Edvin Wallin - Vontobel 28 maj

Vad händer på råvarumarknaden?

Metallpriserna har fått tidningspressarna minst sagt att gå varma. Nya toppnoteringar i bland annat koppar, en viktig komponent i elektronik och en ledande indikator för inflationen, skapar orosmoln för centralbanker världen runt.  Vi tar också en titt på den vita metallen silver, samt apelsinjuicen där producenter fortsätter att slåss mot växtsjukdomar.

Motvind för centralbankerna

Terminspriset för koppar handlades till alla tiders högsta under vecka 21, med priser som nådde 10 915 USD/ton på London Metal Exhange. Prisrallyt kommer i farhågorna av ökad optimism för tillverkningssektorn och ett svalt utbud för den röda metallen med smeknamn Dr. koppar. Metallens smeknamn är en referens till dess förmåga att mäta ekonomins hälsa, samtidigt som metallens prisrally kan skapa huvudvärk för centralbanker som handskas med den höga inflationen.

Att kopparn har strukturell medvind behöver knappt nämnas. Metallen är den näst bästa elektriska ledaren efter silver, men kostar bara en sjättedel av silverpriset, vilket gör kopparn det självklara valet i de allra flesta applikationer i samhällets elektrifiering. Efterfrågan för kopparn förväntas växa kraftigt över de kommande decennierna till följd av den gröna omställningen och den allmänna elektrifieringen av samhället. Enligt intelligensbolaget S&P Global så förväntas efterfrågan för metallen uppgå till 49 miljoner ton 2035, vilket kan sättas i relation till 2021 års efterfrågan på 25 miljoner ton, nästintill en dubblering.

Samtidigt frågar sig investerare om kopparprisets markanta uppgång är rimlig. Yangshan copper premium, vilket är den premie kinesiska handlare betalar för importerad koppar över referenspriserna på London Metal Exchange, sjönk för första gången till negativa territorier i april. De negativa premierna visar på att efterfrågan i Kina, marknadens största spelare, är dämpad. Skeptiker pekar också på litiumpriset. Priset på litium blåstes upp under 2022 i hopp om ökad efterfrågan till följd av elektrifieringen av samhället (liknande skäl som driver dagens kopparpris), bara för att falla pladask under 2023.

Lastning…

Den vita metallen passerar 30

Likt kopparn, och för all del många andra metaller, har silvret sett sitt pris flyga. Silverpriset passerade nyligen 30 USD/oz för första gången sedan 2013, ett 11-års högsta. Anledningen? Det finns flera, men en viktig faktor bakom den senaste tidens prisrusning är bristen på metallen. Samtidigt som AI-revolutionen och elektrifieringen av samhället späder på efterfrågan för elektriska ledare (silver är den bästa) så hinner inte utbudet med.

Silvret är en av de bästa presterande råvarorna under 2024, men vad ska driva priset framöver? En möjlig trigger kan vara räntesänkningarna som lurar på horisonten. Sveriges och Schweiz centralbanker har inlett med varsin första sänkning. Marknaden förväntar sig sänkningar av ECB i juni och FED i september eller november. Med lägre räntor framöver kan obligationer se mindre attraktiva ut, vilket möjligtvis ger incitament för en rotation in i ädelmetaller. Samtidigt har sannolikheten för räntesänkningar sjunkit. I början av 2024 prisade marknaden in tre sänkningar från FED under 2024, jämfört med en sänkning idag. Det stigande kopparpriset talar också för högre inflation att vänta, vilket inte direkt är till fördel för den duvaktige.

Lastning…

Sämsta skörden på 36 år

Vi återvänder återigen till den kanske lite udda råvaran apelsinjuice. Sedan vi skrev om råvaran sist så verkar förhållandena på apelsinodlingarna bara ha förvärrats. Apelsinjuicens topproducent, Brasilien, går mot sin sämsta apelsinskörd på 36 år. Enligt analytikerfirman Fundecitrus förväntas Brasilien endast producera 232.4 miljoner 40,8kg lådor med apelsiner under säsongen 2024/2025, ner 24 procent från säsongen innan.

Extrem hetta under hösten 2023 skadade apelsinträderna under en tid av blomning, vilket har haft en markant negativ påverkan på skörden. Samtidigt försätter sjukdomen gula drakens sjuka att ställa till det på odlingarna, som ännu inte har något botemedel. Resultatet av detta är att priserna fortsatt norrut, apelsinjuicen handlades per 23 maj till 469 US cents/pound. Viktigaste triggern att hålla utkik på framöver är om ett eventuellt botemedel för gula drakens sjuka hittas, vilket troligtvis skulle få priset att sjunka.

Lastning…
Signifikanta risker
Marknadsrisk: Värdet på produkterna kan sjunka betydligt under inköpspriset på grund av förändringar i marknadsfaktorer, särskilt om värdet på den underliggande tillgången sjunker. Produkterna är inte kapitalskyddade.

Emittentens kreditrisk: Investerare i produkterna är exponerade mot risken att Emittenten eller Garanten inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt produkterna. En total förlust av det investerade kapitalet är möjlig. Produkterna omfattas inte av något insättningsskydd.

Risk med hävstångsprodukter: På grund av hävstångseffekten finns det en ökad risk för förlust (risk för totalförlust) med hävstångsprodukter, t.ex. Bull & Bear certifikat, Warranter och Mini Futures.

Valutarisk: Om produktens valuta skiljer sig från den underliggande tillgångens valuta kommer värdet på en produkt också att bero på växelkursen mellan de respektive valutorna. Som ett resultat kan värdet på en produkt fluktuera avsevärt.

Viktig information
Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren.Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på. Den här informationen inkluderar eller relaterar till siffror för ett simulerat tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat.

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
19 juni Emma på IG
En händelserik sommar att vänta
IG:s marknadsanalytiker Carl-Henrik Söderberg ser fram emot vad sommaren 2024 kan bjuda på. Investerare börjar…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni David Bagge
Köper Bitcoin!
Vi har tidigare varit inne i Bitcoin i två rundor under året där det första affärscaset (23 feb - 13 mars) gav…