PopeyeCharts 2 maj

Swings i Electrolux och Evolution

Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.

I dagens inlägg går jag genom två intressanta case utifrån kortare och längre swing perspektiv och med fokus på Elliott Wave. Eftersom det var månadsslut igår, börjar vi analysen med månadsgrafer för att få en översikt över den övergripande strukturen och viktiga nivåer.

Först ut är Electrolux AB, B (ELUX_B), som i månadsgrafen nedan är nere på intressanta nivåer mellan 85-95. Område har tidigare agerat både som motstånd och stöd. Under april månad noteras en reversal stapel från området, vilket kan indikera en potentiell uppgång till åtminstone 110-115 på kort sikt. RSI har konsoliderat i en symmetrisk triangel sedan botten i mars 2020. Ett utbrott från denna konsolidering kan signalera en större botten och ge köpsignal för flera månaders horisont. Om aktien stänger under 85 på månadsbasis finns risk att aktien letar sig ner till nästa potentiella stödområde runt 63.

Elliott Wave strukturen sedan lägsta noteringen i september 2001 visar en tre-vågsstruktur upp till november 2017, följt av en tre-vågsstruktur ner till den lägsta noteringen i februari 2024. Aktien handlas för närvarande strax över det 0.618 fibonacci retracementet (87.17) av uppgången från september 2001 till november 2017.

I veckografen nedan tittar vi lite närmare på strukturen sedan toppen i november 2017. Här ser vi att aktien handlas nära kanalstöd. Förhållandet mellan olika vågor indikerar möjliga stödnivåer för C/(Y) mellan 70.00-83.50. Aktien såg en lägsta notering på 84.40 under februari 2024 och botten kan redan vara satt. I termer av prisstruktur och MACD är det dock för tidigt att säga om botten är redan satt eller inte. En MACD under 0-strecket indikerar fortsatt svagt momentum i aktien.

Skulle aktien se en impulsrörelse upp från nuvarande nivå som tar ut topparna från december 2023 (110-115) kan det öppna upp för vidare uppgång mot i första hand 170-175. Så länge aktien handlas under 110-115 finns risk att den ska ner till kanal stödet runt 70.00 först.

Summering Electrolux AB:

Kortsiktigt: Kortsiktigt handlas aktien i mitten av en range, 85-90 och 110-115. I det kortare perspektivet kan lång position funka runt botten av denna range (85-90) med sikte på 110-115 och kort position runt 110-115 med sikte på 85-90. Stopploss för lång position kan isåfall placeras runt 83.50 och för kortposition runt 116.50.

Långsiktigt: Utifrån ett längre swing perspektiv ser jag potentiell botten för aktien här alternativt något lägre runt 60-70. Stämmer räkning om tre våg-rörelse ner sedan toppen i oktober 2017 tror jag aktien ser 170-175 och eventuellt högre på längre sikt.

Electrolux AB släpper nästa rapport den 19/7.

I det andra caset tittar vi på Evolution AB (EVO), som rört sig sidledes i en symmetrisk triangel sedan toppen i april 2021. I termer av Elliott Wave kan strukturen räknas som ABCDE där EVO nu handlas i E ner till 1000 området. Inte ovanligt med E som bryter stöd i den här strukturen. Strax under stödet för den symmetriska triangel finns ett annat område av vikt, 975 – 1015 där aktien tidigare sett köpare. Stämmer den symmetriska triangeln för EVO finns potential upp till 1670, 2000, 2300 på lite längre sikt.

I nedan dagliga graf för EVO tittar vi närmare på rörelsen sedan toppen i mars 2024. Än så länge handlas EVO i en bull flagga, och över det kortsiktiga stödet runt 1200-1220. Strax under 1200-1220 finns VWAP från lägsta noteringen i oktober 2023 (1185). Att gå kort EVO här känns inte optimalt, men skulle den bryta 1200-1220, 1185 stöd tror jag den ska ner till 1000 området först innan uppsida.

Summering Evolution AB:

Kortsiktigt: För att överväga en kort position behöver aktien etablera sig under 1185-1200. Här kan man isåfall testa kort position på åter-test av VWAP runt 1200-1220 området och med sikte på 1085, 1000-1050.

Långsiktigt: Utifrån längre swing perspektiv ser jag potentiell botten för aktien runt 1000 området. Den symmetriska triangeln kan ifrågasättas om EVO handlas under lägsta noteringen från oktober 2023 (935). Givet att EVO hittar stöd över 935 ser jag potential för aktien upp till 1670, 2000, 2300 på längre sikt.

Evolution AB släpper nästa rapport den 19/7.

Elliott Wave och handel. Elliott Wave fungerar som en guide för att förutsäga prisrörelser på marknaden med hänsyn till marknadsaktörernas psykologi. För att fatta välgrundade handelsbeslut är det viktigt att använda Elliott Wave tillsammans med andra tekniska indikatorer och bekräftelse från prisstrukturer. Detta hjälper till att minska risken för felaktiga beslut. Att enbart agera baserat på att en specifik Elliott Wave-nivå eller område har nåtts kan vara riskabelt.

/Popeye Charts

Lastning…
Lastning…

ANNONS

Rekommenderat

Se alla
20 juni PopeyeCharts
Uppföljning av TSLA, NVDA
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni PopeyeCharts
Apple Inc (AAPL) mot nya höjder?
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…