Finwire 10 July - 07:11

Neobo ökar förvaltningsresultatet (uppdatering)

(mer siffror och vd-kommentar)

Fastighetsbolaget Neobo redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg.

Hyresintäkterna uppgick till 227 miljoner kronor (220), en ökning med 3,2 procent mot föregående år. I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 7,3 procent.

“Det råder en stark efterfrågan på hyreslägenheter i Sverige vilket i kombination med ett aktivt förvaltnings- och förädlingsarbete har möjliggjort hyreshöjningar och minskad vakansgrad i portföljen”, säger vd Ylva Sarby Westman.

Hon uppger vidare att bolaget vid kvartalets utgång hade förhandlat klart samtliga bostadshyror i sina fastigheter, vilket resulterat i en genomsnittlig hyresökning på 5,1 procent.

“Hyresökningarna har haft positiv effekt i andra kvartalet och kommer få full effekt under årets tredje kvartal”, säger Westman.

Driftnettot uppgick till 139 miljoner kronor (128).

Förvaltningsresultatet uppgick till 58 miljoner kronor (46), en ökning med 26,1 procent mot föregående år. Ökningen beror på ett högre driftnetto och minskade centrala administrationskostnader.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -89 miljoner kronor (-205). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -56 miljoner kronor (15).

Resultatet före skatt var -86 miljoner kronor (-144).

Resultatet efter skatt blev -82 miljoner kronor (-122).

Substansvärde per aktie låg på 44,70 kronor (50,93).

Neobo, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Hyresintäkter2272203,2%
Driftnetto1391288,6%
Förvaltningsresultat584626,1%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-89-205
Värdeförändringar derivat, totalt-5615
Resultat före skatt-86-144
Nettoresultat-82-122
Substansvärde per aktie, kronor44,7050,93-12,2%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 22 July - 17:39
Stockholmsbörsen steg efter Bidens avgångsbesked, OMXS30-index ökade 0,9 procent
Stockholmsbörsen inledde veckan med en bred uppgång på måndagen. Utvecklingen var likartad på...
Finwire 22 July - 17:33
Två styrelseledamöter lämnar Quickbit
Fintechbolaget Quickbit som utvecklar tekniklösningar meddelar att styrelseledamöterna Elena...
Finwire 22 July - 16:57
Ourlivings plattform Boappa har ökat försäljningen till 5,4 miljoner kronor hittills i år
Boendeplattformen Boappa har i teknikbolaget Ourlivings regi ökat försäljningen till 5,4 miljoner...