Finwire 10 juli - 07:03

Neobo ökar förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Neobo redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg.

Hyresintäkterna uppgick till 227 miljoner kronor (220), en ökning med 3,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 139 miljoner kronor (128).

Förvaltningsresultatet uppgick till 58 miljoner kronor (46), en ökning med 26,1 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -89 miljoner kronor (-205). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -56 miljoner kronor (15).

Resultatet före skatt var -86 miljoner kronor (-144).

Resultatet efter skatt blev -82 miljoner kronor (-122).

Substansvärde per aktie låg på 44,70 kronor (50,93).

Neobo, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Hyresintäkter2272203,2%
Driftnetto1391288,6%
Förvaltningsresultat584626,1%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-89-205
Värdeförändringar derivat, totalt-5615
Resultat före skatt-86-144
Nettoresultat-82-122
Substansvärde per aktie, kronor44,7050,93-12,2%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 12 juli - 19:06
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 189 stycken (175)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 juli - 19:05
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk till 584 stycken (585)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 juli - 17:35
Kraftig uppgång på rapportintensiv Stockholmsbörs, OMXS30-index steg 2,2 procent
Stockholmsbörsen steg i en bred och kraftig uppgång på fredagen. Rapportfloden var intensiv med...