PopeyeCharts 13 april

Uppföljning TSLA, NVDA

Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.

I veckans inlägg följer jag upp analyserna på TSLA och NVDA som jag delade här på Marketmate den 10/2.

I senaste analysen från 10/2 skrev jag att TSLA handlades i en potentiell ”oversold bounce” innan den eventuellt letar sig ner till 150.00 området. Under resterande delen av februari steg aktien och noterade en högsta runt 205.00 den 27/2. Därefter tappade den cirka 20 procent och noterade en lägsta runt 160.00 den 14/3. Från mitten av mars och fram till nu har aktien handlats i intervallet 160.00-184.00. Hur ser utsikterna ut för TSLA härifrån?

I nedan graf kan vi se att TSLA har studsat från exakt 160.51 två gånger under senaste månaden, den 14/3 och den 5/4. Detta öppnar upp för en möjlig dubbelbotten för TSLA. Viktigt att notera dock är att det tar tid för bottnar att formas, och det sägs oftast att en dubbelbotten bör formas under åtminstone 4 veckor eller mer. I fallet med TSLA har vi en period på 3 veckor mellan de två lägsta punkterna (160.51).

I termer av Elliott Wave gäller fortfarande den längre räkningen som presenterats i tidigare analys, d.v.s. TSLA kan inleda blå (X) från nuvarande nivå upp till 220.00-235.00 området och därefter ner i blå (Y) mot 65.00-70.00 området. Denna syn omprövas först om TSLA, från nuvarande nivå, lyckas med en impulsrörelse över 235.00-260.00 området.

I 4-timmar grafen nedan tittar vi närmare på strukturen och de nivåer som kan vara av intresse för TSLA. Som tidigare nämnt har TSLA handlats i intervallet 160.00-184.00 sedan mitten av mars, SMA50 pekar fortfarande ner, dock noteras positiv divergens under perioden jan-mars och mars-april, vilket ger stöd för dubbelbotten. Strukturen här kan möjligen indikera en potentiell H&S bottenformation där TSLA just nu är i H. Etablering över 180.00-183.50 bör öppna upp för nästa målområde runt 203.00-206.50, eventuellt pullback ner till 180.00-183.50, och därefter högre mot 203.00-206.50, 220.00-235.00.

Etablering under 159.00-160.00 öppnar istället upp för 145.00, 138.00, 127.00 på nedsidan.

Summering TSLA:

Kortsiktigt: På kort sikt ser jag goda odds för en lång position så länge TSLA handlas över 159.00-160.00, etablering över 180.00-183.50 öppnar upp för 203.00-206.50 och 220.00-235.00 på sikt.

Långsiktigt: Elliott Wave pekar mot 65.00-70.00 som en potentiell långsiktig botten för TSLA. Denna syn omprövas först om aktien etablerar sig över 235.00-260.00.

TSLA släpper nästa rapport den 23/4

Sedan senaste analysen är NVDA upp 20 procent! I den analysen skrev jag att NVDA riktade in sig på nivåer mellan 750.00 och 800.00 som potentiell våg (iii), 680.00 och 700.00 som våg (iv), och 875.00 och 900.00 som våg (v). Vågräkningen har förlängts sedan förra analysen, vilket innebär att nivåerna för (iii), (iv) och (v) har justerats uppåt. NVDA noterade den 8/3 en högsta runt 970.00 och har sedan dess handlat sidledes i vad som verkar vara en våg (iv), runt 830.00. Se nedan graf.

Elliott Wave räkningen är den samma som tidigare, impuls upp sedan oktober 2022 lägsta och att NVDA nu handlas i våg (v)/5 med potentiella målkurser runt 1025.00-1110.00, 1265.00. Köpläge ur ett längre perspektiv i NVDA ser jag först runt 370.00-470.00 vilket motsvarar 0.382-0.50 fibonnaci retracement av impulsen sedan oktober 2022 lägsta.

I 4-timmar grafen nedan tittar vi närmare på strukturen och de nivåer som kan vara av intresse för NVDA. I grafen nedan ser vi impulsen sedan oktober 2023 lägsta. Jag tror att NVDA har inlett våg (v) med potentiella målkurser runt 1020.00-1060.00, 1125.00-1170.00 och 1240.00. NVDA har under slutet av veckan brutit över måndagens högsta notering och kan nu, så länge tisdagens lägsta hålla, börja handla upp mot nämnda målkurser på uppsidan.

Summering NVDA:

Kortsiktigt: Kortsiktigt ser aktien attraktiv ut för en lång position här så länge den håller sig över tisdagens lägsta notering (830.00). Uppsidapotential för våg (v) är runt 1020.00-1060.00, 1125.00-1170.00 och 1240.00.

Långsiktigt: Aktien handlas i slutfasen av en impulsrörelse sedan oktober 2022 lägsta. När impulsen är klar förväntas en större korrigering ner till åtminstone 370.00-470.00 området. Ur ett längre swingperspektiv ser jag därför bättre potential vid lägre nivåer än dagens.

NVDA släpper nästa rapport den 22/5.

Elliott Wave och handel. Elliott Wave fungerar som en guide för att förutsäga prisrörelser på marknaden med hänsyn till marknadsaktörernas psykologi. För att fatta välgrundade handelsbeslut är det viktigt att använda Elliott Wave tillsammans med andra tekniska indikatorer och bekräftelse från prisstrukturer. Detta hjälper till att minska risken för felaktiga beslut. Att enbart agera baserat på att en specifik Elliott Wave-nivå eller område har nåtts kan vara riskabelt.

Önskar en fortsatt trevlig helg!

/Popeye Charts

Lastning…
Lastning…

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
20 juni PopeyeCharts
Uppföljning av TSLA, NVDA
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni PopeyeCharts
Apple Inc (AAPL) mot nya höjder?
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…