Finwire 10 juli - 08:37

Bulten ökar omsättning och rörelseresultat (uppdatering)

(tillägg: vd-kommentar om kostnadsstrukturen)

Verkstadsbolaget Bulten redovisar ökande omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 3,5 procent till 1 466 miljoner kronor (1 416).

Ebitda-resultatet blev 124 miljoner kronor (95), med en ebitda-marginal på 8,5 procent (6,7).

Rörelseresultatet blev 74 miljoner kronor (50), med en rörelsemarginal på 5,0 procent (3,5). Jämfört med förra kvartalet minskade rörelseresultatet, vilket tillförordnade vd Christina Hallin säger att man inte är nöjda med.

"Vi är inte nöjda eftersom vi är övertygade om att bolaget kan nå ett väsentligt bättre resultat. Huvudanledningen är en fortsatt hög volatilitet i efterfrågan hos vår största kundgrupp, fordonstillverkare med produktion i Europa. Volatiliteten skapar svårigheter att planera produktionen effektivt", säger hon.

Bolaget har därutöver haft problem med en havererad härdugn vid den största tillverkningsenheten i Polen, vilket också togs upp i förra rapporten.

“Även om vi lyckats leverera till våra kunder enligt plan noterar vi i andra kvartalet en påverkan på våra produktionsprocesser som ger negativ resultateffekt”, säger Hallin.

Enligt Hallin måste avkastningen förbättras varför hon inte utesluter mer omfattande åtgärder avseende kostnadsstrukturen.

"Arbetet med att nå ett tillfredsställande rörelseresultat kommer inte att avslutas förrän vi nått vårt mål", säger hon.

Justerat rörelseresultat blev 74 miljoner kronor (58), med en justerad rörelsemarginal på 5,0 procent (4,1).

Resultatet efter skatt blev 40 miljoner kronor (43), och per aktie 1,64 kronor (1,82). Justerat resultat per aktie blev 1,64 kronor (2,20).

Orderingången landade på 1 541 miljoner kronor (1 476), en ökning med 4,4 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 107 miljoner kronor (46).

Följande kommentar ges om utsikterna:

"
Vi ser fortsatt en bra efterfrågan bland våra fordonskunder resterande delen av året, om än på något lägre nivå, likaså uppvisar distributionsledet goda marknadsförutsättningar", säger Hallin.

Bulten, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Orderingång1 5411 4764,4%
Nettoomsättning1 4661 4163,5%
Ebitda1249530,5%
Ebitda-marginal8,5%6,7%
Rörelseresultat745048,0%
Rörelsemarginal5,0%3,5%
Justerat rörelseresultat745827,6%
Justerad rörelsemarginal5,0%4,1%
Nettoresultat4043-7,0%
Resultat per aktie, kronor1,641,82-9,9%
Justerat resultat per aktie, kronor1,642,20-25,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet10746132,6%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 17 juli - 17:57
Fitch sänker Intrums kreditbetyg till CC
Fitch sänker Intrums kreditbetyg till CC
Finwire 17 juli - 17:50
Corem utreder förutsättningar för riktad nyemission om 100 miljoner B-aktier
Fastighetsbolaget Corem Property utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad...
Finwire 17 juli - 17:37
Handelsbanken steg mot strömmen på Stockholmsbörsen, OMXS30-index föll 0,6 procent
Stockholmsbörsen vände nedåt på onsdagen samtidigt som rapportflödet tilltog ytterligare....