Edvin Wallin - Vontobel 29 februari

Vi lanserar nya underliggande till vårt utbud

Orangea guldet

Apelsinjuice, för många en stapelvara och självklarhet på frukostbordet, har sett en historisk prisökning under senaste året. Kanske har prisökningen hamnat i skuggan av den höga allmänna inflationen, men oavsett så är det en av matvarorna som har sett sitt pris öka mest. Få associerar nog apelsinjuice med investeringar, men faktum är att apelsinjuice är en standardiserad råvara som handlas på termin över börsen. Det går alltså att få exponering mot råvarans prisutveckling, vilket kan vara fördelaktigt om man vill spekulera i priset eller kanske till och med hedgea bort juiceprisets påverkan på sin plånbok. Våra produkter finner du här.

Apelsinljuice
Viktig information
Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren.

Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på. Den här informationen inkluderar eller relaterar till siffror för ett simulerat tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat.

© 2024 Bank Vontobel Europe AG och/eller dess dotterbolag. Alla rättigheter reserveras.

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
19 juni Emma på IG
En händelserik sommar att vänta
IG:s marknadsanalytiker Carl-Henrik Söderberg ser fram emot vad sommaren 2024 kan bjuda på. Investerare börjar…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni David Bagge
Köper Bitcoin!
Vi har tidigare varit inne i Bitcoin i två rundor under året där det första affärscaset (23 feb - 13 mars) gav…