Societe Generale 10 april

Standardwarranter – En tidlös klassiker för investeringar i råvaror

Stigande priser på guld, silver och olja. För investerare som söker exponering mot råvaror kan vanliga Standardwarranter vara ett intressant alternativ som erbjuder flera unika, och för somliga okända, egenskaper.

Råvaror som guld, silver och olja har uppvisat påtaglig stryka under årets första kvartal. Vi har bland annat fått se nya rekordnoteringar av guldpriset, en utveckling som drivits på av såväl centralbanksköp som av investerare på jakt efter en säker hamn. Ytterligare en faktor är växande förväntningar på amerikanska räntesänkningar. Guld, liksom andra icke-avkastningsbärande tillgångar, gynnas av lägre finansieringskostnader eftersom alternativkostnaden att investera i räntebärande tillgångar minskar.  

Generellt sett erbjuder investeringar i råvaror möjligheter för diversifiering (tack vare låg korrelation med andra tillgångsslag) och skydd mot inflation. Guld och silver ses traditionellt som säkra hamnar under ekonomiska orostider, medan olja, som en viktig energikälla, erbjuder exponering mot global ekonomisk tillväxt.

Ett populärt sätt att exponera sig mot råvaror är att använda sig av klassikern bland hävstångsprodukterna, nämligen Standardwarranter. Societe Generale erbjuder idag både korta och långa Standardwarranter på råvarorna guld, silver och olja (brent).  

En ofta förbisedd fördel hos warranter är deras känslighet för förändringar i förväntad volatilitet. Till skillnad från andra typer av börshandlade produkter, såsom Mini Futures och Bull & Bear-certifikat, vars priser främst drivs av utvecklingen den underliggande tillgången, reagerar priset på warranter – bland andra faktorer – även direkt på förändringar i marknadsvolatilitet.  

Att positionera sig för förändringar i volatilitet är något som ibland utnyttjas av erfarna investerare och kan vara fördelaktigt i turbulenta tider med många okända faktorer. Det kan till exempel handla om stora politiska händelser, och här förs tankarna naturligtvis till höstens presidentval i USA. Självklart är dock sambandet inte riskfritt. En plötslig minskning av marknadsvolatiliteten kan innebära att warrantens marknadsvärde istället sjunker.

På temat turbulens och kurssvängningar kan man argumentera för att avsaknaden av en knockout-barriär är positivt. Givet att man som investerare har en specifik förväntan om den underliggande tillgångens pris på slutdagen, behöver man inte bekymra sig över att produkten skall ”knockas ut” under löptiden – även om vägen dit är svängig.

Fördelarna med att investera i warranter är många. Utöver det som redan nämnts brukar förespråkare även lyfta hävstångseffekten, lägre kapitalbindning jämfört direktinvesteringar i underliggande, den väl definierade risken (maximal förlust begränsad till det investerade kapitalet), med mera. Sammantaget gör mångsidigheten warranter till ett attraktivt verktyg för både spekulation och riskhantering (”hedging”). 

Som med alla investeringar är det dock viktigt att skapa sig en förståelse för riskerna. Warranter är högriskprodukter som kräver noggrann övervakning och förståelse för både instrumentet och den underliggande marknaden. Med rätt strategi, kunskap och risktolerans, kan Råvaruwarranter utgöra ett värdefullt tillskott till investeringsportföljen.

Råvaruwarranter från Societe Generale:

BörskodUnderliggandeRiktningLösenprisLösendag
GULD4F 2000SGGuldLång2000 USD2024-06-21
GULD4X 1900SGGuldKort1900 USD2024-12-20
SILV4F 30SGSilverLång30 USD2024-06-21
SILV4R 22SGSilverKort22 USD2024-06-21
OLJA4G 100SGOljaLång100 USD2024-07-26
OLJA4V 70SGOljaKort70 USD2024-10-28Produkterna i tabellen ovan utgör endast exempel på Råvaruwarranter från Societe Generale. Klicka här för att ta del av vårt fullständiga utbud av Standardwarranter.

Disclaimer
HANDEL MED VÄRDEPAPPER INNEBÄR ALLTID EN RISK! Presentationen av de nämnda produkterna är endast i informationssyfte och representerar ett utdrag ur Société Générales totala erbjudande och utgör inte en investeringsrekommendation. Produktens värde kan både minska och öka och du riskerar att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Denna marknadsföringskommunikation är avsedd för professionella och sofistikerade icke-professionella investerare med hemvist i Sverige. Informationen i denna marknadsföringskommunikation är endast vägledande och har inget kontraktsvärde. De finansiella instrument som nämns beskrivs endast kortfattat. Innan investerare investerar bör de ta del av dokumentet med nyckelinformation (KID), grundprospektet och de slutliga villkoren som publiceras på webbplatsen warrants.societegenerale.se, särskilt avsnittet “Riskfaktorer” i grundprospektet. Informationen i denna marknadsföringskommunikation är endast avsedd för informations ändamål och är inte en rekommendation att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Det får inte under några omständigheter ersätta professionell rådgivning i samband med något som ingår i kommunikationen, eftersom det kanske inte är lämpligt för alla investerare. Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut utifrån sina specifika investeringsmål och sin ekonomiska situation och använda sig av oberoende rådgivare om de anser det nödvändigt. Handel med börshandlade produkter kräver ständig övervakning av positionen. Börshandlade produkter innebär en hög risk om de inte hanteras på rätt sätt och är en produkt som inte är okomplicerad och kan vara svår att förstå. Tidigare resultat är inte en indikator på framtida resultat. Denna marknadsföringskommunikation är utgiven av Societe Generales Frankfurt filial. Societe Generale är ett franskt kreditinstitut som övervakas av Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), kontrolleras av Autorité des Marchés Financiers (AMF) och under Europeiska centralbankens (ECB) tillsyn. Information om vilka föreskrifter som vi omfattas av tillhandahålls efter begäran. Informationen på den här sidan producerades den 9 april 2024.ANNONS

Rekommenderat

Se alla
19 juni Emma på IG
En händelserik sommar att vänta
IG:s marknadsanalytiker Carl-Henrik Söderberg ser fram emot vad sommaren 2024 kan bjuda på. Investerare börjar…
18 juni Societe Generale
NYTT! SOCIETE GENERALE LANSERAR WARRANTER MED LÅNGA LÖPTIDER
Med warranter kan risktoleranta investerare satsa på stigande eller fallande priser på en underliggande tillgång.…
14 juni David Bagge
Köper Bitcoin!
Vi har tidigare varit inne i Bitcoin i två rundor under året där det första affärscaset (23 feb - 13 mars) gav…