Finwire 10 July - 12:28

Nyfosa minskar förvaltningsresultatet - höjer prognosen för förvaltningsresultatet 2024

(uppdatering gäller justering rubrik samt fler detaljer)

Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 825 miljoner kronor (814), en ökning med 1,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 629 miljoner kronor (606), en ökning med 3,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 311 miljoner kronor (318), en minskning med 2,2 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -243 miljoner kronor (-199). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -74 miljoner kronor (47).

Resultatet före skatt var -17 miljoner kronor (257).

Resultatet efter skatt blev -34 miljoner kronor (242).

Resultat per aktie uppgick till -0,24 kronor (1,14).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 95,27 kronor (96,91).

Överskottsgraden steg till 69,7 procent (68).

Nettobelåningsgraden sjönk till 53,7 procent (58,2).

"Vi ser också en generell påverkan på uthyrningen från lågkonjunkturen med något mer uppsägningar och konkurser än normalt. Vi har dock många pågående diskussioner ute i
regionerna som vi bedömer har förutsättningar att resultera i uthyrningar. Uthyrningsgraden gick under kvartalet från 91,0 procent till 90,9 procent", säger vd Stina Lindh Hök.

I ett separat pressmeddelande meddelade bolaget att Lindh Hök lämnar Nyfosa senast 1 februari 2025. Hon är beredd att stanna kvar tills en ny vd har hittats.

Nyfosa höjer även sin prognos för 2024. För 2024 beräknas förvaltningsresultatet med nuvarande fastighetsbestånd, offentliggjorda förvärv och försäljningar samt balansdagens valutakurser uppgå till 1 300 miljoner kronor efter ränta på hybridobligationer. Tidigare prognostiserades en förvaltningsresultat om 1 200 miljoner kronor.

Enligt Lindh Hök sker justeringen bland annat på att Riksbanken sänkt styrräntan.

Nyfosa, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Hyresintäkter8258141,4%
Driftnetto6296063,8%
Förvaltningsresultat311318-2,2%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-243-199
Värdeförändringar derivat, totalt-7447
Resultat före skatt-17257
Nettoresultat-34242
Resultat per aktie, kronor-0,241,14
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor95,2796,91-1,7%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 22 July - 17:39
Stockholmsbörsen steg efter Bidens avgångsbesked, OMXS30-index ökade 0,9 procent
Stockholmsbörsen inledde veckan med en bred uppgång på måndagen. Utvecklingen var likartad på...
Finwire 22 July - 17:33
Två styrelseledamöter lämnar Quickbit
Fintechbolaget Quickbit som utvecklar tekniklösningar meddelar att styrelseledamöterna Elena...
Finwire 22 July - 16:57
Ourlivings plattform Boappa har ökat försäljningen till 5,4 miljoner kronor hittills i år
Boendeplattformen Boappa har i teknikbolaget Ourlivings regi ökat försäljningen till 5,4 miljoner...