Finwire 25 april - 07:39

Fabege minskar förvaltningsresultatet (uppdatering)

(uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget Fabege redovisar ett lägre förvaltningsresultat i första kvartalet 2024, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 867 miljoner kronor (829), en ökning med 4,6 procent mot föregående år.

Omsättningen för bostadsutveckling var 141 miljoner kronor (187) och nettoomsättningen uppgick till 1 008 miljoner kronor (1 016).

Driftnettot ökade till 619 miljoner kronor (598), en ökning med 3,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 329 miljoner kronor (351), en minskning med 6,3 procent mot föregående år.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 3 miljoner kronor (0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -1 381 miljoner kronor (-2 110). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 213 miljoner kronor (-217).
Värdeförändringar på aktier var på 0 miljoner kronor (-1).

Resultatet före skatt var -836 miljoner kronor (-1 977).

Resultatet efter skatt blev -699 miljoner kronor (-1 584).

Resultat per aktie uppgick till -2,22 kronor (-5,04).

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 146 kronor per aktie (166) den 31 mars.

Nettouthyrningen uppgick till -36 miljoner kronor (-12) medan uthyrningsgraden minskade till 90 procent (91). Projekten fortlöpte enligt plan.

Fabege upplever att aktiviteten på hyresmarknaden i Stockholm är mer avvaktande men med fortsatt stabila hyresnivåer. Uthyrningar görs fortsatt på bra nivåer men indexuppräkningenfrån årsskiftet förväntas begränsa framtida potential vid omförhandlingar.

Tillgången till kapitalmarknadsfinansiering har förbättrats med väsentligt lägre marginaler. Marknadsräntorna har toppat och förväntas sjunka under 2024. Cirka 60 procent av Fabegeslåneportfölj är bunden vilket mildrar effekten av högre marknadsräntor de närmaste åren. De stigande räntorna har påverkat avkastningskraven i fastighetsvärderingarna. Högreavkastningskrav har delvis mötts av högre inflationsantaganden.

Även om affärsavsluten på transaktionsmarknaden är få så bekräftar de affärer som genomförts att de långsiktiga investerarna fortfarande är villiga att betala bra för kvalité i Stockholm, skriver Fabege i delårsrapporten.

- Ett stabilt resultat i sin helhet. Vi ökade hyresintäkterna och förbättrade vårt driftöverskott trots en avvaktande och något försiktig marknad., säger vd Stefan Dahlbo i delårsrapporten.

- Det är också positivt att uthyrningsgraden i projekten ökade till 86 procent. Det kommande 16 månaderna kommer flertalet av våra projekt färdigställas vilket i början av 2026 tillför ungefär 380 miljoner kronor i hyresintäkter, avslutar Stefan Dahlbo.

Fabege, MkrQ1-2024Q1-2023Förändring
Hyresintäkter8678294,6%
Driftnetto6195983,5%
Förvaltningsresultat329351-6,3%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat30
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-1 381-2 110
Värdeförändringar derivat, orealiserat213-217
Resultat före skatt-836-1 977
Nettoresultat-699-1 584
Resultat per aktie, kronor-2,22-5,04
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor146166-12,0%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 19 juli - 19:07
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 197 stycken (189)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 19 juli - 19:06
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 586 stycken (584)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 19 juli - 17:37
Stockholmsbörsen avslutade veckan med nedgång, OMXS30-index sjönk med 1,1 procent
Stockholmsbörsen avslutade veckan med nedgång på fredagen som likhet med torsdagen bjöd på...