David Bagge 7 juni

Stochastic

Liksom RSI är Stochastic en momentum oscillator och genererar ett värde mellan 0 och 100 för
att identifiera vart värdepappret just nu befinner sig. Skillnaden mellan dessa är att RSI mäter
hastigheten eller styrkan i rörelsen, medan Stochastic mäter vart priset befinner sig i relation till
tidigare prisrörelser.

En nivå över 80 räknas som att värdepappret är överköpt, medan en nivå under 20 indikerar en
översåld nivå. Vid dessa nivåer kan det vara lämpligt att ta hem vinster vid överköpta nivåer,
alternativt börja addera exponering vid översålda nivåer. Den vanligast inställningen är liksom för
RSI, 14 dagar, eller perioder om man studerar längre eller kortare tidsintervall så som veckografer
eller 1-timmesgrafer.

Vanligtvis byggs Stochastic upp av två linjer vilka benämns Fast Stochastic och Slow Stochastic.
Fast Stochastic reflekterar själva värdet av indikatorn för den aktuella perioden, medan Slow
Stochastic är ett 3-dagars medeltal av den första. Köp respektive säljsignaler effektueras när Fast
Stockastic korsar sitt eget 3-dagars medeltal.

Standardinställningen är liksom för RSI, 14 dagar, eller perioder om man studerar längre eller
kortare tidsintervall så som veckografer eller 1 timmes grafer och beräknas då med följande
formula:

Fast Stochastic = %K
Slow Stochastic = %D
%K = ((C-L14)/H14-L14)) x 100

och där:
C = Senaste stängningskurs
L14 = Värdepapprets lägsta kurs de senaste 14 handelssessionerna
H14 = Värdepapprets högsta kurs de senaste 14 handelssessionerna
%K = Nuvarande värde av Fast Stochastic

%D = Medelvärdet av 3 perioder av %K.

Köpsignal ger när %K korsar %D underifrån.
Säljsignal ges när %K korsar %D ovanifrån.

Något som flera analytiker använder sig av är en kombination av RSI och Stochastic för att öka
träffsäkerheten i signalen. Speciellt för daytrading är timing som bekant avgörande för en
vinstgivande strategi och att kombinera dessa två indikatorer kan därmed vara lönsamt. Ponera
att Stockastic noteras över 80 samtidigt som en RSI handlas med en negativ divergens från en
tidigare topp, det vill säga att uppgången avtagit i styrka. Ett sådant läge identifieras som att
värdepappret handlas på stretchade nivåer och att en paus/rekyl är nära förestående!

Självklart kan analytikern studera positiva och negativa divergenser ur enbart Stochastic med för
den delen. Men en kombination med RSI brukar ge en tydligare bild.
Låter det svårt? Låt dessa två grafer förtydliga.

Graf:
DAX40 Daily Chart köpsignal i Stochastic från översåld nivå.

Graf på börsen

Graf:
S&P 500 Daily Chart med säljsignaler i Stochastic från överköpt läge.

Graf på börsen

Vill du läsa om mer tekniska analysmetoder och indikatorer?
Relative Strenght Index (RSI): Teknisk analys – Relative Strenght Index – Marketmate
MACD: Teknisk analys – MACD – vad är det? – Marketmate
Stochastic: Teknisk analys – Stochastic – Marketmate
Moving Average: Teknisk analys – Moving Average – Marketmate
Marknadsbredd: Analys av bredden i marknaden – Marketmate & Teknisk analys – Marknadsbredd – Marketmate
Volymanalys: Teknisk analys – Börsen – Volymanalys – Marketmate
Elliot Wave: Vad är Elliott Wave? – Marketmate & Elliott Wave-principen – Marketmate
Rate of change (ROC): Rate of Change (ROC) – Marketmate

Rekommenderat

Se alla
7 juni David Bagge
Volymanalys
Generellt kan sägas att uppgångar på ökad volym ses som positivt då köptrycket är stort, medanuppgångar på…
7 juni David Bagge
Marknadsbredd
Flertalet plattformar möjliggör för användaren att på ett enkelt sätt kunna studera bredden imarknaden. Detta…
7 juni David Bagge
Moving Average
Simple Moving Average, eller glidande medelvärde på svenska, är ett populärt och enkelt sätt attbestämma om ett…