Edvin Wallin - Vontobel 16 april

Vad händer på råvarumarknaden?

I sedvanlig ordning har det skett mycket på råvarumarknaden under senaste tiden. Växtsjukdomar har präglat jordbruket och vädret energimarknaden, som har fått priser att både flyga och falla. Denna vecka lyfts tre råvaror med kraftiga prisrörelser fram: Kakao, Apelsinjuice och Naturgas.

Kakao – råvarornas Bitcoin?

Kakao delar inte många likheter med kryptovalutan Bitcoin. Kakao har ingen tjusig blockkedja, är inget betalmedel och behåller inte sitt värde så värst bra över tid. Tillgångarna är faktiskt väldigt olika varandra, förutom en egenskap: Prisutvecklingen. Sätt till tillgångarnas prisutveckling under 2023 och 2024 skulle man spontan inte vetat vilken som tillhörde vilken. Båda har haft en exponentiell utveckling under 2023 och hittills under 2024.

Kakao utvinns till skillnad mot Bitcoin inte digitalt av högpresterande datorer, processen är desto mer analog. Kakaobönor växer på kakaoträd med det latinska namnet Theobroma cacao och är huvudingrediensen i choklad. Kakaoodlingarna hittar man främst i Västafrika, där Elfenbenskusten och Ghana är de två största producenterna enligt Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database (FAOSTAT). Länderna stod 2018 för över 50 procent av världsproduktionen, som översteg 5,2 miljoner ton kakaobönor.

Orsaken bakom prisexplosionen stavas väderförhållanden och sjukdomar. Extrem hetta och kraftig nederbörd har hjälpt sjukdomar såsom black pod disease och swollen shoot virus spridas, två sjukdomar som har hämmat årets skördar. Enligt Bloomberg förväntas de dåliga förhållandena kunna leda till minskade skördar med 25- respektive 35 procent i Elfenbenskusten och Ghana. Sannerligen en markant påverkan på utbudet, och en förklaring bakom varför prisgrafen ser ut som den gör.

Sett till tremånadersgrafen med dagligt intervall handlas kakaopriset över både Moving Average (MA) 50 samt 200. Prisutvecklingen under denna period har varit 133 procent under grafens tidsperiod.

Vidare till en femårshorisont har kakopriset utvecklats 306 procent under grafens tidsperiod. Majoriteten av denna uppgång har kommit under 2023 och framåt, en parabolisk rörelse.

Har sista droppen pressats?

Apelsinjuice, eller mer formellt frozen concentraded orange juice, var 2023 års bäst presterande råvara. Likt kakaoodlingarna drabbades apelsinernas motsvarighet också hårt av sjukdomar ifjol. Gula drakens sjuka härjade på plantagerna och ställde till det för odlarna, som såg sin skörd sina. Bakterien bakom sjukdomen, Candidatus liberibacter asiaticus, sprids av den asiatiska citruspsylliden, och degraderar apelsinträden tills de eventuellt dör. Sjukdomen, tillsammans med dåliga väderförhållanden, ledde till att produktionen avtog markant och priset rusade.

Sjukdomen benämndes tidigare som obotlig, vilket fortfarande är fallet, men hoppet för ett botemedel har växt. Enligt forskningsmyndigheten Agricultural Research Service (ARS), som är en del av US Department of Argriculture (USDA), har forskare eventuellt hittat en lösning. Genom att genetiskt modifiera apelsinträden och inkorporera gener från andra växter som naturligt stöter bort bakterierna, kan träden stå emot sjukdomen. Det förväntas forskas vidare inom detta område kommande åren. Upptäckten är positiva nyheter för apelsinodlare, som möjligtvis kan få produktionen att återgå till normala nivåer och på så sätt få ner apelsinjuicepriserna på sikt.

Tremånadersgrafen visar på att momentum avtagit. Apelsinjuicepriset har de senaste månaderna handlades i ett område mellan 365 – 385 US cents per pund.

Sett till femårsgrafen så handlas apelsinjuicen i sen stark uppåtgående trend, med priset över både MA50 och MA200. Den kraftiga uppgången har däremot avtagit under 2024.

Björnarna njuter i vårvärmen

Våren är kommen. Solen har börjat titta fram och träden blommar. Vi har nu gått in i en av mångas favoritårstid, som har fått en fantastisk start. I USA har det varit ovanligt varmt, vilket lett till att efterfrågan på energi tagit stryk. Naturgasen, som används bland annat till uppvärmning, har sett sitt pris falla kraftigt till följd. Naturgaspriset (Henry Hub) handlas nära ett femårslägsta, och har fallit kraftigt sedan toppen 2022 när kylan dominerade och kriget i Ukraina just börjat. Priset på Henry Hub ligger nu under 2 USD per million British thermal unit sätt till den 08.04.2023, ett kap i konsumenternas ögon som inte allt för länge sedan betalade över 9 USD.

Källa: National Oceanic and Atmospheric Administration.

En viktig faktor att ha i åtanke framöver är vädret. Om det varma vädret håller i sig kan det såklart vara till fördel för de som hoppas på låga energipriser. Enligt amerikanska myndigheten Climate Prediction Center, som är en del av det vetenskapliga organet National Oceanic and Atmospheric Administration, så förväntas vädret bli varmare än vanligt under april månad.

Femårsgrafen speglar denna bild, som visar att priset fallit kraftigt. Henry Hub handlas under både MA50 och MA200, en negativ trend för råvaran.

Kommer priset på Henry Hub att fortsätta falla? Eller har vi sett en botten? Oavsett vilken marknad du tror på kan du hitta våra produkter HÄR.
Du finner Vontobels Henry Hub (Naturgas) produkter på Marketmates Warrantlista HÄR.

Viktig information
Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren.

Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på. Den här informationen inkluderar eller relaterar till siffror för ett simulerat tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat.

© 2024 Bank Vontobel Europe AG och/eller dess dotterbolag. Alla rättigheter reserveras.

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
7 juni PopeyeCharts
Swings i Sojabönor (SOYBN)
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…
28 maj Edvin Wallin - Vontobel
Vad händer på råvarumarknaden?
Metallpriserna har fått tidningspressarna minst sagt att gå varma. Nya toppnoteringar i bland annat koppar, en…
24 maj David Bagge
Rostande koppar!
Investerares allokering mot råvaror är i stort helt i linje med det historiska snittet, men det börjar bli rostigt…