PopeyeCharts 27 januari

Nya rekordnivåer för S&P 500, hur ser marknadsbredden ut?

Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.

I veckans inlägg tittar jag på den interna styrkan i S&P 500 som avslutade veckan +19 procent över lägsta noteringen från oktober 2023 och +40 procent över lägsta noteringen från oktober 2022. När ett index fortsätter att röra sig uppåt är det viktigt att förstå om det stöds av intern styrka. Andelen aktier som handlas över ett specifikt glidande medelvärde används som en marknadsbreddindikator för att mäta den interna styrkan eller svagheten i underliggande index. I detta inlägg tittar jag på andelen aktier i S&P 500 som handlas över SMA50, SMA100 samt SMA200.

Innan jag dyker in i S&P 500 grafen, låt mig kort förklara hur dessa indikatorer fungerar och deras syfte. Andelen aktier över SMA50 används främst för att identifiera överköpta/översålda nivåer samt positiva/negativa divergenser gentemot index. För signaler om större trendskiften används andelen aktier över de längre glidande medelvärdena (SMA100 och SMA200). Detta eftersom SMA50 är mer volatil och kan ge fler falska signaler jämfört med de längre perioderna. Signaler om större trendskiften ges när andelen aktier över SMA100/200 korsar över/under 50 procent -tröskeln.

Det är också viktigt att notera att positiva/negativa divergenser som uppstår under kortare perioder (1-2 veckor) är mindre trovärdiga jämfört med de som byggs upp under en längre period (1-3 månader eller mer). Det här är viktigt särskilt när exempelvis divergens topparna är över 70 procent. Resonemanget här är att bredden gynnar fortfarande tjurarna om mer än 70 procent av aktierna handlas över ett givet glidande medelvärde. Samma resonemang gäller vid divergenser i starka nedtrender.

I ovan graf ser vi att samtliga tre indikatorer befinner sig i överköpt territorium. De tre senaste gångarna då indikatorerna var överköpta resulterade det i att S&P 500 backade med 8-10 procent. I grafen ser man också att indikatorerna såg en topp vid årsskiftet och sedan dess har andelarna sjunkit. Den 19/1 bröt S&P 500 över den tidigare toppen från januari 2022 och har fortsatt att sätta nya rekordnivåer den här veckan. Den negativa divergensen har pågått i snart en månad. Om S&P 500 fortsätter att nå nya högsta nivåer samtidigt som andelen aktier över respektive SMA sjunker de närmaste veckorna, finns det goda skäl att börja ifrågasätta dessa nya rekordnivåer på indexet!

Vad händer om andelen aktier över SMA100/SMA200 tar ut tidigare topp från årsskiftet närmaste veckorna? Då har vi inte längre den tidigare negativa divergensen, och i det fallet kommer bredden att signalera fortsatt uppsida, se nedan graf och perioden november 2020 – januari 2022. Nu spår jag inte 35 procent uppsida härifrån, men ville bara visa att marknaden skapar och bryter divergenser över tiden – något som är viktigt att följa och utvärdera över tid.

Det är tre handelsdagar kvar i januari, och månaden avslutas på onsdag nästa vecka. Om S&P 500 stänger månaden runt 4770, formas en ”reversal candle” i månadsgrafen. Det innebär att månaden stänger under den högsta noteringen från januari 2022 och kan signalera svaghet som fortsätter in i februari!

Önskar en fortsatt trevlig helg!

/Popeye Charts

Rekommenderat

Se alla
21 februari David Bagge
Kina: Många som stoppades ur på botten
Liksom i alla länder är det många som handlar aktier med belåning för att kunna investera ett större kapital. En…
20 februari David Bagge
Nvidia – Rapport imorgon onsdag!
Är det en aktie som har möjlighet att skapa en del volatilitet på index så är det Nvidia! Som sista bolag ut att…
16 februari David Bagge
Sektorer och positionering
Andreas Steno på Steno Research påminner oss om nedan graf som visar på att OM USA står inför en ny cyklisk…