PopeyeCharts 2 mars

Redo för krypto-vågorna?

Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.

I veckans inlägg går jag genom utsikterna för kryptomarknaden utifrån kortare och längre swing perspektiv och med fokus på Elliott Wave. De kryptovalutor jag kommer gå genom är BTC, ETH, SOL, LINK och AVAX. De första två valutorna tillhör de större kryptovalutorna, medan de tre senare kanske betraktas som mindre valutor, även kända som “altcoins”. På MarketMate kan man hitta olika ETP:er (Exchange-Traded Products) kopplade till kryptovalutor genom att välja Virtune eller Valour under “Emittenter”.

I följande analys kommer jag att börja analysen med den valuta som först såg botten efter den större toppen i november 2021. Alla nämnda valutor såg topp i november 2021 förutom LINK, som hade sin större topp i maj 2021.

Först ut är ETH, som fann sin botten i juni 2022 och är sedan dess upp cirka 300 procent. I veckografen nedan ser jag två alternativa tolkningar av Elliott Wave. I den första tolkningen förutser jag att ETH håller sig över 3000-3400 området under 2024-2025 som öppnar upp för målkurser runt 4150-4700, 5700-7000 på sikt. Den andra tolkningen öppnar upp för en korrigering ner till 2400-2500 området innan vi ser uppgången mot 4150-4700 och 5700-7000. Jag ser det andra alternativet som möjligt först när ETH börjar handla under 3000 området närmaste veckorna.

I nedan veckograf tittar vi på räkningen för BTC, som fann sin botten i november 2022, och är sedan dess upp cirka 300 procent. Här ser jag att BTC förväntas hålla 49,700 som en pullback nivå under 2024, och därefter handla upp till området 75,000-85,000 i våg 3. Därefter kan den se korrigering ner till 60,000-65,000 i våg 4, följt av uppgång till 100,000-120,000 i våg 5. Finns det någon alternativ tolkning för BTC? Om BTC förlorar området 44,250-49,700 kan det öppna upp för en korrigering ner till 30,000 området. Jag lutar dock mer åt att BTC håller 49,700 som stöd och att den ser 75,000-85,000 som nästa målområde.

Näst på tur är SOL, som fann sin botten i december 2022, och är sedan dess upp cirka 1500 procent. Den här veckan bryter SOL över motståndet sedan toppen i december 2023, och jag tror att den nu handlas i våg (v)/3 upp till 200-235 området. Viktigt att notera är att allt mellan 175-235 är målområdet för våg (v)/3, d.v.s. risken är hög för en vändning ner mot våg 4 i det området. Givet att SOL ser 200-235 som (v)/3 kan den sedan se en korrigering i våg 4 ner till 93-110 området. Därefter förväntas våg 5 upp till 310-370 området.

I nedan veckograf tittar vi på räkningen för LINK, som fann sin botten i juni 2023, och är sedan dess upp cirka 300 procent. Strukturen verkar vara impulsiv sedan lägsta noteringen i juni 2023, och LINK börjar eventuellt närma sig slutfasen av den impulsen. Kortsiktigt, så länge den handlas över 17-18, kan jag se den handla upp till 24-26 där den avslutar våg (v)/1 alternativt A. Därefter förväntas en korrigering ner i våg 2 alternativt B, som idealt bör se 0.5-0.618 av våg 1/A, runt 9-13 området. Från 9-13 kan den sedan inleda en ny impulsiv våg upp med sikte på toppen från maj 2021, runt 50-55. Här räknar jag med att LINK gör en våg C upp, skulle den istället för C handla upp i våg 3 och 5 upp så kan den se betydligt högre målkurser än 50-55.

I nästa graf tittar vi på AVAX som fann sin botten i september 2023, och är sedan dess upp cirka 400 procent. Strukturen sedan lägsta noteringen i september 2023 verkar vara impulsiv här också, men där AVAX potentiellt avslutade impuls våg 1 alternativt A i december 2023. Sedan dess har AVAX handlats i en korrigeringsvåg 2 alternativt B med målområde runt 17-25. Från 17-25 kan den sedan inleda en ny impulsiv våg upp, där våg C förväntas återtesta toppen från november 2021, runt 150. Här räknar jag med likt LINK, att AVAX gör en C våg upp. Skulle den istället för C handla upp i våg 3 och 5 kan den se betydligt högre målkurser än 150.

Summering ETH, BTC, SOL, LINK och AVAX:

ETH: Så länge ETH handlas över 3000-3400, finns potential för uppgång mot 4150-4700 och på längre sikt även 5700-7000. Under 3000 öppnar upp för korrigering ner till 2400-2500 innan vi kan se nämnda målkurser på uppsidan.

BTC: Så länge BTC handlas över 49,700, finns potential för uppgång mot 75,000-85,000 och på längre sikt även 100,000-120,000. Först under 44,250-49,700 öppnas det upp för korrigering ner till 30,000 området innan vi kan se nämnda målkurser på uppsidan.

SOL: Så länge SOL handlas över 93-110, finns potential för uppgång mot 200-235 och på längre sikt även 310-370. Området mellan 175-235 utgör målområdet för våg (v)/3, vilket innebär att risken för en vändning ner mot våg 4 är betydande i det området.

LINK: Det verkar som att LINK befinner sig i slutfasen av en impuls våg upp sedan botten i juni 2023, med en förväntad topp runt 24-26 området. Därefter förväntas korrigering ner till 9-13 innan en ny uppgång inleds med sikte på 50-55.

AVAX: Avslutade potentiellt en impuls sedan botten i juni 2023 och handlas just nu i en korrigeringsvåg med målområde runt 17-25. Efter 17-25 förväntas en ny impuls upp mot 150.

Elliott Wave och handel. Elliott Wave fungerar som en guide för att förutsäga prisrörelser på marknaden med hänsyn till marknadsaktörernas psykologi. För att fatta välgrundade handelsbeslut är det viktigt att använda Elliott Wave tillsammans med andra tekniska indikatorer och bekräftelse från prisstrukturer. Detta hjälper till att minska risken för felaktiga beslut. Att enbart agera baserat på att en specifik Elliott Wave-nivå eller område har nåtts kan vara riskabelt.

Önskar en fortsatt trevlig helg!

/Popeye Charts


ANNONS

Rekommenderat

Se alla
14 juni David Bagge
Köper Bitcoin!
Vi har tidigare varit inne i Bitcoin i två rundor under året där det första affärscaset (23 feb - 13 mars) gav…
19 maj PopeyeCharts
Uppföljning av Krypto-vågorna (ETH, BTC, SOL, LINK och AVAX)
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…
20 april PopeyeCharts
Uppföljning Bitcoin, RIOT och MARA
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…