Finwire 10 July - 08:48

JM minskar omsättning och rörelseresultat (uppdatering 2)

(uppdatering i sista raden)

Bostadsutvecklaren JM redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.

Omsättningen sjönk 1,5 procent till 3 583 miljoner kronor (3 636).

"De minskade intäkterna var främst hänförliga till en låg nivå av bostäder i pågående produktion, vilket till viss del motverkades av kommersiella projekt i produktion", skriver bolagets nytillträdde vd Mikael Åslund.

Rörelseresultatet blev 169 miljoner kronor (258), med en rörelsemarginal på 4,7 procent (7,1).

Vidare skriver Åslund att det minskade rörelseresultatet är hänförligt till flera produktionsstarter med låg försäljningsgrad, prisjusteringar på utvalda pågående projekt samt fortsatt höga produktionskostnader.

Resultatet före skatt var 123 miljoner kronor (232).

Resultatet efter skatt blev 75 miljoner kronor (182), en minskning med 58,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 1,2 kronor (2,70), vilket innebär en minskning med 55,6 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 663 miljoner kronor (-1 143).

"Förbättringen var hänförligt till att nettoinvesteringarna i exploateringsfastigheter minskade och medförde ett positivt kassaflöde om 127 miljoner kronor (-470)", skriver Åslund.

Antalet sålda bostäder ökade till 1 075 (363) och produktionsstarterna ökade till 722 (454).

JM, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Nettoomsättning3 5833 636-1,5%
Rörelseresultat169258-34,5%
Rörelsemarginal4,7%7,1%
Resultat före skatt123232-47,0%
Nettoresultat75182-58,8%
Resultat per aktie, kronor1,22,70-55,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet663-1 143

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 22 July - 17:39
Stockholmsbörsen steg efter Bidens avgångsbesked, OMXS30-index ökade 0,9 procent
Stockholmsbörsen inledde veckan med en bred uppgång på måndagen. Utvecklingen var likartad på...
Finwire 22 July - 17:33
Två styrelseledamöter lämnar Quickbit
Fintechbolaget Quickbit som utvecklar tekniklösningar meddelar att styrelseledamöterna Elena...
Finwire 22 July - 16:57
Ourlivings plattform Boappa har ökat försäljningen till 5,4 miljoner kronor hittills i år
Boendeplattformen Boappa har i teknikbolaget Ourlivings regi ökat försäljningen till 5,4 miljoner...