Finwire 9 July - 10:09

Vasakronan redovisar ett förvaltningsresultat i linje med i fjol

Fastighetsbolaget Vasakronan, som ägs av Första till Fjärde AP-fonden, redovisar ett förvaltningsresultat i andra kvartalet 2024 i linje med motsvarande kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 2 366 miljoner kronor (2 283), en ökning med 3,6 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 1 742 miljoner kronor (1 691), en ökning med 3,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 176 miljoner kronor (1 183), en minskning med 0,6 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 255 miljoner kronor (-2 631). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -529 miljoner kronor (-26).

Resultatet före skatt var 878 miljoner kronor (-1 538).

Resultatet efter skatt blev 684 miljoner kronor (-1 252).

- Fastighetsmarknaden är sencyklisk. Vi har haft en stark hyresutveckling under många år och det har gynnat oss, särskilt de senaste åren när räntorna steg snabbt. Hyresmarknaden är kräsen och vi vet att många ser över sina lokalbehov och effektiviserar sina ytor. Det syns i vår redovisade nettouthyrning och min bedömning är att den trenden kommer hålla i sig under ett antal kvartal framöver. Det är i linje med förväntan och jag känner mig fortsatt trygg med vår position, kommenterar vd Johanna Skogestig i delårsrapporten.

För det första halvåret 2024 ökade hyresintäkterna med 5 procent och i ett jämförbart bestånd var ökningen 4 procent. Driftsöverskottet steg med 5 procent och i ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent.

Nyuthyrningar har gjorts om 65 000 kvadratmeter (66 000) med en årshyra om 370 miljoner kronor (342) i första halvåret. Nettouthyrningen uppgick till -92 miljoner kronor (-95).

Per den 30 juni var uthyrningsgraden 90,0 procent jämfört med 90,9 procent vid utgången av 2023.


Vasakronan, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Hyresintäkter2 3662 2833,6%
Driftnetto1 7421 6913,0%
Förvaltningsresultat1 1761 183-0,6%
Värdeförändringar fastigheter, totalt255-2 631
Värdeförändringar derivat, totalt-529-26
Resultat före skatt878-1 538
Nettoresultat684-1 252

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 18 July - 12:45
Bilia spår fortsatt stark utveckling inom serviceverksamheten
Bilhandlarbolaget Bilia släppte under torsdagsmorgonen siffror för andra kvartalet. I en...
Finwire 18 July - 12:41
D.R. Hortons resultat bättre än väntat
USA:s största husbyggare D.R Horton redovisar en omsättning och resultat som var högre än...
Finwire 18 July - 12:35
Diamyd Medical får en andra Fast Track-designation av FDA
Diabetesforskningsbolaget Diamyd Medical har av amerikanska FDA erhållit en andra Fast Track...