Finwire 23 April - 12:06

Heba minskar förvaltningsresultatet (uppdatering)

(uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Heba redovisar ett lägre förvaltningsresultat i första kvartalet 2024, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 135,9 miljoner kronor (142,5), en minskning med 4,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 93,8 miljoner kronor (94,8), en minskning med 1,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 54,6 miljoner kronor (73,7), en minskning med 25,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet ökade dock med 17 procent, rensat för resultatandel från JV-bolag samma period 2023.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -52,8 miljoner kronor (-268,7). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 14,8 miljoner kronor (-32,9).

Bolaget tar även en nedskrivning av finansiella tillgångar med -9,0 miljoner kronor (0,0) och resultat av fastighetsförsäljnign med -0,1 miljoner kronor (0,0).

Resultatet före skatt var -32,5 miljoner kronor (-227,8).

Resultatet efter skatt blev -40,1 miljoner kronor (-187,4).

Resultat per aktie uppgick till -0,24 kronor (-1,14).

Substansvärde per aktie låg på 46,13 kronor (51,55) per den 31 mars.

Heba har under kvartalet färdigställt renoveringen av fastigheten Rådsbacken 12 i Huddinge. Därmed återstår endast 98 lägenheter att renovera för att hela beståndet ska vara modernt.

- Bolaget är i ett fantastiskt skick. Vårt bestånd är modernt. I princip är alla fastigheter nya eller nyligen renoverade. Vi har en fin projektportfölj av fastigheter i bra lägen i Stockholm. Det är mycket troligt att vi under året påbörjar bygget av ett par av dessa projekt. I en jämförelse av våra nyckeltal med våra konkurrenters överträffar vi dem i det mesta. Både humankapitalet och strukturkapitalet är därmed fortsatt på topp, kommenterar vd Patrik Emanuelsson i delårsrapporten.

Heba, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Hyresintäkter135,9142,5-4,6%
Driftnetto93,894,8-1,1%
Förvaltningsresultat54,673,7-25,9%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-52,8-268,7
Värdeförändringar derivat, totalt14,8-32,9
Resultat före skatt-32,5-227,8
Nettoresultat-40,1-187,4
Resultat per aktie, kronor-0,24-1,14
Substansvärde per aktie, kronor46,1351,55-10,5%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 22 July - 17:39
Stockholmsbörsen steg efter Bidens avgångsbesked, OMXS30-index ökade 0,9 procent
Stockholmsbörsen inledde veckan med en bred uppgång på måndagen. Utvecklingen var likartad på...
Finwire 22 July - 17:33
Två styrelseledamöter lämnar Quickbit
Fintechbolaget Quickbit som utvecklar tekniklösningar meddelar att styrelseledamöterna Elena...
Finwire 22 July - 16:57
Ourlivings plattform Boappa har ökat försäljningen till 5,4 miljoner kronor hittills i år
Boendeplattformen Boappa har i teknikbolaget Ourlivings regi ökat försäljningen till 5,4 miljoner...