PopeyeCharts 10 maj

Uppföljning av ERIC_B, AMZN

Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.

I dagens inlägg följer jag upp analyserna på Ericsson B (ERIC_B) och Amazon Inc (AMZN) från 16 mars som finns här.

I senaste analysen av ERIC_B noterades att aktien behövde hålla stödet vid 58.60 för en direkt uppsida. Under denna nivå indikerades risk för nedgång mot 56.00 och 52.50. Aktien inledde veckan efter analysen med att stänga runt 56.00, återbesökte senare 58.60-60.00 i slutet av mars, för att senare se en lägsta notering runt 53.00 under mitten av april.

I veckografen nedan zoomar vi ut och tittar bland annat på volymprofilen i ERIC_B. Istället för att titta på volym vid en specifik tidpunkt eller under en specifik tidsperiod, kan man titta volym vid olika prisintervall. I grafen nedan kan vi se att aktien handlas med högre volymer i prisområdet 55-58. Om aktien etablerar stöd över detta område, ökar chanserna för att den fortsätter upp till nästa prisområde med större volymer. Det finns visst motstånd kring 60.00-62.00, men över det finns det betydligt mindre volymer, vilket kan innebära att priset snabbt kan stiga till 76.00-80.00 utan större motstånd.

MACD i ovan graf ser positiv ut, särskilt om MACD-linjen korsar signal-linjen vilket kan innebära en fas med starkt momentum i aktien. På kort sikt kan aktien fortsätta att konsolidera sidledes innan den eventuellt bryter upp. En viktig nivå på nedsidan är 54.00, som är 0.618 retracement av impulsen från oktober 2023 till januari 2024. Om aktien etablerar sig under denna nivå kan det öppna upp för en återgång till lägsta noteringen från oktober. I nedan dagliga graf tittar vi på Elliott Wave och nivåer att hålla koll på den närmaste tiden.

Aktien har nu handlats inom intervallet 55-60 sedan februari i år, och jag tycker fortfarande att uppsidan är intakt. Elliott wave strukturen är abc korrigering sedan högsta noteringen i januari, och vi har också en Inverse Head and Shoulders (IHS) sedan mitten av mars med en invalideringsnivå under 54.00. MACD visar positiv divergens mellan de lägsta noteringarna i februari och april och är återigen över 0-strecket, vilket indikerar positivt momentum i aktien. Nu återstår att se om aktien bryter upp direkt eller om den testar området kring 54.50-55.50 igen innan den rör sig vidare uppåt.

Lastning…

Summering Ericsson B:

Kortsiktigt: Aktien handlas för närvarande i intervallet 55.00-60.00. En etablering över 58.50-60.00 öppnar kortsiktigt upp för nivåer kring 64.00-65.00. En eventuell nedgång till området 54.50-55.50 kan vara en möjlighet för en lång position med stopploss vid daglig stängning under 54.00.

Långsiktigt: Utifrån ett längre perspektiv ser aktien attraktiv ut kring nuvarande nivåer på 55-60. Så länge den håller sig över 54.00 på kort sikt, tror jag att aktien kan nå 75.00-80.00 på lite längre sikt.

Ericsson släpper nästa rapport den 12/7.

I den senaste analysen av AMZN förväntades en korrigering av impulsen från januari 2023 inledas från 173-187 området. Aktien såg en högsta notering runt 190 i början av april följt av en lägsta notering runt 166 mot slutet av månaden, en nedgång på cirka 12 procent.

Aktien har nu återhämtat sig till runt 190. I veckografen nedan ser vi att aktien handlas runt tidigare toppar från augusti 2020 till november 2021. Negativ divergens noteras från februari till april, men en större korrigering ser jag inte här och nu, inte så länge RSI bibehåller sitt stöd. Så länge aktien håller sig över förra veckans lägsta runt 175 tror jag att aktien kan försöka sig på motståndet av kanalen i veckografen, runt 218-220. På längre sikt förväntar jag fortfarande en korrigering av impulsen sedan januari 2023 lägsta, där första delen av korrigeringen hamnar runt 135-145 eller centerlinjen av kanalen.

I den dagliga grafen nedan tittar vi på AMZN och impulsen sedan januari 2023 lägsta. Även här noteras negativ divergens enligt MACD sedan februari. Med det sagt är SMA50 nu tillbaka över SMA200, vilket är positivt, åtminstone på kort sikt. Ett potentiellt målområde för (v)/5 kan vara runt 203-204, där (v)=(i). Om aktien fortsätter att stiga, kan man sikta på 218-220 som målområde för (v)/5.

Lastning…

Summering Amazon:

Kortsiktigt: Aktien kan se upp till 200-205, eventuellt 218-220. Det finns inga tydliga signaler för att gå kort ännu, kanske först när aktien närmar sig 200-nivån och iv/(v) swingens lägsta punkt bryts. Stopploss kan då placeras strax över v/(v) med sikte på 170-180 som kortsiktigt målområde.

Långsiktigt: Negativa divergenser i vecko- och dagliga grafer indikerar att en topp kan vara under uppbyggnad för aktien här. Mindre lockande att gå lång på längre sikt här; kanske en kort position med sikte på området 135-145 som våg A är mer rimlig, som längre swing. Lång position kan övervägas först runt A eller möjligen något lägre runt C (110-120).

Amazon släpper nästa rapport den 25/7.

Elliott Wave och handel. Elliott Wave fungerar som en guide för att förutsäga prisrörelser på marknaden med hänsyn till marknadsaktörernas psykologi. För att fatta välgrundade handelsbeslut är det viktigt att använda Elliott Wave tillsammans med andra tekniska indikatorer och bekräftelse från prisstrukturer. Detta hjälper till att minska risken för felaktiga beslut. Att enbart agera baserat på att en specifik Elliott Wave-nivå eller område har nåtts kan vara riskabelt.

Önskar er en fortsatt trevlig långhelg!

/Popeye Charts


ANNONS

Rekommenderat

Se alla
20 juni PopeyeCharts
Uppföljning av TSLA, NVDA
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni PopeyeCharts
Apple Inc (AAPL) mot nya höjder?
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…