Edvin Wallin - Vontobel 30 april

Vad händer på råvarumarknaden: Ädelmetallsspecial

Ädelmetallerna haft nyligen återigen vaknat till liv. Artiklar om nya högstnoteringar publiceras på löpande band i nyheterna. Priserna har minst sagt rusat, men vad är den bakomliggande anledningen? Denna vecka lyfter vi fram ädelmetallerna guld, silver, platina och palladium!

Ädelmetallerna glänser

Ädelmetallerna har bländat marknaden med sin starka prisutveckling under 2024. Silverpriset satt nyligen ett flerårshögsta och guldet handlas till priser vi, ja, aldrig sett tidigare (i USD). Uppgångar likt dessa resulterar ofta i förvirring bland investerare, men för de allra flesta känns denna uppgång rätt självklar. En perfekt storm med inflation, krig och osäkerhet har fått metallpriserna att rent ut sagt glänsa. Triss i triggers för ett markant prisrally.

S&P GSCI Precious Metals, vilket är ett index över ädelmetallernas prisutveckling viktat efter årlig produktion per metall, satt nyligen en ny toppnotering sedan indexets start. Utvecklingen speglar investerares flykt till mer ”säkra” tillgångar, vilket ädelmetaller och främst guld ses som.

PM5

En uråldrig hedge

Guld är metallen som står dem flesta närmast hjärtat. Guld har länge varit associerat med vinst och rikedom, och den som ägt guld över de senaste åren kan titulera sig både vinnare och rik. Metallen har lockat människors intresse i tusentals år, främst för sina önskvärda egenskaper såsom hög korrosionshärdighet samt vackert glimmer. Tack vare sina egenskaper har guldet länge använts som en valuta i sig, men också som en reservvaluta i dystra ekonomiska tider. Intresset för metallen har inte sinat, 2023 utvanns 3 644 ton guld enligt branschorganisationen World Gold Council, varav majoriteten gick till smyckestillverkning och investering.

Eskaleringen av konflikterna i mellanöstern och amerikanska inflationssiffror som kom in högre än förväntat har fått investerarna att göra såsom de gjort många gånger förut, fly till ”säkrare” tillgångar. Femårsgrafen speglar denna bild, där en stark uppgång under 2024 går att tyda.

Allt som glimrar är inte guld

Silvret hamnar ofta i skuggan av guldet, men silvrets prisutveckling har också varit stark. Silvret lyfts ofta fram som en ”hybridmetall”, det vill säga att metallen inte bara är en ädelmetall för fina smycken och tackor. Silvret används i högre grad för industriella syften tack vare sina egenskaper som metall. Silvret är bland annat den metall med högst elektrisk ledningsförmåga, vilket har fått investerare positivt inställda till metallen till följd av AI-hypen. Högpresterande datorer kräver mycket el, vilket möjligtvis kan leda till en ökad efterfrågan på just silver om den artificiella intelligensen verkligen tar fart.

Femårsgrafen visar hur silvret tagit fart under 2024. Silvret handlas nu till högstanivåerna vi såg under 2020–2021, men har en bra bit kvar till sin toppnotering från 2011 som är 49,83 USD/OZ.

Två underpresterare

Guldet och silvret överglänser oftast platina och palladium när ädelmetaller kommer till tals. Möjligtvis finns förklaringen i att årliga produktionen för de två mindre populära metallerna är mycket lägre, samt att metallernas popularitet växt fram mer nyligen i den mänskliga historian. Oavsett anledning har metallernas prisutveckling senaste fem åren inte ökat deras popularitet. Både palladium och platina har underpresterat guldet och silvret under en femårsperiod. Förklaringen ligger i metallernas användningsområde, där platina och palladium används mer inom industriella syften och framför allt avgasrening i form av katalysatorer. Utvecklingen av ekonomin har gjort att efterfrågan på nya bilar har minskat, samt hotar tillväxten inom elbilssektorn (som ej kräver katalysatorer) efterfrågan ytterligare.

Utvecklingen över en femårshorisont visar tydligt på den kyliga efterfrågan metallerna haft. Båda metallerna har underpresterat breda ädelmetallsindex.

Viktig information
Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren.

Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på. Den här informationen inkluderar eller relaterar till siffror för ett simulerat tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat.

© 2024 Bank Vontobel Europe AG och/eller dess dotterbolag. Alla rättigheter reserveras.

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
7 juni PopeyeCharts
Swings i Sojabönor (SOYBN)
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…
28 maj Edvin Wallin - Vontobel
Vad händer på råvarumarknaden?
Metallpriserna har fått tidningspressarna minst sagt att gå varma. Nya toppnoteringar i bland annat koppar, en…
24 maj David Bagge
Rostande koppar!
Investerares allokering mot råvaror är i stort helt i linje med det historiska snittet, men det börjar bli rostigt…