckan på 11.40 och är upp 250 procent sedan lägsta noteringen i december 2022, se nedan graf. Sedan lägsta noteringen i december 2022 noteras en impulsrörelse upp under perioden december 2022 till juli 2023. Därefter har den rört sig sidledes i en symmetrisk triangel under motståndet runt 17.50-21.50. Sidledes rörelse efter en impuls är vanligtvis en paus innan nästa impulsrörelse tar fart uppåt. Om stödet för den symmetriska triangeln håller i närtid kan vi förvänta oss att RIOT ser 17.50-21.50 på kort sikt, därefter eventuellt 27.00-35.00. På lite längre sikt kan aktien även se 55.00 som avslutar C.

CleanSpark, Inc. (CLSK)

CLSK stängde veckan på 19.52 och är upp strax över 1000 procent sedan lägsta noteringen i december 2022, se nedan graf. Aktien bröt nyligen upp över ett viktigt motståndsområde runt 12.00-13.40, på större volym. Jag förväntar mig att detta område kan fungera som stöd i händelse av pullback/korrigering. Ur Elliott Wave perspektiv kan aktien se (iv) runt 12.00-13.40, och därefter upp i våg 3 runt 26.00-30.00. På lite längre sikt kan aktien se 35.00-40.00 området som våg 5. En alternativ grå tolkning finns i grafen, som ser våg 4 runt 10.00 området och våg 5 runt samma nivå som i det första alternativet.

Cipher Mining Inc. (CIFR)

CIFR stängde veckan på 4.62 och är upp 1100 procent sedan lägsta noteringen i december 2022, se nedan graf. Likt RIOT har aktien haft en stark uppgång från december 2022 till juli 2023 följt av en period av sidledes korrigering. Enligt Elliott Wave kan man se lägsta i januari 2024 som våg B och att den nu handlas i en impulsrörelse upp till 11.00-16.00 där den möter toppen från september 2021. På lite längre sikt kan aktien även se 30.00 området där den avslutar våg C. Viktiga nivåer på nedsidan är 2.15-2.90, som hittills har lockat köpare under större delen av 2023 men även i början av 2024.

Bitfarms Ltd. (BITF)

BITF stängde veckan på 2.31 och är upp strax över 500 procent sedan lägsta noteringen i december 2022, se nedan graf. Elliott Wave räkningen i BITF liknar mycket MARAs räkning och aktien verkar just nu vara i slutfasen av en flat korrigering häromkring. Om den fortsätter att hålla sig över 1.80-2.20 nivån i närtid kan vi förvänta oss att den ser 3.50, 5.00 på kortsikt och 8.00 på längre sikt.

Hut 8 Corp. (HUT)

HUT stängde veckan på 8.72 och är upp strax över 120 procent sedan lägsta noteringen i december 2022, se nedan graf. Till skillnad från de övriga aktierna ovan är HUT långt från sin högsta notering i november 2021. Enligt Elliott Wave har vi tre vågor upp från december 2022 till juli 2023 i A/1, följt av tre vågor ned från juli 2023 till januari 2024, vilket avslutar en potentiell B/2. Om den lägsta noteringen från januari 2024 är våg B kan vi förvänta oss en flat korrigering 3-3-5, vilket innebär att vi nu förväntar oss en impuls upp som avslutar C i området 36.00. Om den lägsta noteringen från januari 2024 håller (6.18), kan vi förvänta oss att HUT handlas upp till 15.00-18.00 på kort sikt och senare även se 36.00 på lite längre sikt.

Elliott Wave och handel. Elliott Wave fungerar som en guide för att förutsäga prisrörelser på marknaden med hänsyn till marknadsaktörernas psykologi. För att fatta välgrundade handelsbeslut är det viktigt att använda Elliott Wave tillsammans med andra tekniska indikatorer och bekräftelse från prisstrukturer. Detta hjälper till att minska risken för felaktiga beslut. Att enbart agera baserat på att en specifik Elliott Wave-nivå eller område har nåtts kan vara riskabelt.

Önskar en fortsatt trevlig helg!

/Popeye Charts


ANNONS

Rekommenderat

Se alla
20 juni PopeyeCharts
Uppföljning av TSLA, NVDA
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni PopeyeCharts
Apple Inc (AAPL) mot nya höjder?
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…