Finwire 8 July - 08:36

Transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden var 8 miljarder kronor i juni - Svefa

Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden uppmättes till cirka 8 miljarder kronor under juni, efter en stark slutspurt på månaden.

"De många positiva tongångar som bubblade i marknaden med en räntesänkning och inflation under kontroll såg ut att få genomslag under det första kvartalet. Men det dröjde ända till sista veckan i juni innan det gick att skörda frukterna av lägre räntor, stabil inflation och bättre möjlighet till finansiering", säger Katrin Wallensjö, affärschef Analys på Svefa, som står för sammanställningen.

Enligt Svefa uppgår den totala transaktionsvolymen exklusive börs- och strukturaffärer första halvåret till 64 miljarder kronor.

Jämfört med första halvåret 2023 är transaktionsvolymen högre med 23 procent i år.

Samtliga månader i år förutom juni har haft en högre transaktionsvolym än föregående år.

Noterbart jämfört med fjolåret är minskningen av det utländska kapitalet. Hittills i år har deras andel bara uppgått till 10 procent, mot 25 procent under 2023.

"Framför allt amerikanska investerare har ju en helt annan problematik och oro kring sin inhemska kontorsmarknad efter pandemin med hemarbete och höga vakanser. Därav är den investerarkategorin försiktig med investeringar i framförallt kontorssegmentet som utgör cirka 20 procent första halvåret", säger Wallensjö.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 18 July - 13:56
Redeye höjer motiverat värde för Dynavox till 70 kronor (59)
Redeye höjer motiverat värde för Dynavox till 70 kronor (59)
Finwire 18 July - 13:56
Redeye höjer motiverat värde för Vertiseit efter stark Q2-rapport
Redeye höjer Vertiseits prognos för ebitda-capex (cash ebitda) med 4 procent för 2024-2025. Även...
Finwire 18 July - 13:50
Thules styrelseledamot Sarah McPhee köper aktier för drygt 0,2 miljoner kronor
Sarah McPhee har den 18 juli köpt 750 aktier i fritidsproduktbolaget Thule där hon är...