Finwire 24 april - 08:08

Wallenstam ökar förvaltningsresultatet (uppdatering)

(uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Wallenstam redovisar ett ökat förvaltningsresultat i första kvartalet 2024, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 719 miljoner kronor (660), en ökning med 8,9 procent mot föregående år. De totala intäkterna ökade till 806 miljoner kronor (773).

Driftnettot steg till 535 miljoner kronor (462), en ökning med 15,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade till 270 miljoner kronor (265), en ökning med 1,9 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -15 miljoner kronor (5). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 238 miljoner kronor (-247). Värdeförändring på syntetiska optioner var 5 miljoner kronor (0).

- Jag känner mig trygg med den värdering vi gjort och bedömer att värdena, i det nuvarande
räntescenariot, har bottnat, kommenterar vd Hans Wallenstam värdeförändringar på fastigheterna.

Resultatet före skatt var 441 miljoner kronor (69).

Resultatet efter skatt blev 333 miljoner kronor (48), en ökning med 593,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 0,50 kronor (0,10), vilket innebär en ökning med 400,0 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 56,80 kronor (57,60) per den 31 mars. Wallenstams affärsplan är att nå ett substansvärde på 100 kronor per aktie 2030.

- Det är oerhört glädjande att kunna berätta att vi kommer att byggstarta ett nyproduktionsprojekt i Årstaberg, Stockholm, under andra kvartalet. I vår roll som stadsutvecklare både vill vi och har ett ansvar för att bidra med nya hem på en marknad med stor bostadsbrist. Vi har de finansiella muskler som krävs och inte minst har vi en upparbetad, kostnadseffektiv process, kommentgerar Hans Wallenstam i delårsrapporten.

Wallenstam färdigställde i första kvartalet 251 nya lägenheter i två projekt, Kvarter 5 i Kallebäcks terrasser, Göteborg, och Kompositören i Uppsala. Båda projekten är fullt uthyrda.

Wallenstam hade 830 lägenheter under produktion per den 31 mars.

- Förvaltningsresultatet är i paritet med samma kvartal föregående år, trots att våra räntekostnader har ökat med närmare 70 miljoner kronor jämfört med första kvartalet 2023. Vi har jobbat hårt med att effektivisera vår drift, vilket resulterat i att driftnettot ökat med mer än 70 miljoner kronor, kommenterar Hans Wallenstam.

Wallenstam, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Hyresintäkter7196608,9%
Driftnetto53546215,8%
Förvaltningsresultat2702651,9%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-155
Värdeförändringar derivat, totalt238-247
Resultat före skatt44169539,1%
Nettoresultat33348593,8%
Resultat per aktie, kronor0,500,10400,0%
Substansvärde per aktie, kronor56,8057,6-1,4%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 19 juli - 19:07
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 197 stycken (189)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 19 juli - 19:06
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 586 stycken (584)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 19 juli - 17:37
Stockholmsbörsen avslutade veckan med nedgång, OMXS30-index sjönk med 1,1 procent
Stockholmsbörsen avslutade veckan med nedgång på fredagen som likhet med torsdagen bjöd på...