Finwire 5 July - 13:10

Hemnets köparbarometer visar lägre prisförväntningar men fortsatt höga nivåer

Bostadsköparna tror fortsatt på stigande bostadspriser de kommande sex månaderna, enligt Hemnets Köparbarometer för juli som dock visar en viss tillbakagång mot nivån i juni.

Cirka 47 procent av de tillfrågade köparna i juli tror på stigande bostadspriser under de kommande sex månaderna. Det är en minskning på 1 procentenhet jämfört med juni.
Det innebär också ett trendbrott efter sju månader i rad där andelen köpare som tror på stigande priser har ökat.

Andelen bostadsköpare som tror på sjunkande priser låg fortsatt på 11 procent i juli, oförändrat jämfört med juni månads mätning och därmed tangerad historisk lägsta nivå.

Sammantaget innebär detta en nettosiffra (skillnaden mellan de som tror på stigande och sjunkande priser) på +36 procentenheter, en minskning med 1 procentenhet efter sju månader i rad med stigande prisförväntningar.

Andelen som tror på oförändrade priser uppgår nu till 42 procent mot 41 procent föregående månad.

Hemnets Köparbarometer gick ut till 2 103 respondenter mellan 1 och 3 juli.

"Något färre köpare tror på stigande bostadspriser nu i juli, men prisförväntningarna är fortfarande på historiskt höga nivåer och det är rekordfå köpare som tror på prisfall framöver", säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Han tillägger:

"Nu väntar en lugnare period på bostadsmarknaden under sommaren innan den drar igång igen på allvar i mitten av augusti. Förra året varnade vi under sommaren för att ett högt tillflöde av nya bostäder till salu kunde pressa priserna till hösten, vilket också blev fallet. Denna risk finns även nu till hösten om många säljare som tidigare avvaktat börjar agera och efterfrågesidan inte kan möta upp. Men risken bedöms vara mindre i år, vilket bland annat återspeglas i de höga prisförväntningarna".

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 18 July - 13:50
Thules styrelseledamot Sarah McPhee köper aktier för drygt 0,2 miljoner kronor
Sarah McPhee har den 18 juli köpt 750 aktier i fritidsproduktbolaget Thule där hon är...
Finwire 18 July - 13:48
SEB:s divisionschef William Paus säljer aktier för 1,6 miljoner kronor
William Paus har den 17 juli sålt 10 000 A-aktier i banken SEB där han är divisionschef för...
Finwire 18 July - 13:45
Manpowers resultat lite bättre än väntat
Bemanningsjätten Manpower redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet....