Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.

I veckans inlägg går jag genom två intressanta case utifrån kortare swing perspektiv och med fokus på Elliott Wave. Börjar med månads- och veckograferna för att sedan dyka ner i de dagliga graferna för att identifiera mer precisa nivåer att bevaka på kortsikt.

Först ut är Telia Company AB (Telia), som i månadsgrafen nedan har handlats i en nedåtgående trend sedan toppen i april 2007. Det är för tidigt att säga om denna trend kommer att brytas och om Telia kan se nya ATHs härifrån, men vi kan notera att: 1) Telia hittade köpare vid kanalstödet, och 2) aktien i november 2023 bröt tillbaka över lägsta från mars-april 2003 (23.70-24.70). Området fungerade sedan som stöd under februari-mars 2024 för högre kurser. Givet att det stödet håller är nästa viktiga område för Telia 32.00-34.00 på uppsidan.

Tänk på att vi bara är i början av april, så man bör inte lägga stor vikt på månadsstapeln här. Grafens syfte är att ge en övergripande bild av aktien och för att identifiera viktiga nivåer.

I nedan veckograf för Telia tittar vi närmare på strukturen och nivåerna. Efter att ha handlats ner cirka 50 procent sedan toppen i april 2022 verkar Telia nu ha funnit en potentiell botten i augusti 2023. Detta indikeras av både strukturen (H&S bottenformation) och SMA10 som nu handlas över SMA40. Kortsiktigt ser Telia bullish ut här så länge den håller 26.70 och inte faller tillbaka under neckline. Här kan man förvänta sig en rörelse upp till 29.00-30.00, återtest av neckline och därefter vidare upp mot 32.00-34.00 området.

I den dagliga grafen för Telia tittar vi på Elliott Wave strukturen och de nivåer som kan vara av intresse. Rörelsen mellan lägsta i augusti 2023 och toppen i januari 2024 utgör en 3-vågsstruktur abc upp. Återbesök av januari topparna nu i april ser positivt ut. Elliott Wave ser potentiellt en större abc rörelse upp till 32.00-34.00 området, alternativt en diagonal struktur upp till 37.50. Kortsiktigt kan man vara öppen för pullback ner till 25.60, 23.70-24.70 innan uppsida inleds.

Summering Telia:

Kortsiktigt: En daglig stängning under 26.70 öppnar upp för återbesök av 25.60, 23.70-24.70 innan uppsida inleds mot 32.00-34.00. Om aktien håller sig över 26,70 finns potential för direkt uppsida. Här kan aktien se en rörelse upp till 29.00-30.00, pullback ner till 27.50-28.50, och därefter upp till 32.00-34.00 området. Vill man testa en lång position för direkt uppsida härifrån är en lämplig stopploss daily close under 26.70, 26.50 beroende på risktolerans.

Långsiktigt: Det är för tidigt att bedöma Telias utveckling på lite längre sikt. Ser vi en diagonal struktur upp till 37.50 kan det öppna upp för högre målkurser på längre sikt. Fram till dess förväntas rörelsen upp till 32.00-34.00 vara en korrigeringsvåg. Därefter förväntas en period med sidledes handel eller fortsatt ner enligt den tidigare trenden sedan toppen i april 2007.

Telia släpper nästa rapport den 25/4.

I det andra caset tittar vi på Sinch AB (Sinch), som verkar ha funnit stöd i området 13.50-17.35 enligt månadsgrafen nedan. Två mönster kan noteras i grafen: 1) en kanal med stöd strax över 17.35 och motstånd kring 65.00-75.00, 2) en symmetrisk triangel där Sinch handlas i en allt snävare intervall innan den bestämmer riktning. Volymen är avtagande sedan oktober 2022, vilket är vanligt vid sidledes rörelser. Symmetriska trianglar markerar vanligtvis en paus i en trend, och när triangeln är klar fortsätter trenden oftast enligt tidigare riktning, i fallet med Sinch nedåt. Det finns dock fall där den typen av trianglar markerar viktiga trendbrott, så man bör vara öppen för båda fallen.

Som tidigare nämnt bör man inte lägga stor vikt på månadsstapeln här. Grafens syfte är att ge en övergripande bild av aktien och för att identifiera viktiga nivåer.

I nedan veckograf för Sinch ser vi att aktien stängde strax under SMA10 och SMA40 förra veckan, och dessa har rört sig sidledes sedan oktober 2022. Intresset för aktien ser man något tydligare här jämfört med månadsgrafen, runt 17.70-19.40. Skulle aktien se det området närmaste veckorna tror jag oddsen är goda för en rörelse tillbaka upp till åtminstone motståndet, runt 28.50-32.50. Bedömningen på kort sikt är något svår i veckografen då aktien handlas i mitten av en range.

I den dagliga grafen för Sinch, nedan, tittar vi på Elliott Wave strukturen och intressanta nivåer på kort sikt. Rörelsen från lägsta i oktober 2023 till toppen i december 2023 kan vara antingen impulsiv eller en 3-vågsstruktur (abc) upp. Därefter har Sinch handlats ner till cirka Fibonnaci 0.5-0.618 av (i)/(a). Rörelsen ner sedan toppen i december 2023 ser ut att vara en abc-struktur där c utgör en fallande kil och som avslutar potentiell (ii)/(b) häromkring (bullish). En viktig nivå för Sinch här är 0.618-nivån (22.45) på kort sikt. Om aktien håller sig över 22.45 finns potential för uppgång mot 27.60, 31.40 och 34.80.

För en långsiktig uppgång vill man här se en impulsiv rörelse upp från nuvarande nivåer. Om rörelsen upp till 31.40, 34.80 visar sig vara en 3-vågsstruktur (abc) finns risk för nedgång mot tidigare nämnda nivåer runt 17.70-19.40.

Summering Sinch:

Kortsiktigt: Aktien ser bullish ut häromkring så länge den respekterar 0.618-nivån (22.45) på kort sikt. Här kan man exempelvis lägga stopploss (daily close) strax under den nivån, 21.80, 21.50 beroende på risktolerans. På uppsidan finns då potential för uppgång mot 27.60, 31.40 och 34.80. Skulle den falla nu direkt under 0.618 härifrån, så är nästa intressanta område för lång position runt 17.70-19.40 med potential upp till 28.50-32.50 området.

Långsiktigt: Aktien ser intressant ut ur ett längre swing perspektiv om den återbesöker december 2023 toppen i en impulsiv rörelse. I det fallet kan man överväga lång position i pullback runt 31.40, 27.60 med målkurser 50.00, 65.00, 70.00 på sikt.

Sinch släpper nästa rapport den 7/5.

Elliott Wave och handel. Elliott Wave fungerar som en guide för att förutsäga prisrörelser på marknaden med hänsyn till marknadsaktörernas psykologi. För att fatta välgrundade handelsbeslut är det viktigt att använda Elliott Wave tillsammans med andra tekniska indikatorer och bekräftelse från prisstrukturer. Detta hjälper till att minska risken för felaktiga beslut. Att enbart agera baserat på att en specifik Elliott Wave-nivå eller område har nåtts kan vara riskabelt.

Önskar en fortsatt trevlig helg!

/Popeye Charts

Lastning…
Lastning…

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
20 juni PopeyeCharts
Uppföljning av TSLA, NVDA
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni PopeyeCharts
Apple Inc (AAPL) mot nya höjder?
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…