PopeyeCharts 7 juni

Vad är Elliott Wave?

Elliott Wave är en form av teknisk analys som studerar den psykologiska aspekten av de finansiella
marknaderna. Elliott Wave-sekvensen visar sig tydligt i marknaden om och om igen eftersom
aktiemarknaden är den bästa reflektorn av masspsykologi i världen. Fler har säkert läst eller hört att
”den bästa tiden att köpa är när marknaden kraschar”, eller som Warren Buffetts berömda citat gör gällande:
”Be fearful when others are greedy. Be greedy when others are fearful.” Elliott Wave-principen gör ett
försök (och ett lyckat sådant!) att mäta spannet mellan fear & greed.

Figur: Elliott Wave och psykologin i marknadscykler

Med Elliott Wave kan man få ett övergripande perspektiv på marknadens position, både ur ett längre
och kortare perspektiv. Men hjälp av enklare regler och riktlinjer kan man med Elliott Wave få en mer
objektiv bild av var marknaden befinner sig i relation till psykologin av marknadscyklerna (se ovan
figur).

Viktigt att komma ihåg: Elliott Wave, liksom all teknisk analys, kommer inte med hundraprocentig säkerhet om något
marknadsutfall. Man måste förstå och acceptera att varje tillvägagångsätt som kan identifiera höga
odds för ett ganska specifikt resultat kommer att ge ett förlorat vad ibland. Vad Elliott Wave bidrar med är ett
objektivt sätt att bedöma de relativa sannolikheterna för möjliga framtida vägar för marknaden.
Vid en given tidpunkt kan man ha två eller fler giltiga vågtolkningar som är acceptabla enligt reglerna
för vågprincipen. Analytikern rangordnar de olika alternativen utifrån hur mycket de uppfyller
riktlinjerna. Alternativet som uppfyller störst antalet riktlinjer får då större sannolikhet jämfört med ett
annat som uppfyller färre riktlinjer. Alternativa tolkningar är viktiga och ses som ”reservplan”. I
händelse av att marknaden misslyckas leverera enligt det föredragna alternativet kan man skifta fokus
till den alternativa tolkningen.

Vill du läsa om mer tekniska analysmetoder och indikatorer?
Relative Strenght Index (RSI): Teknisk analys – Relative Strenght Index – Marketmate
MACD: Teknisk analys – MACD – vad är det? – Marketmate
Stochastic: Teknisk analys – Stochastic – Marketmate
Moving Average: Teknisk analys – Moving Average – Marketmate
Marknadsbredd: Analys av bredden i marknaden – Marketmate & Teknisk analys – Marknadsbredd – Marketmate
Volymanalys: Teknisk analys – Börsen – Volymanalys – Marketmate
Elliot Wave: Vad är Elliott Wave? – Marketmate & Elliott Wave-principen – Marketmate
Rate of change (ROC): Rate of Change (ROC) – Marketmate

Rekommenderat

Se alla
20 december Marketmate
Rate of Change (ROC)
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…
7 juni PopeyeCharts
Elliott Wave-principen
Enligt vågprincipen delar man in rörelserna i marknaden i två kategorier, motivvågor ochkorrigerande vågor.…
17 november David Bagge
Inflationen gör det den borde
Inflationen gör det den borde.. Följa penningmängden mätt som M2 nedåt. Ändå verkar alla förvånade att den…