Finwire 11 juli - 08:06

SLP ökar förvaltningsresultatet

Logistikfastighetsbolaget SLP, Swedish Logistic Property redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg.

Hyresintäkterna uppgick till 169 miljoner kronor (146), en ökning med 15,8 procent mot föregående år.

Nettouthyrningen uppgick till 1,6 miljoner kronor (0,7).

"Efterfrågan på logistikfastigheter är fortsatt god, inte minst till följd av ökat behov av lokallagerhållning då många företag flyttar hem sin produktion och lagerhållning samt tack varee-handelns tillväxt", säger vd Tommy Åstrand.

Vid kvartalets utgång uppgick den ekonomiska uthyrningsgraden till 95 procent och den återstående hyrestiden till 6 år.

Driftnettot uppgick till 149 miljoner kronor (124), en ökning med 20,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 94 miljoner kronor (76), en ökning med 23,7 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 144 miljoner kronor (16). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -26 miljoner kronor (16).

Resultatet före skatt var 211 miljoner kronor (109).

Resultatet efter skatt blev 169 miljoner kronor (82), och per aktie 0,74 kronor (0,42).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 26,97 kronor (23,11).

SLP, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Hyresintäkter16914615,8%
Driftnetto14912420,2%
Förvaltningsresultat947623,7%
Värdeförändringar fastigheter, totalt14416800,0%
Värdeförändringar derivat, totalt-2616
Resultat före skatt21110993,6%
Nettoresultat16982106,1%
Resultat per aktie, kronor0,740,4276,2%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor26,9723,1116,7%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 12 juli - 19:06
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 189 stycken (175)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 juli - 19:05
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk till 584 stycken (585)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 juli - 17:35
Kraftig uppgång på rapportintensiv Stockholmsbörs, OMXS30-index steg 2,2 procent
Stockholmsbörsen steg i en bred och kraftig uppgång på fredagen. Rapportfloden var intensiv med...