Finwire 8 juli - 10:09

Industrivärden rapporterar ett substansvärde på 361 kronor per aktie den 30 juni (uppdatering)

(uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Investmentbolaget Industrivärdens substansvärde var 361 kronor per aktie den 30 juni (317). Under årets första sex månader ökade substansvärdet med 4 procent, motsvarande 13 kronor per aktie.

Rörelseresultatet blev -7 378 miljoner kronor (1 635) i andra kvartalet 2024.

Här ingår utdelningsintäkter med 1 209 miljoner kronor (3 468) och värdeförändringar på aktier med -8 553 miljoner kronor (-1 801).

Resultatet före skatt var -7 391 miljoner kronor (1 603).

Resultatet efter skatt blev -7 380 miljoner kronor (1 568).

Resultat per aktie uppgick till -17,09 kronor (3,63).

Totalavkastningen uppgick under perioden till 12 procent för A-aktien och 11 procent för C-aktien, jämfört med 11 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX.

Under årets första sex månaderna förvärvades aktier för totalt 2 122 miljoner kronor (1 098), varav 884 miljoner kronor i Volvo, 667 miljoner kronor i Sandvik, 508 miljoner kronor i SCA och 63 miljoner kronor i Alleima. Inga avyttringar har gjorts under första halvåret. Aktieköpen har löpande rapporterats till Finansinspektionens insynsregister.

Skuldsättningsgraden var 3 procent (5) per den 30 juni.

Industrivärden, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Rörelseresultat-7 3781 635
Resultat före skatt-7 3911 603
Nettoresultat-7 3801 568
Resultat per aktie, kronor-17,093,63
Substansvärde per aktie, kronor36131713,9%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 12 juli - 19:06
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 189 stycken (175)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 juli - 19:05
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk till 584 stycken (585)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 12 juli - 17:35
Kraftig uppgång på rapportintensiv Stockholmsbörs, OMXS30-index steg 2,2 procent
Stockholmsbörsen steg i en bred och kraftig uppgång på fredagen. Rapportfloden var intensiv med...