Finwire 5 July - 17:35

Ectin Researchs egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet - kontrollbalansräkning

Läkemedelsbolaget Ectin Researchs kontrollbalansräkning visar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen kommer därmed kalla till en första kontrollstämma, framgår det av ett pressmeddelande.

Bolaget beslutade om att upprätta en kontrollbalansräkning den 20 juni, vilken alltså fann att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet om cirka 1,6 miljoner kronor.

"Ectin har trots intensivt arbete under våren med att försöka finansiera bolaget inte hittat någon lösning för sin ansträngda finansiella situation på kort och medellång sikt. Exempelvis har förutsättningarna för en företrädesemission genomlysts, vilken styrelsen beslutat inte vara en framkomlig väg", skriver Ectin i pressmeddelandet.

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 18 July - 13:56
Redeye höjer motiverat värde för Dynavox till 70 kronor (59)
Redeye höjer motiverat värde för Dynavox till 70 kronor (59)
Finwire 18 July - 13:56
Redeye höjer motiverat värde för Vertiseit efter stark Q2-rapport
Redeye höjer Vertiseits prognos för ebitda-capex (cash ebitda) med 4 procent för 2024-2025. Även...
Finwire 18 July - 13:50
Thules styrelseledamot Sarah McPhee köper aktier för drygt 0,2 miljoner kronor
Sarah McPhee har den 18 juli köpt 750 aktier i fritidsproduktbolaget Thule där hon är...