Finwire 9 juli - 08:42

Öresund ökade substansvärdet mer än jämförelseindex, Ericsson nytt innehav (uppdatering)

(avser rubrik, nettoförvärv och nettoförsäljningar, samt kommentar om marknadsutveckling)

Investmentbolaget Öresund ökade substansvärdet med 5,5 procent i det andra kvartalet och rapporterar ett substansvärde per aktie på 110 kronor. SIX Return Index steg med 2,5 procent.

Rörelseresultatet blev 255,1 miljoner kronor (-224,0).

Resultatet efter skatt blev 266,2 miljoner kronor (-233,5).

Resultat per aktie uppgick till 5,86 kronor (-5,14).

Större nettoförvärv under perioden var Scandic Hotels på 146 miljoner kronor, följt av Ericsson på 145 miljoner kronor och Securitas på 53 miljoner kronor. Större nettoförsäljningar var Tele2 på 69 miljoner kronor och Bioarctic på 51 miljoner kronor.

"Uppgången på Stockholmsbörsen har varit bred med många sektorer som stigit där både små och stora bolag har deltagit i uppgången. Ett förnyat intresse för mindre och medelstora bolag som halkade efter under hösten 2023 kan skönjas. Vi tror att det fortsatt är bäst värde i medelstora bolag med stabila kassaflöden och ser goda förutsättningar för att dessa kommer utvecklas bättre än index under resten av året", skriver Öresund i rapporten.


Öresund, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Rörelseresultat255,1-224,0
Nettoresultat266,2-233,5
Resultat per aktie, kronor5,86-5,14
Substansvärde per aktie, kronor11010010,0%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 19 juli - 19:07
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 197 stycken (189)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 19 juli - 19:06
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 586 stycken (584)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 19 juli - 17:37
Stockholmsbörsen avslutade veckan med nedgång, OMXS30-index sjönk med 1,1 procent
Stockholmsbörsen avslutade veckan med nedgång på fredagen som likhet med torsdagen bjöd på...