Finwire 11 juli - 08:12

Bonesupport ökade rörelseresultatet men lägre än väntat

Medicinteknikbolaget Bonesupport redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var sämre än väntat.

Omsättningen steg 56,6 procent till 219,8 miljoner kronor (140,4). Utfallet kan jämföras med Modular Finance analytikerkonsensus som låg på 201.

"Under kvartalet uppnådde CERAMENT G i USA en milstolpe när omsättningen översteg 100 miljoner kronor under ett kvartal. Vi ser att befintliga kunder kontinuerligt ökar sin användning av CERAMENT och i tillägg till detta adderas ständigt nya användare", skriver bolagets vd Emil Billbäck.

Bruttoresultatet blev 208,2 miljoner kronor (128,2), med en bruttomarginal på 94,7 procent (91,3).

Rörelseresultatet blev 28,7 miljoner kronor (6,0), väntat rörelseresultat var 31,5. Rörelsemarginalen var 13,1 procent (4,3).

"Rörelseresultatet före effekter från koncernens incitamentsprogam uppgick till 36,0 miljoner kronor (13,6), en underliggande resultatförbättring om 22,4 miljoner kronor", skriver bolaget.

Resultatet före skatt var 28,5 miljoner kronor (5,8).

Resultatet efter skatt blev 27,4 miljoner kronor (5,2).

Resultat per aktie uppgick till 0,41 kronor (0,08).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -66,7 miljoner kronor (-38,8).

Likvida medel uppgick till 114,6 miljoner kronor (149,8).

"Givet den starka försäljningsdynamiken, som till stor del bygger på den starka marknadsaccess som genom avtal med GPOs och IDNs åstadkommits för CERAMENT G i USA, samt det regulatoriska godkännandet inom öppna frakturer, höjer vi vår prognos; vi förväntar oss en försäljningsökning över 50 procent i konstant valuta för helåret 2024", skriver Billbäck.

Bonesupport, MkrQ2-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2023Förändring
Nettoomsättning219,82019,4%140,456,6%
Bruttoresultat208,2128,262,4%
Bruttomarginal94,7%91,3%
Rörelseresultat28,731,5-8,9%6,0378,3%
Rörelsemarginal13,1%15,7%4,3%
Resultat före skatt28,55,8391,4%
Nettoresultat27,45,2426,9%
Resultat per aktie, kronor0,410,08412,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet-66,7-38,8
Likvida medel114,6149,8-23,5%
Konsensusdata från Modular Finance

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 19 juli - 19:07
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 197 stycken (189)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 19 juli - 19:06
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 586 stycken (584)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 19 juli - 17:37
Stockholmsbörsen avslutade veckan med nedgång, OMXS30-index sjönk med 1,1 procent
Stockholmsbörsen avslutade veckan med nedgång på fredagen som likhet med torsdagen bjöd på...