Marketmate 10 januari

S&P 500 Elliott Wave

Skribent: Sverker Ericson. Privatinvesterare på heltid. Dagliga analyser sedan 1980-talet. Använder sig av Buffett/Graham-analys på långsiktiga innehav. Teknisk analys med fokus på Elliott Wave på kortare innehavstid så som swing trading. Detta är Sverkers första artikel på Marketmate och vi hoppas på fler framöver!

Bakgrund: Analysmetoden Elliott Wave (EWT) har under många år varit en viktig byggsten i min personliga analysarsenal. Jag brukar kombinera den med RSI, candles, VIX, volym, årsmönster och MA200 för att identifiera trender och vändpunkter i marknaderna.

EWT analys är dock svår att använda, och bygger på analytikerns tolkning av vågorna.

För den som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderas starkt Ralph Elliotts originallitteratur från 1920-talet. Böcker skrivna senare, av t ex Prechter, introducerar vågor ( X-vågor mm) som inte fanns med i Elliotts ursprungliga texter, och detta har tyvärr bidragit till att analysmetoden hamnat i vanrykte. Prechter marknadsför hårt sina tolkningar som dock visat ett rätt uselt track record. Den som vill läsa mer om EWT direkt här på Marketmate gör det med fördel i utbildningsportalen (här) och (här) , signerat av Pop_ey_charts.

Jag har i denna text valt att redovisa min tolkning av vågmönstret för SP500 de senaste åren, och använder då enbart vågor introducerade av Ralph Elliott själv.

S&P 500 EWT Analys

Grafen ovan visar vågutvecklingen på S&P 500 i veckodiagram sedan 2021.

Vi ser att nedgången från toppen 2022 bestod av 3 vågor, A,B och C enligt det klassiska mönstret 3-3-5.

Svårigheten här var dock att C-vågen var kortare än A vågen, vilket inte är det vanliga. Man ser dock detta om vi har en underliggande stark marknad.

Marknadens styrka visade sig återigen under den följande uppgången efter botten i sept 2022.

Efter att den första vågen upp avslutats på 4099 följde en s k ”Running Flat” som våg nummer 2. Dessa vågor är också ovanliga, men förekommer vid en stark underliggande marknad.

Därefter tog den långa 3:dje vågen vid och den toppade på 4606 i somras.

Nästa tolkningssvårighet stod för 4:e vågen ned. Vågen bottnade på 4103, dvs 4 punkter över toppen av våg 1 och hade därigenom inget ”overlap”, även om det var nära.

Svårigheten här var att våg 2 uppvisar en högsta punkt på 4195 och det kan då se ut som att vi hade ett förbjudet overlap. Dock tillhörde 4195 våg 2 och inte våg 1, varför inget overlap förekom.

Den 4:e vågen var en zig-zag vilket harmonierar fint enligt alterneringsregeln, som stipulerar att våg 2 och våg 4 bör alternera i klassificering (flat vs zig-zag).

När indexet sedan steg över toppen på våg 3 så gick det definitionsmässigt in i den 5:e vågen. Denna våg brukar avsluta sekvensen upp. Femte vågen brukar vara ungefär lika lång som våg 1. Vågen har nu nått längre än första vågen gjorde, i punkter räknat, och vi har därmed nått en känslig punkt, där marknaden snart borde vända ned i ABC rekyl. Toppen för SP500 lär således vara nära förestående.

Denna vågtolkning talar således för att vi borde få en nedgångsperiod under Q1.

Vi har dock en 5-vågors ”impulsvåg” upp från bottenläget 2022 och efter en impulsvåg brukar vi få en rekyl som stannar vid ett 50% retrace av den uppgången. Dvs nästa botten borde ligga, förslagsvis runt 4100-4200. Vanligt är att ABC rekylen stannar runt botten av föregående våg 4, vilken vi ju har i dessa trakter.

Därefter är det meningen att marknaden ska starta en ny stark uppgångsfas, med nya ATH.

Vi står inför ett högst intressant år!

Hälsningar,

Sverker Ericson

Rekommenderat

Se alla
22 februari David Bagge
US: Levels to watch!
Efter gårdagens rapport från Nvidia tar nu de amerikanska börserna nu fart! Nedan följer grafer på…
19 februari David Bagge
Dags för kortsiktiga hedgar?
Vi vet att opex-datum har en tendens att markera temporära toppar eller bottnar på börserna och att det inte är…
18 februari David Bagge
Google trends: Call options
I fredagens krönika "Party like it´s 99" skrev jag om hur börserna kan bli ett självspelande piano på uppsidan om…