Edvin Wallin - Vontobel 10 januari

SEB A: Ny Underliggande för Mini Futures

Skandinaviska Enskilda Banken AB mer känt som SEB (ticker: SEB A) är som många bekant en av Sverige största banker. SEB erbjuder ett brett spektrum tjänster för sina kunder från företag till privatpersoner.

Investeringar i bankväsendet har under det föregående året varit populärt särskilt i den Nordiska bankerna som gynnats av höga reporäntor som lett till högre utlåningsräntor. Inlåningsräntan på sparrandet har dock inte öka lika mycket som utlåningsräntorna vilket har resulterat i högre räntenetto vilket gynnat flera av de nordiska bankerna resultat.

Jämfört med utländska storbanker är de nordiska och svenska bankerna såsom SEB mindre känsliga för marknadsklimatet och marknadens rörelse. Därtill har man inte en lika högt fokus på verksamhet inom Investment Banking samt Merger & Acquisition som tagit stryk då färre bolag blir uppköpta eller går till börsen då företag skär ner på utgifter och lån. Med Mini Futures på SEB A aktie som underliggande referens kan investerare får exponering mot en av de största spelarna inom det svenska bankväsendet. Vontobel Mini Futures med SEB A som underliggande referens kännetecknas av namnen (följande är bara ett exempel) MFL SEB VT123 eller MFS SEB VT123 beroende på om produkten är lång(MFL) eller kort(MFS). Du hittar samtliga Mini Future med SEB A som underliggande referens på: https://markets.vontobel.com/sv-se/produkter/leverage/mini-future?u=1358

SEB aktie
Viktig information
Den här informationen utgör varken investeringsrådgivning eller en rekommendation för investeringsstrategier, utan är endast en annons. Den kompletta informationen om värdepapperen, särskilt vad gäller struktur och risker som är associerade med en investering, beskrivs i basprospektet, tillsammans med eventuella tillägg och de slutliga villkoren.

Det rekommenderas att potentiella investerare läser de här dokumenten innan några investeringsbeslut fattas. Dokumenten och faktabladet med basfakta för investerare publiceras på webbsidan som tillhör emittenten Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstrasse 24, 60323 Frankfurt am Main, Tyskland och kan erhållas från emittenten utan kostnad. Godkännandet av prospektet ska inte förstås som en garanti för värdepapperen. Värdepapper är inte enkla produkter och de kan vara svåra att förstå sig på. Den här informationen inkluderar eller relaterar till siffror för ett simulerat tidigare resultat. Tidigare resultat är inte en pålitlig indikator för framtida resultat.

© 2024 Bank Vontobel Europe AG och/eller dess dotterbolag. Alla rättigheter reserveras.

Rekommenderat

Se alla
21 februari Edvin Wallin - Vontobel
Ny underliggande Mini Future: Super Micro Computer
Artificiell intelligens, eller AI som det förkortas, är på alla investerares läppar. Super Micro Computer (Ticker:…
20 februari David Bagge
Nvidia – Rapport imorgon onsdag!
Är det en aktie som har möjlighet att skapa en del volatilitet på index så är det Nvidia! Som sista bolag ut att…
15 februari David Bagge
Full fart!
Allokeringen mot amerikanska aktier är nu på den högsta nivån sedan november 2021, enligt BofA FMS för…