PopeyeCharts 28 april

Stochastic RSI (StochRSI)

Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.

I dagens inlägg kommer jag att gå igenom Stochastic RSI (StochRSI) indikatorn, dess användningsområden, och hur den kan kombineras med RSI. StochRSI mäter RSI-nivån relativt dess högsta och lägsta värden över en given tidsperiod. Den är baserad på RSI-värden istället för prisvärden, vilket resulterar i en oscillator som varierar mellan 0 och 1.

Varför använda StochRSI? RSI kan pendla mellan överköpta/översålda nivåer under långa perioder utan att nå extrema nivåer, vilket kan hålla handlare vid sidlinjen. StochRSI ökar känsligheten och genererar fler överköpta/översålda signaler, vilket ger fler handelsmöjligheter. Vanligtvis används den inte för att identifiera positiva/negativa divergenser.

Det är viktigt att identifiera trender när man tittar på överköpta och översålda nivåer. I en upptrend spenderar RSI vanligtvis mer tid över 50, medan den under en nedtrend spenderar mer tid under 50. Att ett instrument är överköpt i en upptrend eller översålt i en nedtrend är inte ovanligt och kan pågå under en längre tid. Därför letar man efter översålda nivåer när den större trenden är upp (för lång position) och överköpta nivåer när den större trenden är nedåt (för kort position).

För att illustrera hur StochRSI kan användas, ska vi titta på tre olika förhållanden en marknad kan befinna sig i: upptrend, nedtrend och ingen trend. Trend kan definieras på olika sätt, och i detta exempel använder jag SMA200, SMA50 och EMA21 för att definiera medellånga och långsiktiga trender.

-En långsiktig upp-trend definieras när pris och EMA21+SMA50 handlas över SMA200 (och motsatsen för en långsiktig nedtrend).

-En medellång upp-trend definieras när EMA21 handlas över SMA50 (och motsatsen för en medellång nedtrend).

-Ingen trend har vi när glidande medelvärdena rör sig horisontellt i grafen. Den långsiktiga trenden anses vara sidledes när SMA200 rör sig horisontellt. Den medellånga trenden anses vara sidledes när EMA21+SMA50 rör sig horisontellt.

I nedan grafer definieras överköpt som RSI 70-80 (där 80 anses vara extremt överköpt) medan översåld definieras som RSI 20-30 (där 20 anses vara extremt översåld).

NVIDIA Corporation, NVDA (Upptrend)

I det första exemplet tittar vi på NVDA, som handlades i en långsiktig nedtrend under 2022, formade en H&S-bottenformation under senare halvan av 2022, för att senare skifta till en långsiktig upptrend från januari 2023 och framåt. Under denna period, hade man väntat på översålda nivåer enligt RSI så hade man troligen inte köpt NVDA, eftersom RSI såg som lägst 31.40 vid ett tillfälle (september 2023). StochRSI å andra sidan genererade 7-8 köpsignaler under samma period. Dessa signaler genererades genom att RSI höll sig över 50-strecket (stark momentum), trenden pekade upp både på medellång och långsiktigt.

Räcker det inte med att titta på överköpt/översåld StochRSI tillsammans med de glidande medelvärdena som visar trenden? Det fungerar, men då missar man divergenser som kan ge ledtrådar om trendpauser och trendskiften. I fallet med NVDA ovan ser vi exempelvis att RSI visade negativ divergens vid två tillfällen, maj-juli 2023 och februari-mars 2024. Kort efter första tillfället såg vi att RSI backade under 50-strecket, vilket i sin tur signalerade trendpaus under perioden augusti-oktober 2023. Den medellånga trenden var flat under denna period (EMA21+SMA50 sidledes) medan den långsiktiga trenden var upp (stigande SMA200).

NVDA har nu samma status som i augusti 2023, RSI föll tillbaka under 50-strecket nyligen i april och priset rör sig runt SMA50 med en avtagande EMA21. Trenden på medellångsikt är flat och skulle NVDA bryta 750-755 stödet den närmaste tiden är det mer troligt att den ska ner till SMA200 runt 580.

NIO Inc, NIO (Nedtrend)

I det andra exemplet tittar vi på NIO, som handlats i en stark nedåtgående trend sedan toppen i januari 2021 med undantag för en kort period under juni-augusti 2023 då aktien försökte bryta den långsiktiga trenden. Bortsett från juni-augusti 2023 höll sig RSI för det mesta under 50-strecket och om man under denna period hade avvaktat med att gå kort tills RSI visade överköpta nivåer så hade man troligen inte gått kort NIO alls. Tittar vi istället på StochRSI i kombination med RSI runt 50-strecket så ser vi att NIO bjöd på 13-15 tillfällen att gå kort.

StochRSI är nu tillbaka på överköpta nivåer för NIO, men RSI ser ut att bryta över motståndet sedan toppen i december 2023, vilket kan indikera en möjlig uppgång för NIO, åtminstone på kort sikt. Här kikar man isåfall på 8.00-10.00 som möjliga målområde för NIO på uppsidan.

Apple Inc, AAPL (Ingen trend)

AAPL har till stor del handlats sidledes sedan toppen i januari 2022, med undantag för en stark rörelse under perioden januari 2023 till juli 2023, vilket höll RSI över 50-strecket. Under denna period genererade StochRSI fyra köpsignaler. Dessa signaler genererades genom att RSI höll sig över 50-strecket (stark momentum), trenden pekade upp både på medellång och långsikt.

Bortsett från den starka rörelsen under perioden januari 2023 till juli 2023 kan man i nedan graf se att under perioder med sidledes rörelser (ingen trend) är det mer effektivt att titta efter divergenser, RSI-konsolideringar samt ”RSI-breaks”. StochRSI tillför inte så mycket under sidledes marknadsförhållanden.

AAPL har rört sig sidledes sedan toppen i juli 2023. Kortsiktigt kan AAPL se 178-182 då den nyligen visade positiv divergens och en RSI som försöker bryta motstånd sedan toppen i november 2023. Lyckas AAPL etablera stöd över 178-182 kan det öppna upp för högre kurser mot 195-200.

Sammanfattningsvis:

StochRSI är en indikator som mäter RSI-nivån relativt dess högsta och lägsta värden över en given tidsperiod. Syftet med indikatorn är att generera fler handelsmöjligheter i trendande marknadsförhållanden.

StochRSI ger mer tillförlitliga signaler när både den medellånga och långsiktiga trenden pekar åt samma håll, d.v.s. man letar översålda nivåer i en upptrend när EMA21 handlas över SMA50 och SMA50 handlas över stigande SMA200 (och det motsatta vid en nedtrend).

Vill du läsa mer om teknisk analys finns flera intressanta artiklar under utbildning här.

Önskar en fortsatt trevlig söndag!

/Popeye Charts


ANNONS

Rekommenderat

Se alla
20 juni PopeyeCharts
Uppföljning av TSLA, NVDA
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni PopeyeCharts
Apple Inc (AAPL) mot nya höjder?
Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus…