Edvin Wallin - Vontobel 7 mars

Tjuren Ferdinand på termin

Många har säkert följt serien Yellowstone, en serie om makt, vapen och amerikanska reservat men också den kultur som finns runt kossor (Levande nötkreatur) och livet på en range. Handel med nötkreatur är vanlig och stora producenter samt uppfödare arbetar som många andra stora företag där man försöker minimera risker genom att ha ett stabilt inflöde och utflöde av kapital. I och med behovet av riskhanteringen uppkom terminer på nötkreatur

på 60-talet och de handlas idag på Chicago Mercantile Exchange (CME). Faktorer som påverkar priset är till exempel väderförhållanden, priset på föda och den allmänna efterfrågan på nötkreatur. Våra produkter hittar du här.

Du finner dem även i Marketmates Warrantlista.

Viktig information
Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren.

Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på. Den här informationen inkluderar eller relaterar till siffror för ett simulerat tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat.

© 2024 Bank Vontobel Europe AG och/eller dess dotterbolag. Alla rättigheter reserveras.

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
19 juni Emma på IG
En händelserik sommar att vänta
IG:s marknadsanalytiker Carl-Henrik Söderberg ser fram emot vad sommaren 2024 kan bjuda på. Investerare börjar…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni David Bagge
Köper Bitcoin!
Vi har tidigare varit inne i Bitcoin i två rundor under året där det första affärscaset (23 feb - 13 mars) gav…