PopeyeCharts 3 juni

Swings i Dow Jones Industrial Average (DJIA)

Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.

I dagens inlägg tittar vi på Dow Jones Industrial Average (DJIA) med fokus på Elliott Wave. Som vanligt börjar vi med att titta på de större tidsramarna för att få en övergripande bild över struktur och nivåer. Sedan dyker vi ner i de mindre tidsramarna för att identifiera potentiella swing-möjligheter både på kort och lång sikt.

Sedan finanskrisen har DJIA handlats i en uppåtgående kanal, främst i den övre halvan av kanalen och ovanför centerlinjen. I december 2023 bröt RSI över sitt motstånd och återtestade brytpunkten i april 2024, bullish signal enligt RSI. Viktiga nivåer att bevaka i månadsgrafen:

Uppsidan: 40 000 (maj högsta), 44 000 (kanaltaket), 50 000 (parallell linje till kanalbotten som sammanfaller med januari 2018 högsta).

Nedsidan: 36 950 (januari 2022 högsta), 35 400 (EMA12), 34 600 (centerlinjen av kanalen).

I veckografen nedan tittar vi på Elliott Wave strukturen sedan mars 2020 lägsta. Rörelsen upp till januari 2022 ser jag som våg 1, följt av en korrigerande våg 2 som bottnade i oktober 2022. Därefter har DJIA handlats upp i en 3-våg rörelse upp fram till mars 2024 högsta. Det finns två möjliga tolkningar av 3-våg rörelse upp sedan oktober 2022 lägsta:

-3 vågor upp som avslutar (B), grå räkning, med (C) runt 28 600.

-3 vågor upp som avslutar våg 3 i en diagonal struktur, som har målkurs betydligt högre upp.

Målkurser för diagonalstrukturen kan vara svåra att smälta in i dagsläget, en våg 3 runt 70 000 och en våg 5 runt 90 000 kommande åren. Men samtidigt ser jag i dagsläget inte en prisstruktur som leder ner till 28 600 området här och nu.

I den dagliga grafen nedan ser vi en SMA50 som rör sig sidledes och en SMA200 som är uppåtlutande, vilket indikerar att trenden på medellång sikt är flat, men på längre sikt upp. DJIA handlas också över ett tidigare kanalmotstånd, som nu kan fungera som stöd. Fibonacci-retracement på impulsen sedan oktober 2023 lägsta visar att DJIA handlas strax över 0,236-nivån. Här finns flera anledningar för DJIA att se en reaktion upp från 36 750 – 37 950 området.

En impulsiv rörelse upp från 36 750 – 37 950 området ökar sannolikheten för en diagonalstruktur i veckografen. En korrigerande rörelse upp från samma område signalerar istället nedåtrisk mot i första hand Fibonnaci 0.5-0.618 av impulsen sedan oktober 2023 lägsta, 35 000 – 35 900.

Avslutningsvis tittar vi i nedan 4-timmarsgraf och den flat-korrigering som pågått sedan toppen i mars 2024. En flat-korrigering har strukturen 3-3-5, där de första två vågorna (a) och (b) består av trevågsrörelser och den sista vågen (c) är en impulsiv och snabb rörelse. Hittills ser strukturen ut som en typisk flat-korrigering, där vågorna (a) och (b) har varit något utdragna i tid jämfört med (c).

Det är svårt att exakt förutsäga var våg (c) kommer att avslutas. Den kan se kanalbotten, strax över våg (a) runt 37 600, eller längre ner i en expanderad flat-korrigering. MACD i 4-timmarsgrafen indikerar ännu ingen vändning, vilket tyder på att lägre kurser kan förväntas på kort sikt.

Området 36 750 – 37 950 är en potentiell vändningszon för DJIA, där man kan leta efter långpositioner i de lägre tidsramarna. På kort sikt ser jag uppsida potential runt 38 850 – 39 000, 40 000.

Summering Dow Jones Industrial Average (DJIA):

Kortsiktigt: Lägre kurser förväntas på kort sikt, men ser en potentiell vändning inom intervallet 36 750 – 37 950, med sikte på 38 850 – 39 000 och 40 000 på uppsidan.

Långsiktigt: Den långsiktiga strukturen är fortsatt positiv så länge DJIA håller sig över SMA200 (36 750). Om indexet ser 40 000 inom de närmaste veckorna, kan detta bana väg för ytterligare uppgångar med målkurser runt 45 000, 50 000 och 60 000 de kommande åren. Om DJIA däremot etablerar sig under SMA200, kan vi istället se nedgångar mot 32 000 och eventuellt 28 600.

Lastning…

Elliott Wave och handel. Elliott Wave fungerar som en guide för att förutsäga prisrörelser på marknaden med hänsyn till marknadsaktörernas psykologi. För att fatta välgrundade handelsbeslut är det viktigt att använda Elliott Wave tillsammans med andra tekniska indikatorer och bekräftelse från prisstrukturer. Detta hjälper till att minska risken för felaktiga beslut. Att enbart agera baserat på att en specifik Elliott Wave-nivå eller område har nåtts kan vara riskabelt.

/Popeye Charts


ANNONS

Rekommenderat

Se alla
23 februari David Bagge
Long Russell 2000 & Bitcoin och stänger Short DJIA
Den 12 januari publicerade jag ett short case i Dow Jones Industrial Average Index (här). Affären fick en bra start…
16 februari David Bagge
Behåller öppna positioner
Idag publicerade jag krönikan "Party like it´s 99?" där jag belyste förutsättningarna eller risken för en…
21 januari PopeyeCharts
Björnmarknad i IWM? Tjurmarknad i SPY & QQQ?
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…