Finwire 9 juli - 07:42

Atrium Ljungberg ökar förvaltningsresultatet (uppdatering)

(mer siffror och vd-kommentar)

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna steg också.

Hyresintäkterna uppgick till 753 miljoner kronor (699), en ökning med 7,7 procent mot föregående år.

Nettouthyrningen för perioden uppgick till 82 miljoner kronor (23), varav bolaget sagt upp -15 miljoner kronor (-2), för avflyttning inför kommande projekt.

“Vi noterar att företagsledarnas utsikter för den egna verksamheten, påverkade av lågkonjunkturen, fortsatt är svag, även om de är mer positiva än för ett halvår sedan. Flera sektorer har minskat antalet anställda och anpassat kostnadsläget till ett sämre ekonomiskt klimat. Detta i kombination med svårigheter att bedöma verksamhetens lokalbehov på medellång sikt påverkar aptiten på kontor negativt”, säger vd Annica Ånäs.

Hon tillägger samtidigt att man märker en ökad framtidstro inom detaljhandeln, och att utvecklingen för dagligvaruhandeln har “tydligt vänt mot bättre siffror”.

Förvaltningsresultatet uppgick till 371 miljoner kronor (332), en ökning med 11,7 procent mot föregående år.

Det förbättrade resultatet förklaras primärt av indexutvecklingen, fortsatt god kostnadskontroll, stabilt räntenetto samt ökat driftöverskott från bolagets färdigställda projekt Katarinahuset vid Slussen, uppger Ånäs.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -29 miljoner kronor (-8). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -39 miljoner kronor (-588). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -122 miljoner kronor (88).

Resultatet före skatt var 249 miljoner kronor (-149).

Resultatet efter skatt blev 256 miljoner kronor (-148).

Resultat per aktie uppgick till 2,03 kronor (-1,17).

Långsiktigt substansvärde per aktie låg på 265,06 kronor (264,42).

Investeringarna uppgick till 627 miljoner kronor (540) under perioden, och fastighetsförsäljningarna till 2 148 miljoner kronor (7).

Atrium Ljungberg, MkrQ2-2024Q2-2023Förändring
Hyresintäkter7536997,7%
Förvaltningsresultat37133211,7%
Värdeförändringar fastigheter, realiserat-29-8
Värdeförändringar fastigheter, orealiserat-39-588
Värdeförändringar derivat, orealiserat-12288
Resultat före skatt249-149
Nettoresultat256-148
Resultat per aktie, kronor2,03-1,17
Substansvärde per aktie, kronor265,06264,420,2%

Senaste nyheterna

Se alla
Finwire 19 juli - 19:07
Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg till 197 stycken (189)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 19 juli - 19:06
Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg till 586 stycken (584)
Totala antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg under senaste rapportveckan. Det visar...
Finwire 19 juli - 17:37
Stockholmsbörsen avslutade veckan med nedgång, OMXS30-index sjönk med 1,1 procent
Stockholmsbörsen avslutade veckan med nedgång på fredagen som likhet med torsdagen bjöd på...