Finwire 22 april - 13:03

Nyfosa minskar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 833 miljoner kronor (803), en ökning med 3,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 579 miljoner kronor (556), en ökning med 4,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 256 miljoner kronor (303), en minskning med 15,5 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -267 miljoner kronor (-522). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 75 miljoner kronor (-29).

Resultatet före skatt var 57 miljoner kronor (-350).

Resultatet efter skatt blev 3 miljoner kronor (-333).

Resultat per aktie uppgick till -0,07 kronor (-1,82).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 94,81 kronor (99,01).

Nyfosa, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Hyresintäkter8338033,7%
Driftnetto5795564,1%
Förvaltningsresultat256303-15,5%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-267-522
Värdeförändringar derivat, totalt75-29
Resultat före skatt57-350
Nettoresultat3-333
Resultat per aktie, kronor-0,07-1,82
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor94,8199,01-4,2%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 12 juli - 19:06
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 189 stycken (175)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 juli - 19:05
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk till 584 stycken (585)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 juli - 17:35
Kraftig uppgång på rapportintensiv Stockholmsbörs, OMXS30-index steg 2,2 procent
Stockholmsbörsen steg i en bred och kraftig uppgång på fredagen. Rapportfloden var intensiv med...